Én av disse to skal bli NTNUs nye masterring

Juryen har premiert tre av de over hundre forslagene til design på NTNUs nye mastergradsring. Nå står det mellom to av dem før det endelig valget tas.

Forslagene «Möbius bånd» (til venstre) og «Ringvirkninger» tok første- og andreplass i designkonkurransen for NTNUs nye mastergradsring. Én av dem skal settes i produksjon.
Forslagene «Möbius bånd» (til venstre) og «Ringvirkninger» tok første- og andreplass i designkonkurransen for NTNUs nye mastergradsring. Én av dem skal settes i produksjon.
Publisert

I september i fjor ble det klart at planene om å tilby en egen ring for dem med mastergrad fra NTNU skulle realiseres. Da inviterte NTNU til en konkurranse der de ba om designforslag. Ifølge NTNU kom det inn 100 bidrag innen fristen, og 3 bidrag ble avvist fordi de kom inn etter fristen.

Velger etter å ha testet prototyper

Juryen har valgt tre designforslag som premieres. Nå skal det produseres prototyper av første- og andreplassen, «Möbius bånd» og «Ringvirkninger». Dette gjøres for at NTNU kan sikre seg at designene står seg fysisk og at det kan gjøres justeringer for at den skal sitte godt på fingeren. Hvilken av de to ringene som skal bli NTNUs tredje offisielle ring blir valgt av juryen etter dette.

Fra før har NTNU-studentene både sivilingeniørringen (også kjent som NTH-ringen) og doktorgradsringen.

- Ringene vi tilbyr i dag er bare tilgjengelige for en liten del av studentene våre. Vi synes det er rimelig å gi et tilbud til en større del av studentmassen. Vi har fanget opp at det har vært et ønske og en etterspørsel etter en slik ring, sa NTNUs organisasjonsdirektør Ida Munkeby til UA da designkonkuransen ble lansert.

Nyheten om at NTNU skulle tilby en ny ring fikk for øvrig svært stor oppmerksomhet etter at Dagbladets kommentator Ola Magnussen Rydje skrev kommentaren « Dette er så sjukt harry» og kommenterte «Trøste og bære, for et jåleri». Dette førte til en debatt om NTNU-ringer i Dagsnytt 18.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

NTNUs mastergradsring. Möbius bånd
NTNUs mastergradsring. Möbius bånd

«Möbius bånd»

Forslaget juryen har gitt førsteplass er designet av Mads Fikkan og har fått navnet «Möbius bånd». Ringen er basert på den geometriske formen med samme navn. «Geometrien har flere unike matematiske kvaliteter som fører til at formspråket egner seg godt til et teknologisk universitet», skriver designeren i forslaget. Ringen består i hovedsak av ikke-spesifisert lyst metall, mens den øverste delen av ringen har en avrundet kube i mørkere metall med NTNUs logo. Designeren forklarer at ringen er formet ved at et ekstrudert rektangel blir rotert 180 grader. To slike biter settes sammen og danner en full rotasjon i sirkelen som utgjør ringen.

Bidraget «NTNU Fasett» premieres også, selv om det ikke er med i finaleheatet.
Bidraget «NTNU Fasett» premieres også, selv om det ikke er med i finaleheatet.

«Ringvirkninger»

Forslaget «Ringvirkninger» er designet av Ragne Victoria Kolaas Stauri. Hennes design forestiller en blå dråpe som treffer vann. Bølgene som dråpen skaper brer seg utover som ringer i vannet, forklarer hun i forslaget. Ringen skal lages i blankpusset stål og den blå dråpen skal være en blå stein eller emalje på metall. Dråpen av inspirert av den blå kulen i NTNU-logoen og symboliserer utdanningen ved NTNU som skaper ringvirkninger i livet. Stauri beskriver konseptet slik: «Kapillarbølger er korte bølger i en væske, der bølgehastigheten bestemmes av overflatespenningen - som overvinner tyngdekraften. Likeledes kan en utdanning ved NTNU gi kunnskap som kan overvinne utfordringer og gi ringvirkninger i livet.»

original

Premiene for de tre bidragene er hendholdsvis 60 000, 30 000 og 10 000 kroner.

Felles for alle mastergradsstudier

Under konkurransen var juryen hemmelig, men nå er det avslørt at den besto av følgende medlemmer:

  • Carl Fredrik Lutken Shetelig (Juryleder), Dekan – Fakultet for arkitektur og design
  • Ole Petter Wullum, Førsteamanuensis – Institutt for design
  • Pernille Feilberg, Kommunikasjonsrådgiver – Fakultet for naturvitenskap
  • Eirik Lian, Senior rådgiver – Kommunikasjonsavdelingen
  • Åshild Adsen, Museumsdirektør – Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
  • Philip Lautin Jackson, Mastergradsstudent i arbeid og organisasjonspsykologi – Institutt for psykologi

I spesifikasjonene for konkurransen gikk det frem at designerne sto fritt i valg av design og materiale. Ringen måtte imidlertid være felles for alle mastergradsstudier, være lik for alle kjønn og kunne produseres til en makspris på 6000 kroner.

Det var i 2018 daværende NTNU-rektor Gunnar Bovim besluttet at universitetet skal ha tre offisielt godkjente ringer, altså doktorgradsringen, siviliingeniørringen og masterringen. Det ble samtidig bestemt at det ikke var ønskelig at fakulteter, institutter og andre enheter skulle produsere egne ringer, smykker eller lignende som kommer i konkurranse med de offisielle ringene.

NTH-ringen går for å være enkel og tidløs. Og både kvinnelige og mannlige sivilingeniører og sivilarkitekter bruker den. Et tegn på status og tilhørighet?
NTH-ringen går for å være enkel og tidløs. Og både kvinnelige og mannlige sivilingeniører og sivilarkitekter bruker den. Et tegn på status og tilhørighet?

YTRING: En ring av selvtillit

Idé fra 1914

Navnene på ringene er rimelig selvforklarende: Sivilingeniørringen kan bæres hvis du har arkitekt- eller sivilingeniørutdanning fra NTNU, doktorgradsringen kan bæres av dem med doktorgrad, samt æresdoktorer, og den nye mastergradsringen kan bæres av dem som har mastergrad. Doktorgradsringen ble designet til den første doktorgradspromosjonen ved NTH i 1935, ifølge NTNU.

Sivilingeniørringen er enda eldre. Historien bak ringen er at studentene gjennom flere år hadde engasjert seg for å få utviklet et merke som kunne markere tilhørigheten til NTH. I 1914 kom de fram til at dette skulle være en ring. En internasjonal konkurranse ble utlyst, og 135 forslag til design kom inn. Vinneren ble daværende arkitektstudent Tormod Kristoffer Hustad fra Inderøy.

NTH-ringen blir for øvrig kalt både sivilingeniørringen, sivilarkitektringen, NTNU-ringen, masterringen og kandidatringen.

Kula symboliserer jordkloden. Stålringen rundt kula symboliserer teknikken som holder jorda oppe og driver samfunnet framover. Mastergradsringen måtte bli annerledes, for et av kravene i konkurransen var at bidraget måtte være originalt og ikke tidligere ha vært produsert for salg.

LES OGSÅ: NTH-ringen selges som aldri før