NTNU Handelshøyskolen

Nå kommer en unik master for dem som vil bli siviløkonomer

Den nye femårige integrerte masteren vil legge vekt på både teknologi og bærekraft.

Maiken Trane og Frode Kjærland gleder seg til å ønske studentene på den nye masteren velkommen i august.
Publisert

- Nå er vi så fornøyde. Vi er stolte over den modellen vi har fått til og de mulighetene den nye masteren vil gi studentene, sier Frode Kjærland ved NTNU Handelshøyskolen.

Professoren smiler i kapp med seniorkonsulent Maiken Trane. Dette har instituttet jobbet for lenge, og nå skjer det: Et femårig studieløp, som du blir tatt opp til fra starten av, og som sikrer deg en fullført master i den andre enden.

Å ta en master ved NTNU er det muligheter for i dag også for vordende siviløkonomer. Men da må de ta en bachelor først uten å være sikret opptak til den toårige masteren.

- Den nye masteren vil ha en profil knyttet til bærekraft og teknologi. Det er noe nytt og unikt. Ved å ta masteren ved NTNU kan du ta mange teknologiemner, forteller Kjærland.

Spente konkurrenter

Norges handelshøyskole i Bergen har nok lenge skjønt hva som ligger i kortene. Da det ble kjent i 2016 at NTNU trolig vil få et økonomifakultet på størrelse med NHH, kommenterte tidligere rektor og Høyre-politiker Viktor Normann nyheten slik:

- Jeg vil ikke tro at fakultetet blir en direkte konkurrent til NHH. Dere har en del spesialiteter som vi ikke har, blant annet industriell økonomi, sa han til UA.

Frode Kjærland har også fått signaler fra konkurrentene NHH og BI.

- De har sagt til oss at de frykter og er spente på hva som skjer i Trondheim. Vi har utnyttet det som er fortrinnet med NTNU ved at vi kan få en helt annen tilgang til teknologikompetanse. Den nye masteren vil nok bli lagt merke til med sin vektlegging av bærekraft og teknologi.

Homogen gruppe, høyt nivå

105 studenter vil bli tatt opp på den integrerte masteren nå i høst. Det blir høyere matematikkrav på en femårig master, så søkerne bør ikke være dårlig i matte. Men for dem som ikke liker tall så godt, vil utdanninga være fleksibel. Det vil være mulig å komme langt i strategi og ledelse med mulighet for å velge bort mye av det kvantitative, forteller Kjærland.

Til gjengjeld vil de som er sterk i matte dra nytte av fag som stordatahåndtering og finans.

- Med denne masteren kan vi få ei homogen gruppe på et høyt nivå. Det blir et nytt prestisjestudium, sier professoren – og ser for seg at det blir høyt karaktersnitt for å komme inn.

Lokalene til NTNU Handelshøyskolen er nye, lyse og fine. Det er også kontorene som masterstudentene har tilgang til. De holder til i en egen korridor med kontor vendt ut mot Høgskoleparken.

LES OGSÅ: Signerte avtale om ny medisinutdanning i Ålesund
LES OGSÅ: Verdifulle stipendiater, ta en PhD, bare gjør det!

- Fordel å gå sammen alle årene

Henrik Bryn Rambøl går tredjeåret på økonomi og administrasjon. Han har tro på den nye femårige masteren.

- Det første jeg tenkte, var at dette tilbudet hadde jeg ønsket kom for tre år siden. Nå kan de samme studentene gå alle fem årene samlet. Dessuten kan institusjonen se mastergraden som en helhet, noe som vil gi bedre mulighet for å kvalitetssikre utdanningen.

- Tidsriktig og relevant, sier Henrik Bryn Rambøl om profilen på den nye masteren.

Selv ønsker han å fortsette på masteren, etter gammel modell, men vil søke seg til flere steder. Førsteønsket er Finance and Strategic Management ved Copenhagen Business School, men han utelukker heller ikke NTNU eller NHH.

- Hva synes du om at profilen blir teknologi og bærekraft?

- Det er tidsriktig og relevant. Det er noe jeg har savnet litt i studieløpet, å få en mer teknologitung anvendelse av økonomi. Gjerne med fokus på bærekraft, det er relevant for alle studier.

Rambøl trives på studiene og skryter av at de har en unik studentorganisasjon, STØH. Her er det mye engasjement. Årlig arrangeres det en vinterkonferanse, hvor kjente personer kommer og snakker om sin erfaring med arbeidslivet. Sist skulle Erna Solberg delta, men korona satte en stopper for planene.

- Ved å arrangere slike arrangement får du et veldig godt innblikk i det å samarbeide internt og med andre organisasjoner. Gjennom STØH kan du også få eksponering for arbeidslivet som kan være veldig nyttig seinere.

Merker en entusiasme

NTNU Handelshøyskolen loddet stemninga blant studentene for et par år siden i form av en markedsundersøkelse.

- Vi fikk ei klar tilbakemelding fra dem: Ja, det må vi gjøre. Ja, selvsagt, forteller Maiken Trane.

De har merket en entusiasme, og foreldre til potensielle søkere har lagt merke til tilbudet som kommer til høsten.

- Det er artig at dette er noe mange ønsker.

Hun sier at studentene i dag er veldig målrettet og ønsker å ta en master fra dag én. De gode jobbene og de høye lønningene får de etter fem år. Siviløkonomene er etterspurt, de blir gjerne rekruttert i løpet av studiet og får gode jobber.

Det er heller ingen grunn til å være beskjeden, mener Trane. De som er ferdige med bachelor ved NTNU Handelshøyskolen og som kommer til NHH for å ta en master, er veldig ønsket der.

- Det er heller ikke uvanlig å høre vestlandsk i gangene her, sier Kjærland.

De tror Trondheims rykte som en attraktiv studentby også trekker studenter til økonomistudiene.

Økt interesse for bærekraft

Nå blir det altså økonomi, teknologi og bærekraft innbakt i den nye masteren. Tradisjonelt er det ikke akkurat siviløkonomer vi har sett for oss stå i spissen for å redde verden og ta vare på miljøet, men Kjærland sier at noe har skjedd gradvis.

- I de siste årene har vi alle blitt mer overbevist om hvor sentralt bærekraft er, og det er puttet inn i studieprogrammene. Det har ikke alltid vært populært, men nå er det så åpenbart at vi må ha fokus på bærekraft.

Trane sier dagens generasjon har dette i blodet fra de er unge, og lærer om bærekraft fra de går i barnehagen.

Frode Kjærland peker på at Norges Bank har et årlig seminar. Siste gang var det Kristin Halvorsen som var første innleder og snakket om bærekraft og klimarisiko.

- Det er fokus på dette overalt for tida. Nå er det helt opplagt for alle at bærekraft er sentralt.

Søknadsfristen for opptak til den integrerte masteren er 15. april. Og i august står Kjærland og Trane og ønsker 105 nye studenter velkommen. Veien var lang for å få masteren på plass, men det er glemt nå når et møysommelig arbeid har båret frukter.

- Vi har brukt mye tid og det har tatt krefter. Men når vi sitter her nå, så oppleves det som veldig meningsfylt, sier Kjærland.