I dag diskuterer styret valgt eller ansatt rektor. Følg strømmen her

I dag klokken 11 møtes NTNU-styret til årets første styremøte, og første møte etter at Anne Borg trakk seg som rektor.

Publisert Sist oppdatert

I løpet av dagens møte skal ledelsesmodellen for NTNU diskuteres. 

Her skal styret bestemme om de ser behov for en utredning av fordeler og ulemper med å endre ledelsesmodell fra ansatt til valgt rektor. 

Skal diskutere utlysning av rektor-stilling

Styret har også fått forelagt et forslag til utlysningstekst for ansettelse av ny rektor. 

I et tidligere forslag sto det at rekrutteringsbyrå skulle benyttes, men etter innspill fra fagforeningene ved NTNU foreslås det nå at innstillingsutvalget får støtte av interne rekrutteringsrådgivere til gjennomføring av intervju og vurdering av kandidatenes kvalifikasjoner for rektorstillingen ved NTNU. 

I dag skal styret bestemme om stillingen skal lyses ut med dette forslaget til utlysningstekst, og om den skal lyses ut for 5 1/2 eller 1 1/2 år. Sistnevnte er et alternativ hvis styret ønsker å utrede valgt rektor. 

Godkjenning av ubesatt prorektor-stillig

NTNU skal ha tre prorektorer, ifølge styringsreglementet, men én prorektor-stilling står nå tom etter at prorektor for forskning og formidling Tor Grande ble konstituert som rektor i desember. 

Rektoratet har anbefalt at stillingen blir stående ubesatt fram til ny rektor er tiltrådt, og i dag skal styret bestemme om de godkjenner dette. 

Du kan lese alle sakspapirene her.

Her er dagens agenda

Møtet varer fra 11.00-18.30, og finner sted på Styrerommet i Hovedbygningen på Gløshaugen. 

11:00-11:05  Godkjenning av dagsorden og habilitetsavklaring 

11:05-11:25 Styrets beretning for 2023, rapportering til Kunnskapsdepartementet 

11:25-11:40 Tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet 2024 

11:40-12:25 Vurdering av behov for endret ledelsesmodell ved NTNU 

12:25-12:35 Pause  

12:35-12:55 Utlysning av stilling som rektor 

12:55-13:15 Arbeidsdeling i rektoratet inntil ny rektor har tiltrådt 

13:15-14:00 Lunsj (15 min til fotografering, dersom tid) 

14:00-14:30 Masterplan for bygg og campusutvikling 

14:30-14:45 Periodisert investeringsplan 

14:45-15:05 Avrapportering av ferdigstilte revisjoner 2023 og forslag til internrevisjonsplan 2024 

15:05-15:15 Pause  

15:15-15:50 Rektors orienteringer: 

- Oppfølging av styrevedtak 15.12, status 

- Kontaktkonferansen med KD 16.01 

- Arbeidsmiljøundersøkelse (ARK) 

- Endring i sammensetningen av Universitetsavisas redaksjonsråd 

15:50-16:05 Eventuelt 

16:05-16:15 Protokoll 

16:15-17:00 Evaluering av møtet 

17:00-18:30 Seminar: Ny finansieringsmodell 

Følg UA på Facebook og Instagram.