Ytring

Om samiske spørsmål ved NTNU

- For at NTNU skal oppfylle sitt ansvar, og for å vise at beklagelsen som Anne Borg ga kort tid før sin avgang var mer en tomme ord, trenges fokus og satsing fra øverste hold, skriver Helen Margaret Murray.

Helen Margaret Murray mener det er ansvarsfraskrivelse å si at NTNU ikke har nasjonalt ansvar for samisk språk.
Publisert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Jeg leste med interesse innlegget fra Emma Ritman om samiske spørsmål ved NTNU (26.03), og svaret fra rektorkandidatene (04.04). Jeg synes at det er flott at Emma stiller spørsmål til rektorkandidatene. Jeg synes det er bekymringsfullt at kandidatene ikke hadde tenkt på spørsmålet de fikk på debatten på forhånd, spesielt med tanke på at NTNU i høst har gitt en offentlig beklagelse til det sørsamiske samfunnet, noe som den nye rektoren må følge opp videre når de inntrer i stillingen. Men samtidig er det fint at kandidatene kommer med et svar i etterkant. 

Svaret har både svake og sterke sider. I mitt arbeid med samiske temaer ved Institutt for lærerutdanning har jeg flere ganger hørt kommentaren at «NTNU har ikke noe nasjonalt ansvar innenfor samiske språk, kultur og historie». Det stemmer at Nord universitet har fått et ansvar for utvikling av det sørsamiske språket, samiske lærerutdanninger osv. Men det betyr ikke at andre institusjoner ikke har noe ansvar. 

Jeg mener at å påstå det er en ansvarsfraskrivelse. NTNU er basert i det sørsamiske området, i Sápmi, og campusene i Trondheim er plassert i en kommune som har inngått en avtale om utvikling og synlighet av samiske språk og kultur. Man merker i bybildet at de samiske språkene har blitt mer synlige, men på NTNU er de fortsatt usynlige på campusene, både når det gjelder skilting, feiring av nasjonaldag og innhold i studier. NTNU er nå i utakt med byen det er en del av. 

Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport kom for litt under ett år siden. Rapport kartlegger og forteller om undertrykkelser av samer over lang tid. Dette er ikke kun en rapport for den samiske befolkningen, den er for hele den norske befolkningen, og det handler om vår felles historie. Som det står i den nasjonale læreplanen, «Den samiske kulturarven er en del av kulturarven i Norge» (UDIR, 2017). 

Vi lever i en tid med økt hets mot samer, og hvor unge samer i Trondheim opplever å få slengt ukvemsord etter seg på gata og i kommentarer på nettet. NTNU utdanner framtidige borgere, som skal leve i et samfunn der de samarbeider med samiske kollegaer, møter samisk kultur og historie og forstår sine egne forbindelser med det samiske. Derfor må NTNU ta et ansvar for at samiske språk, kultur og historie blir en del av studentenes utdanning. Dette er en del av universitetets samfunnsoppdrag.

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

Det er flott at rektorkandidatene trekker fram arbeidet vi har gjort ved lærerutdanningen med inkludering av samiske emner og at de nevner kursene våre, men det holder ikke at enkelte ansatte utvikler kurs og har noen få forskningsprosjekter. For at NTNU skal oppfylle sitt ansvar, og for å vise at beklagelsen som Anne Borg ga kort tid før sin avgang var mer en tomme ord, trenges fokus og satsing fra øverste hold. Det holder ikke kun med skilting på campusene, noen enkelte arrangement og slike små grep. Det må grundige endringer til. Jeg gleder meg å se hvordan den nye rektoren følger dette opp framover.