Styret fikk presentert status for campusprosjektet

For første gang ble de foreløpige prislappene på de ulike flyttealternativene lagt på bordet. Aksel Tjora: - Dette er kjempevanskelig.

NTNU-styret samlet til møte under NTNUs ledersamling.
Publisert Sist oppdatert

- Jeg tenker at dette fremdeles er et godt prosjekt for NTNU.

Slik åpnet rektor Anne Borg sin redegjørelse om campusprosjektet, som er under redefinering og som skal sendes KD innen 25. mai. Styret fikk anledning til å mene sitt om situasjonen akkurat nå, samt man fikk løfte fra rektor om å bli interpellert innen den ferdige revisjonen sendes inn.

Bestillingen som ligger på bordet nå, er flytting fra Dragvoll, punktum. Det er noe endret fra tidligere, kommenterte Borg lakonisk.

Campusdirektør Merete Kvidal redegjorde for bygg og tiltak som nå er tatt ut av prosjektet.

LES OGSÅ: KAMD og «juvelen» er ute.

Om kvadratmeter for bygg er redusert, har man økt på med knutepunkter, framholdt Kvidal. Knutepunkt vil si vrimleområder hvor studenter, og studenter og ansatte, kan møtes på kryss og tvers.

LES OGSÅ: Borten Moe: - Vi prakker ikke prosjektet på NTNU

LES OGSÅ: - Ja, kritikken svir

Kvidal avsluttet med å legge fram den foreløpige prislista for prosjektets ulike alternativer:

Her framgår det at prisforskjellen mellom minimunsalternativet for flytting og det alternativet ledelsen ønsker seg og som man mener i det minste i noen grad vil oppfylle tidligere intensjoner er om lag 2 milliarder kroner.

Samtidig er forskjellen mellom «fattigmannsversjonen» av flytting og prislappen på å bli værende på Dragvoll på rundt regnet 400 millioner.

Kvadratmeterprisen er elefanten i rommet

Bjørn Skallerud var rask med å tegne seg og kom raskt inn på den mye omdiskuterte arealprisen.

- Det er elefanten i rommet her. Jeg tittet inn i planen fra 2014, der hadde man en anslått kvadratmeterpris på 37 000 kroner. I dag er prisene steget til opp mot 100 000 kvadratmeteren. Jeg skjønner at grunnforhold og andre faktorer gjør det til dyrere prosjekter enn en del andre. Men en 126 prosent prisstigning, det er et forklaringsproblem for statsbygg, sa Skallerud.

(F.v.) Kjersti Møller, Jørgen Valseth, Bjørn Skallerud og Idd Andrea Christensen. Skallerud var først til å ta ordet om det han kalte elefanten i rommet: Kvadratmeterprisen.

Aksel Tjora mente at det fortsatt var mye uavklart. KAMD er på kuttlista, men Tjora var klar på at en situasjon der store deler av institutt for musikk er fordelt mellom campus og by ikke var holdbart.

- De må få bli et samlet institutt snart, det må man vi få til og der må NTNU være tydelige. Så er det spørsmålet om for eksempel Kalvskinnet i et langtidsperspektiv. Vi kan ende opp med å ha hele SU-fakultetet samlet bortsett fra lærerne, som er halve fakultetet. Det er en del ting som fortsatt henger her, men som hadde vært interessant å diskutere, sa Tjora.

Han la også til at han nå synes det er kjempevanskelig å ta en beslutning nå fordi det er så mye som står på spill.

Må tenke oss godt om før vi avfeier Dragvoll

Anne C. Elster kommenterte at de foreløpige regnestykkene viser at kvadratmeterprisen er vesentlig lavere for campus Dragvoll. Vi må tenke oss godt om innen vi feier bort Dragvoll som alternativ, mente hun.

- Med de grunnforholdene vi har på Gløshaugen må vi ta høyde for at kvadratmeterprisene for alternativene der kan bli høyere. Leireforholdene i Trondheim blir ikke bedre i årene som kommer.

Styret kunne si seg enig med Tjora i at det var vanskelig å skulle fatte en beslutning.

Amalie Farestvedt var opptatt av studentfrivillighetens kår i de ulike alternativene.

- Jeg behøver mer innsikt i hva de ulike alternativene innebærer i den forbindelse, sa hun.

Også hennes medrepresentant for studentene, Jørgen Valseth, framholdt at han må vite mer innen han kan gjøre seg opp en kvalifisert mening.

Kan ikke flytte bare for å flytte

- Målet med å flytte ned må jo være at noe blir bedre, minnet representant for de midlertidige, Idd Andrea Christensen, forsamlingen om.

- Man kan ikke flytte bare for å flytte.

Kjersti Møller sa seg enig med Tjora i at det er utrolig vanskelig å holde tunga rett i munnen når det gjelder priser, kvadratmeterpriser, arealbestemmelser. Også hun framholdt behovet for mer kunnskap.

Etter 55 minutter erklærte styreleder Remi Eriksen og rektor Anne Borg at det meste som kan sies i denne omgang er sagt. Alle var enige om at betraktelig mer kunnskap behøves innen man kan gjøre seg opp en endelig oppfatning.

Sjef for campussamling Merete Kvidal kunne ta med seg noen rosende ord ut døra for å ha ledet et omfattende utredningsarbeid på rektordtid.

Samt at jobben ikke er ferdig.