NTNUs styre:

Det er snart styrevalg, og du kan foreslå kandidater

Fristen for å foreslå kandidater er 4. mars.

Her er ansattrepresentantene i det nåværende NTNU-styret: Aksel Tjora, Kjersti Møller, Kristin Melum Eide, Ingvill Stuvøy og Tim Torvatn.
Her er ansattrepresentantene i det nåværende NTNU-styret: Aksel Tjora, Kjersti Møller, Kristin Melum Eide, Ingvill Stuvøy og Tim Torvatn.
Publisert Sist oppdatert

Hvert fjerde år blir tre fast vitenskapelig ansatte valgt inn i NTNUs styre. Det samme gjelder en representant for de teknisk-administrativt ansatte. Representanten for de midlertidig vitenskapelige ansatte velges inn for ett år av gangen. Til sammen er det fem representanter som før påske skal velges inn i styret.

Aksel Tjora, Tim Torvatn og Kjersti Møller har vært styremedlemmer i én styreperiode, mens Kristin Melum Eide har sittet i to perioder. Alle, bortsett fra Eide, har anledning til å stille opp en ny runde hvis de ønsker det og får støtte under valget.

Personer som har sittet i vervet i sammenhengende åtte år, er ikke valgbare.

Styret tar de overordnede beslutningene om NTNUs drift, retning og prioriteringer.

Valget foregår i to etapper:

Fakta

NTNUs styrevalg

  • Frist for å foreslå kandidater er 4. mars.
  • Valget skjer 22.-24. mars.
  • Valgkomitéen ønsker kandidater av begge kjønn, fra alle campus og deler av NTNUs virksomhet.
  • Kandidatene må være ansatt i minst 50 prosent stilling.
  • Kandidaten må stå i manntallet.
  • Kandidaten må beherske norsk skriftlig og muntlig.
  • Forslag undertegnes av tre stemmeberettigete fra samme velgergruppe.
  • Kandidatene bør forespørres om de er villige til å stille.
  • Kilde: Innsida

Først kan du fremme kandidater fra din stillingsgruppe. Forslag skal undertegnes av tre stemmeberettigede fra samme velgergruppe. Kandidatene bør forespørres om de er villige til å stille til valg. Forslag sendes til postmottak@ntnu.no seinest onsdag 4. mars. Du finner forslagsark til å foreslå kandidater og mer informasjon om valget her.

Deretter er det duket for valg av ansattrepresentantene. Valget skjer 22.-24. mars.

NTNUs styre i sving i 2018. Da foregikk styremøtet i Ålesund. Nå for tida foregår styremøtene digitalt.
NTNUs styre i sving i 2018. Da foregikk styremøtet i Ålesund. Nå for tida foregår styremøtene digitalt.

Se UAs faktaboks for å finne ut hvilke krav som gjelder for forslag av kandidater hvem som kan stille til valg.

LES OGSÅ: Bli kjent med nyvalgt styremedlem Kristin Melum Eide (fra 2013)

LES OGSÅ: Her er NTNUs styremedlemmer (2017)

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.