Trodde fysiske eksamener skulle revurderes, men det skjedde ikke

Studenttinget var ikke enig i NTNUs konklusjon om å la alle eksamener gå som planlagt. Studentenes representanter ble ikke hørt.

Andreas Knudsen Sund sier NTNU nok burde hatt en plan b.
Publisert

Da NTNU skulle bestemme seg for nye smitteverntiltak onsdag kveld, var studentenes valgte representanter i Studenttinget i koordineringsmøte med medlemmer fra sentral beredksapsledelse og dekanmøte. Studenttinget sitter fast i både koordineringsmøte og dekanmøte.

Da de gikk ut av møtet, opplevde de at det skulle være en gjennomgang av eksamener for å se hvilke som kunne gjøres digitalt. Dette skjedde aldri.

- Vi gikk inn i det møtet med de forslagene vi hadde skissert i Universitetsavisa tidligere. Vi redegjorde for bekymringen i studentmassen og gikk inn med to anbefalinger. Den ene gikk på å sette opp ekstra busser og å komme med tydeligere kommunikasjon. Den andre, som ikke ble hørt, var ikke en avlysning, men en vurdering på hvor kritisk det er med fysisk eksamen i hvert emne, sier leder for Studenttinget Andreas Knudsen Sund.

Virker som dekanene fikk viljen sin

Han opplevde at det var enighet rundt dette på møtet. Det ble ikke tatt noe håndfast vedtak under møte, da Sund beskriver møtene som konsensusbaserte. Men i etterkant ble ikke dette tatt videre.

- Forslaget som lå på bordet var at eksamen skulle gå som planlagt fram til mandag, mens fakultetene tok en revurdering på hver enkelt eksamen etter det. Så opplever vi at det skjedde en endring etter møtet.

Han sier det ikke var full enighet på møtet heller.

- Det ble argumentert for at å gjøre endring vil skape mer uforutsigbarhet. Noe jeg har forståelse for, men vi mener det er såpass kritisk. Det var flere av dekanene som var imot å ta en slik revurdering, men som vi forsto det, var det konklusjonen fra møtet.

- Så det virker som det var dekanene som her fikk viljen sin i etterkant av møtet?

- Ja det kan fremstå sånn, svarer Sund.

Full tilslutning til NTNUs beslutning

Prodekan for utdanning ved NTNU, Marit Reitan sier det kom mange ulike råd på det møtet.

- På det møtet som du refererer til deltok rektoratet, dekanene og sentral beredskapsledelse. Ingen beslutninger ble tatt her, men forsamlingen ga råd til rektor som skulle ta den endelige avgjørelsen senere på kvelden. Det kom råd i flere retninger. Mange av dekanene trodde at det ville bli svært krevende å få flere faglærere til å bytte eksamensform på så kort varsel, da dette er en stor og tidkrevende jobb og krevende med hensyn til å lage oppgaver som gir grunnlag for å vurdere studentenes kunnskap på en god og rettferdig måte, svarer hun.

Hun kjenner seg ikke igjen at det var sånn at dekanene fikk forrang.

- Diskusjonen fortsatte i deler av toppledelsen etter møtet som ble nevnt over, uten dekanene. Det kom da opp bekymringer om at bytte av eksamensform bare i noen få, mindre emner ville kunne bli krevende å kommunisere. Dette ville også kunne skape mer uforutsigbarhet for studentene. Derfor landet rektor på å beholde det opprinnelige eksamensopplegget der ca en tredjedel av eksamenene krever fysisk oppmøte. Jeg kan forøvrig legge til at vi har hatt møte i NTNUs utdanningsutvalg i dag, og alle våre ledere gir full tilslutning til den beslutningen som er fattet, sier Reitan.

Marit Reitan sier det ville vært for krevende å skulle legge om noen eksamener.

Bred bekymring blant studentene

Knudsen Sund sier de både har sett underskriftskampanjen som foregår nå og at de har fått flere henvendelser fra studenter som er bekymret.

- Det er selvsagt vanskelig å si om det representerer alle 42 000 studenter ved NTNU. Det er nok også en del studenter som synes det er viktig med vanlig eksamen og karakter. Men det må sies at det er en bred bekymring akkurat nå, og at vektskålen lener i den retningen.

Han sier signalene fra nasjonale myndigheter var at det skulle være fysisk eksamen dette semesteret og at NTNU har jobbet fra utgangspunktet av at gjenåpning betydde gjenåpning.

- Samtidig så virker det nå som vi kan måtte leve med oppblomstringer framover. I framtiden burde vi nok ha en plan b, det burde man kanskje hatt her også. Vi mangler forutsigbarhet og langsiktighet. Det er ikke mulig å vite nøyaktig hvordan framtiden blir, men vi trenger kanskje en annen måte å tenke på.

Reitan sier følgende om en plan b:

- Jeg vil minne om at Norge ble åpnet helt opp 4.oktober og inntil for to uker siden var det ingen som hadde hørt om omikron-mutasjonen. Den kraftige smitteutviklingen som nå skjer tror jeg har tatt store deler av samfunnet på senga. Jeg vil samtidig understreke at vår statsråd har sagt at vi skal fortsette med skoleeksamen gitt at det skjer under smittevernfaglige forhold og at alle våre tre kommuner har bekreftet at våre eksamenslokaler er trygge i forhold til smittevern.

Hun sier hjemmeeksamen og skoleeksamen er ulike vurderingsformer, og at det er mange av deres emner der skoleeksamen sees på som viktig for å prøve studentenes kunnskap på en god og rettferdig måte. Hun mener det er vanskelig å se for seg at de skulle lagd to sett med eksamensoppgaver fordi de kunne risikere at de ikke kunne bruke eksamenslokalene.

- Jeg vil også legge til at vi allerede har lagt om 2/3 av eksamenene fra skoleeksamen til hjemmeeksamen.

Fulle busser også etter det kom ekstra

Tidligere i dag meldte VG om enkelte fulle busser på vei til eksamenslokalene. Dette på tross av at det har blitt satt opp ekstra busser. Sund sier de har sendt innspill til NTNU om dette og at de venter at det vil komme flere forbindelser.

- VG publiserte et bilde fra 14-bussen som går forbi Moholt og Voll, der det åpenbart bor veldig mange studenter. De nye bussene som NTNU satte opp fra i dag dekker ikke det området så godt.

Han sier det er uheldig at man ikke har hatt bedre bussdekning tidligere.

- Men nå må vi løse det best mulig, for at studentene skal ha en trygg vei til eksamenslokalene. Likevel er det klart at vi vet ikke sikkert om det ikke blir problemer med busser senere også. Det er vanskelig å skulle helt nøyaktig forutse folk sitt bevegelsesmønster.

På spørsmål om man kan være trygg på at tiltakene NTNU setter inn fungerer svarer Reitan følgende:

- Siden onsdag har vi forsterket smitteverntiltakene på flere områder. Blant annet er det satt inn flere vakter og ikke minst langt flere busser som kjører til eksamenslokalene i Trondheim. Vi har i dag endret bussrutene for å gi et tilbud til studenter på Voll og Moholt studentby. Hvis alle studenter ellers passer på å følge de personlige smittevernrådene, blant annet om å holde seg hjemme hvis de er syke, så mener vi fortsatt at det er trygt å møte opp på fysisk eksamen.