campusprosjektet

Har allerede barbert bort 1,5 milliarder

Ola Borten Moe krever at campusprosjektet barberes med «flere milliarder.» I sakspapirene som NTNU-styret behandler i kveld er det opprinnelige forslaget inkludert - til en prislapp som er redusert med 1,5 milliarder kroner.

Merete Kvidal og Statsbyggs Simen Bakken da UA intervjuet dem om hvordan arbeidet med revisjonen av campusprosjektet gikk. Rektor Anne Borg var innom som snarest.
Merete Kvidal og Statsbyggs Simen Bakken da UA intervjuet dem om hvordan arbeidet med revisjonen av campusprosjektet gikk. Rektor Anne Borg var innom som snarest.
Publisert

Etter at NTNU og Statsbygg har gått gjennom den opprinnelige kalkylen for campussamling på nytt, har man «spart inn» 1,5 milliarder kroner. Prosjektet legges ved sammen alternativene regjeringen får på sitt bord.

De reviderte campusplanene legges fram for ekstraordinært styremøte mandag kveld.

Da statsråden slo i bordet

Sjokkbølgene gikk gjennom UH-sektoren da minister for forskning og høyere utdanning Ola Borten Moe i et intervju i DN forlangte mer edruelige kostnadskalkyler for nye universitetsbygg. Først ut var campussamling ved NTNU. Her skal det spares «flere milliarder» slo Borten Moe fast.

Siden den gang har Statsbygg og NTNU campussamling jobbet seint og tidlig med å få på bordet et knippe alternativer som skal sendes til Kunnskapsdepartementet innen 25. mai. Alternativene er utarbeidet i ukentlig dialog med KD.

Tre alternativer vil bli lagt på NTNU-styrets bord mandag kveld: Nullalternativet, å bli værende på Dragvoll, flytting av Dragvoll-miljøet til Gløshaugen, samt et alternativ kalt «Synergi» hvor endel av ambisjonene i det opprinnelige prosjektet bibeholdes. Både nullalternativet og flyttealternativet kommer i to varianter.

«Basisprosjekt 04»

I saksdokumentene som ble oversendt styrets medlemmer sent fredag ettermiddag, er imidlertid en fjerde kostnadsberegning vist: «Basisprosjekt 04» Dette alternativet er det opprinnelige campusprosjektet med revidert kostnadsberegning. Revisjonen har gjort at man har kommet til en prislapp på 10,4 milliarder kroner. Denne prislappen skal sammenliknes med 12,1 milliarder, som er rammen gitt i statsbudsjettet for 2022, oppdatert til «desember 2021-kroner»

- Merete Kvidal: Hvordan har dette gått til?

- Det korte svaret er at dette er løsningen vi har jobbet med de siste årene og derfor er det en viktig referanse for NTNU, når vi nå ser på andre løsninger for å spare penger. Og i tillegg: I de nye alternativene er Byggteknisk forskrift TEK17 lagt til grunn for de beregningene. Dermed har vi tatt ned kravene på standarden noe. Kunnskapsdepartementet har nå lagt gjeldende TEK17 til grunn for alle bygninger i alle alternativer for campussamling. TEK17 forutsetter for eksempel ikke sesonglager for varme som standard, sier Kvidal.

For de nye alternativene ligger de nye forutsetningene til grunn, men for Basisprosjekt 04 gjenstår noen vurderinger rundt dette.

Campusdirektøren utelukker ikke at det er mulig å redusere denne totalsummen ytterligere.

- Vi er i god dialog med Statsbygg, så får vi se hva vi rekker å diskutere de siste dagene før vi skal levere rapporten på onsdag.

Von i hangande snøre?

- Hvorfor har dere lagt dette alternativet inn i pakken som oversendes regjeringen til beslutning?

- Det er viktig for oss å presentere beslutningstakerne for en samlet oversikt hvor de ulike alternativene er direkte sammenliknbare med en brukbar referanse, slik at man sammenlikner epler med epler og ikke med pærer.

- Ligger det i dette et lønnlig håp om at NTNU får campusprosjektet likevel, nå gjennom «basisprosjekt 04?» Borten Moe forlangte at man skrellet bort «flere milliarder» og her en 1,5 milliard alt spart?

- Som jeg sa i sted; vi ønsker en samlet oversikt med en brukbar referanse.

- I en fersk rapport radbrekker analyseselskapet Concreto Statsbyggs kostnadsoverslag for Campusprosjektet. De mener det opprinnelige prosjektet ville blitt mye dyrere. Kan Concretos kritikk forstås som et tegn på at også denne nye kostnadskalkylen er satt for lavt?

- De nye kostnadskalkylene er bygd opp på en annen måte, blant annet ligger nå flere ferdige bygg som sammenligningsgrunnlag. Det er en stor jobb som er gjort. Så får vi se hva responsen er på endringene, sier Kvidal.

«Halvgjort prosjekt»

NTNU-styret vil ikke bli invitert til å velge blant alternativene man vil gå for – det er opp til regjeringen. Derimot vil styrets medlemmer bli bedt om å stille seg bak vurderingene av de ulike alternativene:

«Etter en samlet vurdering er det rektors konklusjon at alle de utredede alternativene som innebærer samling av campus på Gløshaugen gir bedre grunnlag for NTNU til å nå målene i strategien enn status quo. Samtidig bærer spesielt det billigste alternativet (1b) preg av «halvgjort prosjekt». Det vil derfor gjenstå betydelig arbeid for å realisere ambisjonene bak felles campus i Trondheim,» skriver rektor i innstillingen til styret.

Det ligger uansett i kortene at regjeringen i sin endelige beslutning vil ha full anledning til å betrakte de ulike alternativene mer som et koldtbord som man forsyner seg fra, og ikke er avgrenset til å velge ett av de foreliggende forslagene.

Universitetsavisas nyere artikler om campusprosjektet finner du på denne siden