Tidligere AP-politiker angriper Støre: - Svikter når det gjelder

- Regjeringen Støre står i fare for å være den regjeringen som sviktet da det virkelig gjaldt, sier Karianne Tung.

- Noen land sparer seg ut av utfordringene, mens andre er visjonære og investerer seg ut av en vanskelig situasjon. Jeg har aldri hørt en suksessfull historie om det første, sier Karianne Tung
Publisert Sist oppdatert

Bakgrunnen for den sviende dommen er kravene til milliardkutt i campusprosjektet samt utsettelsen av Ocean Space Centre. Disse to prosjektene var ment å være en motor i det grønne skiftet, framholder hun. Om vedtakene blir stående blir dette ikke noe av.

- Kanskje blir dette øyeblikket vi kan se tilbake på og si: Det var her det gikk galt, advarer Tung.

Den som feller denne knusende dommen over regjeringens politikk er tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. I en periode var hun sterkt ønsket som ordførerkandidat i Trondheim, inn til Tung selv gjorde det klart at hun ikke ville. I stedet ble hun ansatt hos daværende rektor Gunnar Bovim med særlig ansvar for strategisk rådgiving og myndighetskontakt. I dag er hun daglig leder i Trondheim Tech Port.

- Tung: Er det den tidligere AP-politikeren eller NTNU-rådgiveren som svinger øksen her?

- Det er først og fremst daglig leder i Trondheim Tech Port som snakker nå.

LES OGSÅ: Støre åpner for diskusjon om Ocean Space Centre

Hvor ble det av det grønne skiftet?

Tech Port-lederen viser til hva campusprosjektet og OSC var ment å få til:

- Her skulle man stimulere til tverrfaglighet og interaksjon mellom ulike aktører. Fremme en miks av utdanning og næringsliv, samt åpen bruk av laboratorier og deling av ressurser.

Det er nettopp innenfor disse veggene kompetansen til å ta landet gjennom den grønne omstillingen ligger, mener hun.

- Hvordan regjeringen attpåtil kunne holde en festtale om satsning på havvind dagen før nyheten om Ocean Space Centre kom, er for meg totalt ubegripelig, sier Karianne Tung.

Hun finner det vanskelig å se sammenhengen mellom festtalene og politikken som faktisk føres. Hun har følgende spørsmål til statsministeren:

Hvilket land vil du være statsminister for, Støre?

Karianne Tung

- Noen land sparer seg ut av utfordringene, mens andre er visjonære og investerer seg ut av en vanskelig situasjon. Jeg har aldri hørt en suksessfull historie om det første. Hvilket land vil du være statsminister for, Støre?

Politikk er å tørre å prioritere

- Mange gir Ola Borten Moe støtte i hans tiltak for å ta ned pengebruken i UH-sektoren. Ser du ikke behovet for bedre økonomistyring?

- Det er alltid viktig å forvalte offentlige midler på beste mulige måte. Men det er også viktig å stille nødvendige midler til disposisjon for å nå de målene man har satt seg. Skal man få til et grønt skifte må man prioritere. Dette handler politikken også om – tørre å prioritere det som er viktig.

- Hvordan ser du på at partiet du representerte på Stortinget stiller seg bak en slik politikk?

- Jeg har alltid tenkt på Ap som et parti som baserer sin politikk på kunnskap og fakta. Jeg legger ikke skjul på at jeg er skuffet over mitt Arbeiderpartiet og Senterpartiet her.

På spørsmål om hvordan hun tror det kommer til å gå med havforskningssenteret og campusprosjektet, svarer eks AP-politiker, NTNU-rådgiver Karianne Oldernes Tung slik:

- Jeg tror nok man finner en løsning på OSC, det kommer man til å få til. Når det gjelder campusprosjektet er jeg mer usikker. Jeg tror det kommer til å ta tid innen man får noe til. Det er tid nasjonen ikke har.