Ytring:

Vil inkludere også studentene som startet i fjor

- Selv om førsteårsstudentene i Trondheim gjennomførte en fadderperiode i høst, har de gjennom studieåret 2020/21 blitt mer isolert, fått færre venner og deltatt mindre i aktiviteter enn studentene vanligvis gjør, skriver Sits Audhild Kvam som begrunnelse for hvorfor hun anvendte begrepet «dobbel fadderuke» i møtet med Formannskapet.

- I Sit har vi en visjon om «å skape rom for meningsfulle studentliv». For oss betyr det at vi skal jobbe for at alle studenter har det bra, akriver Audhild Kvam.
Publisert Sist oppdatert

Tirsdag 2. mars var Sit og NTNU invitert til formannskapsmøte i Trondheim kommune for å redegjøre for studentenes situasjon under pandemien. Undertegnede og prorektor for utdanning, Marit Reitan, fortalte hva studentene har meldt tilbake til oss gjennom studiebarometeret og Sits egne undersøkelser.

Studentene har gjennom dette året uttrykt at de savner sosial kontakt med andre, at de savner å være fysisk til stede på campus og at de sliter med motivasjon og struktur i studiehverdagen. Særlig har dette gått hardt utover de studentene som startet studiet sitt høsten 2020. Selv om førsteårsstudentene i Trondheim gjennomførte en fadderperiode i høst, har de gjennom studieåret 2020/21 blitt mer isolert, fått færre venner og deltatt mindre i aktiviteter enn studentene vanligvis gjør når de starter studiet sitt. Mange av studentene melder tilbake gjennom undersøkelsene at ensomhet og psykiske lidelser har forverret seg i dette pandemi-studieåret.

I formannskapets møte fikk jeg spørsmål fra Marte Løvik (Sp) hva vi kunne gjøre for de som nå er førsteårsstudenter. Stortinget behandlet i forrige uke «studentpakken», en tiltakspakke som blant annet skal gi penger til lavterskel, sosiale tiltak for studenter, administrert av studentsamskipnadene. I forarbeidene til denne saken har vi spilt inn at vi ønsker at disse pengene kan brukes utover hele året 2021, slik at vi kan bidra til at studenter kommer godt i gang med studentlivet og får et sosialt nettverk fra høsten.

Da spørsmålet til Løvik kom opp, svarte jeg derfor at man kunne se for seg en slags «dobbelt fadderuke», i betydningen å bidra med støtte til et opplegg rundt studiestart som også inkluderer de studentene som startet i fjor. Hva man kan gjøre for disse studentene vil vi gjerne diskutere med studentene og deres organisasjoner.

I Sit har vi en visjon om «å skape rom for meningsfulle studentliv». For oss betyr det at vi skal jobbe for at alle studenter har det bra, får venner, føler trygghet og tilhørighet, blir sett og kan vokse som mennesker. Dette gjør vi på ulike vis, blant annet gjennom å støtte studentfrivilligheten med deres viktige fadderarbeid. Det kommer vi til å fortsette med.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.