omikron

Hjemmekontor for ansatte, fysisk eksamen for studenter

Eksamener ved NTNU går som planlagt. Ansatte skal primært ha hjemmekontor.

Kommuneoverleget har besluttet at det er forsvarlig å gjennomføre fysisk eksamen.
Kommuneoverleget har besluttet at det er forsvarlig å gjennomføre fysisk eksamen.
Publisert Sist oppdatert

Alle eksamener går som planlagt ut semesteret, har rektor Anne Borg besluttet. Informasjon om dette ble lagt ut på NTNUs intranett sent onsdag kveld.

Etter at regjeringen kom med nye innstramninger for å møte smitteutviklingen fra den nye omikronvarianten, har NTNU-ledelsen fattet vedtak i innstramninger når det gjelder tilstedeværelse på campus.. Men fysiske eksamener skjermes.

- Det er ikke faglig forsvarlig å endre til hjemmeeksamen midt i eksamensperioden. Alternativet ville vært å utsette eksamen til over nyttår, noe som kan gå ut over studieprogresjonen, står det å lese i en melding på Innsida.

Regjeringen har understreket at eksamen skal gjennomføres med godt smittevern, slik at studentene ikke får forsinkelser i studiene. Kommuneoverlegen har ifølge meldingen bekreftet at smitteverntiltakene på eksamen er tilfredsstillende og det er forsvarlig å gjennomføre fysisk eksamen.

Hjemmekontor ut året

Ansatte skal ha hjemmekontor der det er praktisk mulig. Tilstedeværelse på campus skal avklares med nærmeste leder. For at campus skal kunne holdes åpen og sikre at viktige funksjoner blir ivaretatt gis følgende unntak:

Ansatte med forsknings- og undervisningsoppgaver som krever at man er på campus.

Ansatte som jobber i verksteder, laboratorier, renhold og bygningsdrift.

Ansatte som av arbeidsmiljømessige årsaker har vansker med å jobbe hjemmefra.

Ansatte oppfordres til å vurdere om planlagte fysiske møter i stedet kan avholdes digitalt. Denne vurderingen er spesielt viktig hvis man planlegger å samle ansatte fra ulike enheter som ikke oppholder seg sammen til daglig.

Det er nå påbud om munnbind der det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand.