ålesund

Studentenes hemmelige prosjekt imponerte: - Kan bli en sentral del av studiet

Innovasjonsleder Anne Seth ved NTNU i Ålesund er imponert. Det samme er lokalt næringsliv. Studentene bak vinnerprosjektet på «Innobootcampen» er klare for å utvikle ideene videre i samarbeid med skipsdesignere i verdensklasse.

Deltagere på InnoBootCamp 2024 samlet på Atlanterhavsparken i Ålesund.
Publisert

Tirsdag til torsdag forrige uke ble «Innobootcamp» arrangert i Ålesund for andre gang. 30 studenter ble delt inn i grupper på tre der alle hadde ulik erfaring og utdanning. Gruppene skulle løse en utfordring fra næringslivet. Årets tema var fiskeri, med spesielt fokus på trålere. 

Både lokalt næringsliv og NTNU mener resultatene fra studentoppgavene viser at tverrfaglige team gir de beste ideene. De ideene som ble klekket ut i løpet av et par dager er så gode at innovasjonsleder Anne Seth ved NTNU mener at denne formen for tverrfaglig idémyldring bør bli en fast del av studietilbudet i Ålesund.

Innovasjonsleder ved NTNU, Anne Seth , sier at denne måten å jobbe på nå bør inn i undervisningen.

Tverrfaglig arbeid som eget emne

- Vi ønsker å videreutvikle dette. Et slikt opplegg kan for eksempel komme inn som et emne i en bachelorgrad. Arbeidet i tverrfaglige grupper kan bli en helt sentral del av studiet. På den måten kan de ulike instituttene knyttes sammen og studentene får samarbeide med andre som har en helt annen bakgrunn, sier Seth.

Alle studentgruppene ved årets Innobootcamp fikk heder og ære og vinnerne fikk også med seg en Ipad i premie, men det viktigste var kanskje kontakten med bedrifter som viste interesse for idéene. Dette samarbeidet med næringslivet er i følge Seth noe som både studenter og lokale virksomheter setter stor pris på.

Så spesielt at det er hemmelig

Spørsmålet er hva vinnerne har fått til? Akkurat det er det ikke så lett å få greie på. De tre studentene holder kortene tett til brystet. En lokal bedrift er interessert. Detaljene må ikke komme ut, men det som er sikkert er at de kommer fra ulike studier og er spesialister på hvert sitt felt: Simon Völker tar master som Produkt og systemingeniør, Marte Edvardsen går andre året på Markedsføring og Ask Moum går første året på Shipping Management. 

Disse studentene vant førsteprisen på Innobootcamp 2024: Simon Völker (produkt og systemingeniør), Marte Edvardsen (markedsføring) og Ask Moum (shipping management)

Det lille vi vet er at dette handler om å bruke flytende naturgass (LNG) på en ny måte, og at det gjelder trålere. Juryen har lagt vekt på at gruppa har lagt fram en god presentasjon og viser evne til å kombinere teknisk innsikt med kunnskap om markedsføring.

Hvitfisknæringen og bærekraft

I juryens begrunnelse står det også at vinnerne har forståelse for de utfordringene hvitfisknæringen står overfor når det gjelder miljø og klima. En slik forståelse er avgjørende for å finne bærekraftige løsninger. Vinnerne tar også hensyn til den økonomiske siden av bærekraftspørsmålet. Det er helt avgjørende for at planene faktisk kan gjennomføres. Og ikke minst, løsningen er realistisk, skriver juryen.

Dette holdt altså til seier i årets Innobootcamp. Marte Edvardsen er spesielt godt fornøyd med at det nå ser ut til at de kan få utvikle ideene videre i samarbeid med Skipsteknisk AS i Ålesund. Skipsteknisk bygger spesialskip for redere over hele verden. 

Marte Edvardsen har også mye positivt å si om gruppesamarbeidet. Det tverrfaglige arbeidet har gitt gode resultater.

- Erfaringen fra denne måten å jobbe på er noe jeg tar med meg videre både i studiene og seinere når jeg skal ut i yrkeslivet, sier Edvardsen.

Samarbeid med næringslivet

NTNU gjennomfører Innobootcamp i samarbeid med flere representanter for lokale bedrifter, blant annet med Sparebanken Møre gjennom TEFT-lab. Målet er å knytte sammen studenter og næringsliv og å øke interessen for fiskerinæringen.

Sigurd Moldestad Nypan, arrangementsansvarlig for InnoBootcamp 2024

Studentorganisasjonen Start Ålesund har hatt ansvar for gjennomføring og planlegging. Arrangementansvarlig Sigurd Moldestad Nypan understreker at det er viktig å holde utdanningen relevant for studentene og da står tett samarbeid med arbeidslivet sentralt.

- Det handler om å tilegne seg relevante og aktuelle ferdigheter som vil være etterspurt når studiene er fullført. Her kommer et arrangement som Innobootcamp inn som et viktig element, sier Nypan.

Følg UA på Facebook og Instagram.