Foreslår at NTNU også lager en egen ring for dem med bachelor

- Det vil være et flott tilbud fra NTNU, som viser at universitetet verdsetter innsatsen tidligere bachelorstudenter har nedlagt, sier tidligere NTNU-student John Sörbö.

En balje med NTH-ringer får snart følge av mastergradsringen. Blir en ring for bachelorstudentene det neste?
Publisert

Rett før påske ble det avklart hvordan NTNUs mastergradsring skal se ut. Etter hvert skal det utlyses en konkurranse på produksjonen av den nye mastergradsringen. Ringen blir lagt ut for salg når alt dette er unnagjort.

I Nairobi satt bistandsarbeider John Sörbö, med bachelorgrad fra NTNU, og leste om mastergradsringen i Universitetsavisa. Det fikk ham til å stille spørsmålet: Hvorfor kan ikke NTNU også lage en ring for studenter med bachelorgrad fra universitetet?

- Internasjonalt har mange universiteter og høgskoler en ring som et symbol på hvor man er uteksaminert fra og den innsatsen de har nedlagt som studenter for å oppnå den graden de er tildelt, sier han.

Bistandsarbeider John Sörbö har nettopp avsluttet 17 måneder som programleder for Dansk Folkehjelp i nordøst-Nigeria. Nå vender han snart tilbake til Zimbabwe hvor han skal lede et mineryddingsprogram.

Selv har Sörbö en allsidig bakgrunn, først fra forsvaret og deretter som bistandsarbeider hovedsakelig i Afrika, men også i Midt-Østen og i Afghanistan. Han har jobbet for Norsk Folkehjelp, Norges Røde Kors, den internasjonale Røde Kors-komiteen og Dansk flyktninghjelp. Jobben har stort sett bestått i feltbaserte lederstillinger innen humanitær mine- og eksplosivrydding.

Innimellom har han altså skaffet seg en bachelorgrad fra NTNU. Han tok Exphil og Afrika-studiet som fjernundervisning i 2009-2013.

- Det var et veldig interessant og vel tilrettelagt studium for en fullt arbeidende bistandsarbeider som meg. Jeg kan ikke få rost NTNU nok for den støtte og hjelp jeg fikk i løpet av studiet av min inspirator og veileder ved NTNU Videre.

- Inviterer til samtaler

Sörbö peker på at majoriteten av NTNUs studenter har en bachelorgrad, og kanskje tar en master ved en seinere anledning, eller ved ved et annet universitet eller høgskole. Selv tok han en master i humanitær ledelse på deltid ved Universitetet i Lucerne i Sveits.

- Noen er kanskje ikke så opptatt av å bære en ring, andre synes nok det er et fint symbol og en påminning om hvor de har studert. Det blir ofte en innfallsvinkel til en samtale i sosiale eller mer formelle sammenhenger.

Mastergradsringen har fått navnet Ringvirkninger, og er designet av Ragne Victoria Kolaas Stauri, Phd-kandidat ved institutt for sykepleie.

Han forteller at han selv ofte bruker ringen fra Krigsskolen når han synes det er ei fin anledning. Det har lagt grunnlag for utallige samtaler om hans tid som kadett både i Norge og i utlandet. Slik ser han for seg at det også vil være for dem som bærer en NTNU-ring, uansett om man har en bachelor, master eller PhD fra NTNU.

- Jeg har en onkel som alltid bærer NTH-ringen og en annen som bærer ringen fra den tidligere Landbrukshøgskolen på Ås. Jeg registrerer også at Kronprinsen alltid bærer skoleringen fra Sjøkrigsskolen.

Nyheten om at NTNU skulle tilby en ny ring fikk svært stor oppmerksomhet etter at daværende Dagbladet-kommentator Ola Magnussen Rydje skrev kommentaren « Dette er så sjukt harry» og kommenterte «Trøste og bære, for et jåleri». Dette førte til en debatt om NTNU-ringer i Dagsnytt 18.

