rektor i kutt-tider

«Jeg blir trist. Men jeg kan ikke sette meg ned og deppe»

NTNU-rektor Anne Borg satser på at Ocean Space Centre får byggeløyve. - Da er ikke alt i spill.

Anne Borg i styremøte i vinter. Kommende mandag orienterer hun styret om hvordan de ulike alternativene ser ut når regjeringens krav til kutt er innarbeidet..
Publisert

Det er en fattet NTNU-rektor som møter Universitetsavisa en knapp uke etter torsdagen da de dårlige nyhetene ramlet inn: Dagen begynte med meldingen om at Ocean Space Center utsettes. Dette hadde Anne Borg fått beskjed om et par dager før. Den neste sjokkmeldingen kom like overraskende på henne som alle andre: Minister Ola Borten Moe kastet hovedstyret i Forskningsrådet, samtidig som tildelingene ble midlertidig frosset.

Men der rektorkollega Svein Stølen ved Universitetet i Oslo går hardt ut i media med tøff kritikk av regjeringen, velger Borg et mer lavmælt toneleie i dette intervjuet.

Betinget optimist

At stoppordren for OSC kom omtrent i det gravemaskinene var på plass, kom som en gedigen overraskelse på NTNU-rektoren. Men det jobbes med å skaffe tilstrekkelig støtte til senteret i Stortinget fram mot at revidert nasjonalbudsjett skal bankes i siste møte før sommeren, og hun er «betinget optimist,» som hun formulerer det. I helga gikk Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad ut i Adresseavisen og ga senteret sin støtte.

- Men gitt at OSC kommer helskinnet gjennom Revidert – hvor alvorlig ser du på situasjonen akkurat nå?

- Med den brikken på plass, kjennes ting litt mindre usikkert. Da er ikke alt i spill, sier hun.

Førstkommende mandag skal rapporten bestilt av Kunnskapsdepartementet (KD) om redefinering av campussamlingsprosjektet behandles i NTNUs styre. Styret skal ikke vedta alternativ, men ta stilling til om de kan stille seg bak rapporten, og måloppnåelsen av de ulike alternativene som er utredet. Rapporten skal være utgangspunkt for videre behandling i KD og regjeringen. Den beskriver ulike alternativ, der det ene er å bli værende på Dragvoll, det såkalte null-alternativet.

Worst case? - Om vi får nei til hele samlingen ...

- Hva er worst case for NTNU?

- Det er om vi får nei til hele campussamlingen fra regjeringen – da har vi de campusene vi har, slår Borg fast.

Nullalternativet innebærer ingen flytting fra Dragvoll. Da må NTNU pusse opp den bygningsmassen som står der, i tillegg til eldre bygningsmasse på Gløshaugen. Det kan skje enten ved at man kun gjennomfører nødvendig vedlikehold og oppgradering – og det kan skje ved at man bygger om læringsarealer og mer til for å møte framtidas behov. I så måte eksisterer to versjoner av nullalternativet, hvorav det siste har en betydelig prislapp.

- Om det ikke blir noen investeringer fra staten her, må vi diskutere hvordan vi kan prioritere for å klare nødvendige tiltak innenfor våre budsjetter.

Over 200 mill kan bli borte

Det tredje slaget – kastingen av styret i Forskningsrådet og midlertidig frysing av bevilgninger – rammer hele UH-sektoren, men NTNU særlig hardt. Universitetet henter ut drøyt en milliard kroner fra Forskningsrådet hvert år. Med et mulig kutt på opp mot 20 prosent forsvinner mer enn 200 millioner.

Prorektor for forskning Tor Grande karakteriserer situasjonen som kritisk for NTNU. Her snakker han selvsagt på vegne av NTNU-ledelsen, slår rektor fast.

- UiO-rektor Svein Stølen sier at han ikke skjønner hva regjeringen holder på med. Skjønner du?

- Jeg vil ikke ta den innfallsvinkelen. Mitt anliggende er at vi har et godt fungerende forskningsråd.

Borg skriver i en ytring i Khrono at det går på tilliten løs, det som skjer innen sektoren nå. Overfor UA presiserer hun at hennes kritikk er rettet mot totaliteten i de utspillene som kommer fra regjeringen.

Kalddusj

- Men revidert nasjonalbudsjett hadde et dramatisk innhold, det er ikke til å legge skjul på. Vi ser at den nye regjeringen søker å legge sette sitt avtrykk på politikken framover. Men Revidert var en kalddusj.

- ‘Revidert katastrofe’?

- Det var dine ord.

- Hvilket avtrykk mener du å ane konturene av – ser du reelt ønske fra regjeringen om å satse på forskning og høyere utdanning?

- Det får vi vite når vi får statsbudsjettet i hånda til høsten.

- Du er rektor ved det største universitetet. Hva kan du gjøre?

- Vi kan jobbe enda mer med å synliggjøre hva vi får til og hvor viktige vi er for landet.

Kan ikke sitte ned og deppe

- Burde du ha vært mer framoverlent denne vinteren – burde du sett dette komme?

- Jeg kan alltid bli bedre. Men vi så ikke Ukraina-invasjonen komme. Vi har jobbet jevnt og trutt med å synliggjøre våre aktiviteter hos politikere i regjeringen og Stortinget denne vinteren, dette skalerer vi opp.

- Kommer du til å være mer på i tida som kommer, i så måte?

- Ja. Vi skal være mer synlig på de arenaer hvor beslutninger fattes.

- Hvordan kjennes det på det personlige plan, når de dårlige nyhetene dundrer inn?

- Jeg blir trist. Men jeg kan ikke sette meg ned og deppe – det er bare å brette opp ermene og stå på. Nå er det Revidert nasjonalbudsjett som gjelder, over sommeren kommer statsbudsjettet for 2023. Da får vi se om regjeringen satser på høyere utdanning og forskning. Det trenger landet, slår Anne Borg fast.