- Det billigste alternativet er ikke godt nok

I kveld skal NTNU-styret ta stilling til campusprosjektet. For studentrepresentantene veier klima og miljø tungt.

Jørgen Valseth og Amalie Farestvedt forteller at de har hatt en god del studenter innom som har interesse for campusprosjektet.
Jørgen Valseth og Amalie Farestvedt forteller at de har hatt en god del studenter innom som har interesse for campusprosjektet.
Publisert

- Min største usikkerhet er dette med klima og miljø, det synes jeg er vanskelig. Alle de store og gode ambisjonene vi hadde i starten er borte. Det er vanskelig å kunne si at man er Norges beste universitet når man ikke klarer å bygge et klimavennlig universitetsbygg, forteller NTNU-styrerepresentant for studentene Amalie Farestvedt.

Les også: Har allerede barbert bort 1,5 milliarder.

- Ja, det er definitivt et vanskelig punkt. Det er vanskelig å vite hva klima- og miljøkonsekvensene av de ulike alternativene blir, det er ikke noe som er i rapporten, istemmer hennes medrepresentant Jørgen Valseth.

Mandag ettermiddag sto de sammen med studentdemokratiet ved NTNU på stand utenfor campussamlingskontoret på Stripa. Der kunne studentene si sin mening og stille spørsmål om campussamlingen i forkant av kveldens styremøte.

Få med deg: UA strømmer NTNUs styremøte fra kl. 20.30.

- Kanskje burde styret komme med et sterkere vedtak

I kveldens ekstraordinære styremøte skal styret få ta stilling til om de vil stille seg bak NTNU og rektors vurdering av alternativene som nå ligger på bordet for campusprosjektet.

Les mer om de ulike alternativene her: Her er prislappene.

- Jeg tror ikke jeg kommer til å være med å gi rapporten videre uten at man klarer å synliggjøre hvilke krav man har. Da mener jeg at det billigste alternativet er for dårlig og jeg mener klima og miljø må styrkes, forklarer Farestvedt.

- Man kan si at mulighetene nå enten er å ta det man får, eller å kaste kortene og få ingenting?

- Det er det som er lagt opp til fra rektors side. Men jeg vet ikke om det er det som er mest hensiktsmessig. Hvis man ender opp med en løsning man ikke er fornøyd med, så er det ganske ille. Det kommer fram i rapporten at det billigste, alternativ 1b, er et dårligere alternativ enn de andre (minimumsalternativet for å flytte fra Dragvoll, journ.anm). Men kanskje burde styret ha med en litt sterkere anbefaling eller et vedtak der for å legge politisk press. 1b er et alternativ som nesten ikke er godt nok til å legitimere flytting, svarer Valseth.

Vil definitivt ikke ha samling for enhver pris

Men de sier at fundamentalt så ligger ønsket om flytting der.

- Jeg begynner å bli mer overbevist om det langsiktige potensialet i flytting. Nå er det ikke lagt opp til at styret skal diskutere de ulike alternativene selv om det er enorme forskjeller, som er veldig viktige, men den fundamentale logikken i flytting, den er jeg med på forteller Farestvedt.

- Sist møte sa du at du ikke ønsker samling for enhver pris, har du beveget deg mer i retningen av at samling er ønskelig?

- Jeg vil definitivt ikke ha det for enhver pris. I de nedskalerte alternativene ser man at knutepunktarealene for Dragvoll-miljøene er langt unna der man skal ha lesesalplass. Føles det da som en samling i det hele tatt. Jeg kan stille meg bak alternativ 2 som er det NTNU selv anbefaler, men jeg er mer usikker på de andre. Hvis NTNU hadde gitt opp ambisjonene til basisprosjektet så hadde jeg aldri gått for de mest nedskalerte alternativene, men det oppfatter jeg ikke at man gjør, forteller Farestvedt.

- Men det er klart at dersom det skulle komme enda flere kutt, som ikke er utenkelig slik det er nå, så må Styret ta en runde til. Jeg kan se for meg at det ikke er enden på visa nå, det kan nok bli mer politisk spill rundt dette, legger Valseth til.

De legger til at Dragvoll-alternativet er noe de kunne vært positive til om pengene allerede lå på bordet for det også. Men som det er nå, oppfatter de det også som noe usikkert å skulle gå for et prosjekt som ikke er skikkelig undersøkt og som man ikke vet om det er politisk vilje til å finansiere.

Usikker på hva utfallet blir

Nøyaktig hva som blir utfallet i kveld er uansett ikke noe de ønsker å forskuttere.

- Jeg er ikke helt sikker på hva alle de ulike mener. Det er klart at de ansatte har uttrykt en del skepsis her. Spesielt med tanke på at det legges opp til at mange kan få mindre areal til kontorer, sier Valseth.

- Det blir interessant å se. Men det viktige er at styret nå er med å legge premissene for hva som skjer framover, konkluderer Farestvedt.