Sosiolog Arve Hjelseth skrev deretter et innlegg der han lurte på om dette ønsket om ringer også ved de samfunnsvitenskapelige og historisk-filosofiske fagene kan være uttrykk for at studentkulturene gradvis, om enn svært langsomt, blir mer ensartede.

«For 25-30 år siden ville jeg, i god kulturradikal ånd, tippet at juss-, medisin- og siv.ing.-studenter etter hvert ville kvitte seg med sine arkaiske ritualer. Men det motsatte virker å være tilfelle i minst like stor grad: De mer rufsete samfunnsvitenskapelige og historisk-filosofiske fagene er mer åpne enn før for slike tradisjoner. Jeg registrerer for eksempel at også studenter hos oss kan delta med liv og lyst i studentløyer, opptaksritualer og annet som neppe ville vært aktuelt for min generasjon, selv om det fortsatt er betydelige kulturforskjeller mellom fagene (som i Trondheim også er geografisk atskilt)», skrev han i innlegget En ring av selvtillit.

- Annen tradisjon i utlandet

At kritikere mener de ulike ringene ved NTNU er jåleri og tull og tøys, er ikke noe John Sörbö tar så tungt.

- Dem om det. NTH-ringen har eksistert siden 1928, så dagens NTNU har en lang tradisjon med skole-ring. Tiden har forandret seg, og i utlandet er det en helt annen tradisjon for dette enn det er i Norge.

Sörbö argumenterer med at sykepleierne bærer ei nål fra den utdanningsinstitusjonen de er uteksaminert fra uten at det framheves som jåleri. For dem er det et symbol på at de er utdannet sykepleiere og hvilken institusjon de studerte ved.

- Det er heller ingen som omtaler det som jåleri at uteksaminerte offiserer i forsvaret bærer en ring fra den krigsskolen hvor de gikk. Er tilbudet der, er jeg sikker på at tidligere studenter vil velge å investere i en ring, og så får det være opp til den enkelte hva motivasjonen for å bære den er.

- Blir ikke prestisjen ved å bære disse ringene lavere hvis alle har hver sin ring?

- Hvorfor skulle det være det? Å oppnå en bachelorgrad ved NTNU og andre institusjoner, krever hardt arbeid og solid innsats. At det er et slikt tilbud til dem som har tatt bachelorgrad, mener jeg vil være et flott tilbud fra NTNU, som synliggjør at universitetet verdsetter det arbeidet som er nedlagt.

Den tidligere NTNU-studenten mener disse studentene er, og vil alltid være, ambassadører for NTNU. Dette vil ringen være et symbol på.

Ringen Möbius bånd kom på andreplass i designkonkurransen. Framtidig ring for dem med bachelorgrad?

Det var to design som konkurrerte om å bli valgt ut som den nye mastergradsringen ved NTNU. Ringen Möbius bånd designet av Mads Fikkan nådde ikke opp. Denne ringen bør kunne bli NTNUs bachelorgradsring, foreslår John Sörbö.

- Blir det en slik ring for oss som har tatt en bachelorgrad ved NTNU, kommer jeg til å gå til innkjøp av den. Jeg er veldig stolt av å ha tatt en grad ved NTNU, noe jeg ofte tenker over. Jeg tenker på hvor mye arbeid jeg nedla under krevende forhold i felt, men med en enestående og helhjertet støtte fra fakultetet.

Nå håper han NTNU tar hans utfordring. Helt avvisende har ikke universitetet vært da spørsmålet om en ring også for dem med bachelor ble brakt på bane. Da var det nettopp blitt kjent at NTNU ønsket å tilby en mastergradsring.

- Vi har ikke diskutert om vi skal tilby bachelorgradsringer, men vi vet aldri hva som kan skje i framtida, sa daværende organisasjonsdirektør Ida Munkeby til Universitetsavisa i 2019.