Viserektor Ålesund:

Annik Magerholm Fet var den eneste som ble innstilt

- Først og fremst er jeg veldig glad. Det er fantastisk å få fornyet tillit, sier Annik Magerholm Fet til Universitetsavisa. Fet har vært viserektor i Ålesund siden 2017, og søkte ny periode.

Annik Magerholm Fet var alene om å bli innstilt til jobben som viserektor ved NTNU Ålesund.
Publisert

Ved siden av Fet var Marianne Synnes Emblemsvåg med inn i siste fase i utvelgelsesprosessen for viserektorstillingen.

UA får bekreftet via styreleder Nils Kristian Nakstad at det kun var én person innstilt til viserektorstillingen i Ålesund. Dermed ble Emblemsvåg ikke vurdert som aktuell for stillingen.

For viserektorstillingen i Gjøvik ble to innstilt: Nils Kalstad på topp, fulgt av Gro Kvanli Dæhlin på andreplass.

Fra 0 til 75 phd-er

Det var aldri tvil i Fets sjel om at hun ville si ja til fire nye år.

- Det har vært utrolig spennende år vi har lagt bak oss. Da jeg begynte hadde vi omtrent null stipendiater, nå har vi 75. Mye har skjedd, ikke minst på forskingssiden, og her er mye å gå på, sier hun.

- Viserektor – det er en lederstilling for seg?

- Ja, man sitter litt mellom linje og det stedlige. Man skal være leder som holde kontakten oppover og nedover, samtidig som man skal bygge på tvers, ut mot regionale institusjoner, lokalt næringsliv og mer til.

- Så hva kreves til en slik jobb?P

- Man må være en god nettverksbygger. Kjenne folk, forstå dynamikken der beslutninger fattes som virker inn på aktivitetene ved universitetet. Ha evne til å spille på lag med folk.

Ikke frustrerende: utfordrende

Viserektoren mener NTNU sentralt nyter godt av den tette kontakten NTNU i Ålesund og Gjøvik har med lokalt næringsliv så vel som regionale institusjoner.

- Oppleves det frustrerende å være så langt fra hovedsetet i Trondheim?

- Jeg vil heller si vi opplever det som en utfordring. Som sagt så er det bra for NTNU på øverste nivå å ha oss som er så tett på samfunnslivet omkring. Så er det naturligvis sånn at jeg og Jørn (Wroldsen, utgående viserektor i Gjøvik, red.anm.) med jevne mellomrom må minne sentrale instanser om å ta oss med i prosessene nå beslutninger skal fattes.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.