Studentene vil ha eksamensfri 18. mai: - Er det én dag jeg skal være fyllesyk på er det da

Norsk studentorganisasjon vedtok i helga en resolusjon om å jobbe for at det ikke skal bli lov å ha eksamen 18. mai og 23. desember.

Studentrepresentant Carl William Wright Nordby fra BI er ikke bekymret for at forslaget utfordrer NSOs kredibilitet. Han tror heller det er positivt med et lettfattelig forlsag som studenter flest kan sette pris på.
Publisert Sist oppdatert

Under helgas landsmøte for studentenes paraplyorganisasjon NSO, stemte studentdemokratiene over hva de skal jobbe for framover.

Fakta

Norsk studentorganisasjon mener

  • Det skal være minimum 24 timer mellom avslutning og oppstart av to eksamener som i emner som er en del av den ordinære studieplanen ved alle høyere utdanningsinstitusjoner.
  •  Man ikke skal avholde eksamen den 18. mai og 23. desember.

En av resolusjonene som ble vedtatt, under tittelen «En bedre eksamenstid», vil innskrenke når universitetene har lov til å gi studentene eksamen. 

Ifølge forslagets ordlyd er det fordi studentene hindres fra å «delta på festlighetene» på 17. mai, og fordi studentene kommer hjem for sent til jul. 

- Kjipt å være fyllesyk på eksamen

Punktet om fri på 18. mai var omdiskutert. Flere var bekymret for at studentorganisasjonen ikke blir tatt på alvor:

«18. mai er en vanlig arbeidsdag, og argumentene for at vi ikke skal ha eksamen 18. mai er vage. Jeg ser ikke hvordan NSO skal argumentere godt for dette uten å miste kredibilitet.», het det i et forslag om å stryke punktet, fremmet av NTNU-representant Ingrid Darell Holm.

En som derimot ikke var vag på hvorfor han stemte for var Carl William Wright Nordby.

- Er det én dag jeg skal være fyllesyk på, så er det 18. mai. Det er veldig kjipt å være fyllesyk på eksamen, sa han på talerstolen.

På motargument om at det framsto uprofesjonelt om NSO skulle gjøre sin resolusjon basert på om man er fyllesyk eller ikke, la Nordby til:

- Nå var det bare et av mange gode argument. Men jeg mener klart at det er et godt argument, for det er faktisk veldig kjipt å være fyllesyk på eksamen, slo delegaten sendt fra BI fast.

- Å ta seg en fest hører studietiden til

Når han snakker med Universitetsavisa utbroderer han litt mer om de andre argumentene også.

- Det at det er kjipt å sitte og lese 17. mai mens de andre er ute og går i tog. Jeg tror de aller fleste institusjoner klarer å unne studentene den ene dagen med eksamensfri, sier han.

 - Som folk innvendte så er jo 18. mai en vanlig arbeidsdag?

 -  Det stemmer jo det, men å kunne ta seg en fest er noe som hører studietiden til. Spesielt på grunnlovsdagen. Jeg synes ikke det er for mye å be om at utdanningsinstitusjonene tar hensyn til det, svarer Nordby.

 - Deler du bekymringen om at NSO blir tatt mindre seriøst når man går inn for å jobbe for en ekstra bakfull-dag?

 -  Nei, jeg tenker heller at dette er noe veldig konkret som vi kan vise til for å si at vi faktisk jobber for studentenes interesser. Jeg tror at hvis du spør en vanlig student, som ikke er veldig involvert i studentpolitikken, synes de nok dette er mer interessant enn for eksempel NSOs forskningspolitiske plattform, slår Nordby fast.

- Dårlig argumentasjon

NTNU-student Ingrid Darell Holm lyktes ikke å overbevise sine meddelegater om at det var en dårlig idé å inkludere punktet i resolusjonen. Selv opplevde hun ikke argumentene for en ekstra dag med eksamensfri som spesielt imponerende. 

- Når den eneste argumentasjonen er at man skal kunne drikke seg full 17. mai og være bakfull 18. mai, så synes jeg ikke det er godt nok. Da finnes det mye viktigere ting vi kan jobbe for, slår hun fast.

 - Du var bekymret for NSOs rykte om det er denne argumentasjonen man bruker?

  - Ja, når argumentasjonen går ut på at man skal drikke og være bakfull og det er noe vi mener må løses politisk, så tenker jeg det kan gå utover organisasjonens kredibilitet, sier Holm.

Ingrid Darell Holm synes ikke politikk for fyllesyke studenter er det viktigste studentorganisasjonen kan drive med.

Ikke realistisk ved NTNU

 - Det er jo ingen hemmelighet at studentene liker å ta en fest, og dette er jo tydeligvis noe som engasjerer en del?

 -  Nei, det er ingen hemmelighet. Jeg tar meg gjerne en fest 17. mai jeg også. Samtidig er det ikke så ofte hver enkelt student må ha en eksamen 18. mai. Når man har det kan man kanskje heller lese litt mer i forkant, så får man også vært med på festlighetene, slår hun fast.

Holm er også læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Studenttinget NTNU. Hun sier dette ikke er noe hun kommer til å jobbe hardt for å få gjennom ved NTNU.

- NTNU har allerede sprengt kapasitet på eksamen og trenger alle dagene for å i det hele tatt få gjennom alle studentene. Om vi får gjennomslag for våre ønsker om mer langsgående vurderinger, heller enn bare skoleeksamener, så kan det jo faktisk hende at det i det lange løp blir færre eksamensdager i mai. Akkurat nå er det ikke mulig å gi 18. mai fri ved NTNU, konkluderer hun.

Krever også likebehanlding i fuskesaker

Studentene vedtok også en resolusjon under tittelen «Rettferdig behandling i fuskesaker». Dette med bakgrunn i det som oppleves som stor forskjellsbehandling i straff for fusk ved ulike utdanningsinstitusjoner.

Blant annet ønsker studentene at vedtak om utestengelse for fusk skal kun brukes unntaksvis, og kun i de aller groveste tilfellene. De ønsker også å endre begrepet «selvplagiat»til «gjenbruk av eget arbeid». De ønsker også at denne typen gjenbruk generelt ikke skal straffes som fusk av institusjonene.

NTNUs delegasjon på NSOs landsmøte. Som den største institusjonen deltok de også aktivt i de ulike resolusjonsdebattene.

Stemte nei på boligforslag og insentivordninger

To resolusjoner ble også stemt over, men fikk ikke flertall og ble dermed avvist av studentenes landsstyre. Et forslag ønsket å gjøre boligkjøp enklere for studenter ved å senke krav om egenkapital fra 15 prosent til 10 prosent. Forslaget sa også at Lånekassen skulle godtas som inntekt. Forslaget ble kritisert av flere, som mente det var å gjøre studentene en økonomisk bjørnetjeneste.

Et forslag om at vertskommuner for høyere utdanningsinstitusjoner, og fylkeskommuner, skal innføre insentivordninger for at studenter skal melde flytting falt også.

Følg UA på Facebook og Instagram.