Ytring

Avlyser møte med Grande i protest

Når Grande velger å gå ut i media dagen før vårt møte og uttaler at boikott er en dårlig idé, ser vi ingen reell verdi i det planlagte møtet i morgen, skriver Bassam Hussein på vegne av Akademisk Nettverk for Palestina.

Bassam Hussein (her med det palestinske flagget), under en demonstrasjon på Gløshaugen.
Publisert Sist oppdatert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Akademisk Nettverk for Palestina ved NTNU har i dag avlyst et planlagt møte med rektor Grande, som skulle finne sted i morgen den 12. juni. Vi avlyste møtet i protest mot hans uttalelser til Universitetsavisa den 11. juni, hvor han uttrykte at boikott er en dårlig idé og at han ikke vil legge frem en boikott-sak for styret.

Vi så frem til en konstruktiv samtale med Grande for å utveksle synspunkter og meninger. Når Grande velger å gå ut i media dagen før vårt møte og uttaler at boikott er en dårlig idé, og at han ikke vil fremme boikott-saken for NTNU-styret på neste møte den 18. juni, ser vi ingen reell verdi i det planlagte møtet i morgen.

Vi undrer oss også over hva Grande egentlig mener er en god idé for å stoppe folkemord, målrettet etnisk rensing og utsulting av 2,3 millioner palestinere? Skal det fortsatt være «business as usual» med israelske universiteter som bidrar til den israelske hærens kunnskap om etnisk rensing, undertrykkelse og folkemord? Rektorens valg om å ikke støtte en akademisk boikott plasserer både rektoratet og NTNU-styret på feil side av historien. Denne plasseringen er uverdig og skamfull for Norges største universitet.

Det er nødvendig at NTNUs styre viser at visjonen «kunnskap for en bedre verden» faktisk er noe NTNU vil praktisere i møte med forbrytelser mot menneskeheten som pågår i Gaza nå. NTNU-styret må nå ta et tydelig standpunkt som vil definere hvordan de blir husket: som forsvarere av rettferdighet eller som tilskuere til og medskyldige i uretten som pågår mot folket i Gaza.