desentalisert medisinutdanning

- Sykehuset Innlandet har vært utrolig defensive

Tidligere ordfører i Gjøvik mener de nå har fått gullegget ved å få tilgang på praksisstudenter fra NTNU. Dette i en tid der helseforetakene mangler ansatte. 

Nylig avgått ordfører Torvild Sveen deler opp kake sammen med stortingsrepresentant Rigmor Aasrud, forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch og NTNU-rektor Anne Borg 4. september i år.
Publisert Sist oppdatert

I starten av september ble det klart at NTNU får desentralisert medisinstudium i Gjøvik. Modellen er bygget opp slik at man først studerer to år i Trondheim før studentene tar de fire siste årene i Gjøvik. NTNU har allerede desentraliserte medisinstudier i Levanger og Ålesund.

Ordningen medfører at studentene må ha praksis ved Sykehuset Innlandet, som hører til under Helse Sør-Øst. Ved dette sykehuset tar de vanligvis imot praksisstudenter fra Universitetet i Oslo, ikke NTNU- studenter.

- Krevende å samarbeide med to universiteter

Fakta

Dette er saken:

NTNU meldte i 2022 til KD at de ønsker å opprette 20 flere studieplasser i medisin, og at de primært ønsker disse plassene ved NTNU i Gjøvik.

Sykehuset Innlandet hører til under helse Sør-Øst, og studenter fra UiO har tradisjonelt sett hatt dette prakis ved Sykehuset. 

4. september ble det klart at NTNU fikk desentralisert medisinutdanning, og dermed kapret studietilbudet som UiO også ønsket. 

Sykehusdirektør Alice Beathe Andersgaard har tidligere uttalt at det vil være en umulig oppgave for sykehuset å følge opp to så ulike utdanningsløp som UiO og NTNU har.

Både Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo har vært lunkne til at NTNU ønsker desentralisert medisinutdanning i Gjøvik, og administrerende direktør ved Sykehuset Innlandet er bekymret for kapasiteten til sykehuset når de nå må samarbeide både med NTNU og UiO.

- Det vil være en umulig oppgave å følge opp to så ulike utdanningsløp som UiO og NTNU har, skal sykehusdirektør Alice Beathe Andersgaard ha uttalt på et styremøte, ifølge Oppdal Arbeiderblad.  

Til UA utbroderer hun:

- Vi har samarbeidet med UiO i mange år, hvor vi har hatt rundt 135 studenter i året som har hatt praksis innen fagområdene psykiatri, medisin og kirurgi ved Sykehuset Innlandet. I tillegg har vi 25 ansatte som har kombinasjonsstillinger og er ansatt både på UiO og SI, som blant annet underviser disse studentene. Vi hadde også startet et prosjekt om å ikke bare ha praksisplasser, men også ha studenter som skulle være her i den kliniske delen av studietida, sier Andersgaard.

Nå venter foretaket på avklaring fra politikerne.

- Uansett hvem vi skal samarbeide med så ønsker vi å tilby medisinerstudenter undervisning på flere steder i Innlandet, ihvertfall frem til vi får etablert Mjøssykehuset.

Sykehusdirektør ved Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard skal tidligere ha uttalt at det blir krevende å forholde seg til to ulike universiteter når det kommer til praksisstudenter.

Dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Siri Forsmo har tidligere uttalt følgende til UA om saken: 

- Jeg har forståelse for at UiO ikke er særlig begeistret for NTNUs forslag. Men UiO har tre ganger så mange praksissteder å fordele studenter på, så derfor prøver vi dette for å etablere medisinstudium ved NTNU Gjøvik, akkurat slik vi har ved NTNU Ålesund og i Levanger.

Ifølge Forsmo innebærer forslaget en utfordring av helseforetakenes grenser. Disse grensene har medisinutdanningene generelt holdt seg innenfor.

Hun tilføyer at det allerede er unntak fra disse «grensene» ved at NTNU benytter nordlige deler av Innlandet til praksisplasser og har gjort det i flere tiår.

- De har vært defensive

Den nylig avgåtte ordføreren i Gjøvik, Torvild Sveen, har hatt en sentral rolle for etableringen av medisinstudiet på NTNU Gjøvik. Han kritiserer Helse Sør-øst for å være defensive. 

Hva tenker du om den situasjonen som har oppstått med universitetet i Oslo og NTNU?

- I mine møter med både Alice Beate Andersgaard og Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst så syntes jeg at Sykehuset Innlandet har vært utrolig defensive. Det er et gullegg å kunne få den type utdanning i sin mitte. At det skal være så veldig mye mer problematisk å samarbeide med NTNU enn med UiO synes jeg er en veldig defensiv tilnærming til det hele, svarer Sveen.

- Har du forståelse for at det skaper frustrasjon hos SI, UiO og prosjektet Campus Innlandet som nå er lagt på is?

- Ja, men å si at de har kommet langt i sine forberedelser er en sannhet med visse modifikasjoner. Fremdriften der er ikke noe større enn hos NTNU som har en klar fremdriftsplan. Det er jeg som har tatt initiativ til møter med UiO, Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst. 

Sveen fortsetter:

- Om UiO hadde ment at det var viktig å forankre og få mange med på laget i tenkningen omkring det, så har de i så måte gjort en veldig skral jobb. Jeg kan ikke skjønne at dette er problematisk når helseforetakene selv sier at utfordringen fremover blir å få tak i ansatte. Da må det være gull å få denne type utdanning i sitt sentrum, i stedet for at man må hente dem fra andre byer for å få dem til å være her.

Er det noen alternativ at UiO og NTNU samarbeider?

- Samarbeid hadde vært det beste omkring et viktig prosjekt som dette. Nå er det regjeringen som har komplettert med at de ønsker å ta utgangspunkt i den desentraliserte utdanningen som NTNU har synliggjort, og har gjennomført både i Levanger og Ålesund. Så forventer jeg at Helse- og omsorgsdepartementet har klare krav overfor NTNU, Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst når de kommer med sine oppdragsbrev.