Studenter får jobb

- Godt samarbeid med næringslivet gir mange fordeler for studentene

NTNU i Ålesund styrker samarbeidet med lokale bedrifter for å fremme innovasjon og utvikling i regionen. 

Viserektor ved NTNU Ålesund, Anne-Lise Sagen Major, legger vekt på at NTNU-samarbeidet med arbeidslivet kan sikre at både forskningen og utdanningen er relevant og at studentene er godt forberedt på å skaffe seg arbeid så snart det er aktuelt.
Publisert Sist oppdatert
Fakta

Teft-laben

Et samarbeid mellom NTNU og Sparebanken Møre

  • Knutepunkt for forskning og utvikling på tjenesteinnovasjon, entreprenørskap, finans og teknologi
  • Utforsker mulighetene det teknologiske skiftet byr på

  • Utdanning, forskning, nyskaping og formidling i skjæringspunktet økonomi og teknologi.
  •   ntnu.no/teft/forside

NTNU ansetter nå en prosjektleder som skal koordinere denne satsingen. Målet er å koble sammen studenter og arbeidsliv gjennom hele studieløpet. 

Viserektor Anne Lise Sagen Major understreker at det er viktig å bygge broer mellom akademia, industrien og offentlige organisasjoner for å skape et mer dynamisk innovasjonsmiljø og stimulere til økonomisk vekst.

Det er også flere ansatte som skal inn i dette prosjektet som finansieres gjennom Teft-laben i samarbeid med Sparebanken Møre. Teft (se faktaboks) har vokst fram gjennom Institutt for internasjonal forretningsdrift. Sagen Major forteller at hun ikke kjenner til at det er noen andre universitet her i landet som har et lignende opplegg.

- NTNU i Ålesund har alltid vært opptatt av å ha en nær tilknytning til bedrifter og offentlige virksomheter i regionen. Vi ønsker nå å ta dette samarbeidet til nye høyder ved å etablere enda tettere bånd og utvikle felles prosjekt som kan gi både akademisk og økonomisk avkastning, sier viserektoren i Ålesund.

NTNU sitt bidrag til bedre bærekraft

Sagen Major mener NTNU har et klart ansvar for å være en pådriver for en bærekraftig samfunnsutvikling.

- Vi må bygge broer både mot industri og offentlige organisasjoner. Stillingen som vi nå oppretter skal jobbe mot begge sektorer, sier hun.

- Er det kontroversielt for et universitet å ha dette samarbeidet og å få økonomisk støtte til et slikt opplegg som dere nå er i gang med?

- Nei, det har jeg ikke inntrykk av. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra hele NTNU, men det er viktig at vi har en god rolleforståelse. Samarbeidet skal ikke gå på bekostning av akademisk frihet.

Hvert år arrangerer studentene i Ålesund "Næringslivsdagen". Den styrker kontakten med lokale bedrifter. Her møtes næringslivet og studentene på en felles arena.

NTNU i Ålesund, er kjent for å jobbe tett på næringslivet både når det gjelder marin og maritim sektor. Universitetet ligger midt i en eksportintensiv region og har samarbeid med ulike bedrifter. Sagen Major legger vekt på at dette omfatter mer enn teknologi. 

Universitetet har allerede etablert sterke bånd til en rekke bedrifter. Dette samarbeidet har ført til flere vellykkede prosjekt. NTNU ønsker å bygge videre på denne suksessen.

Vil sikre relevant forskning og utdanning

- Ved å samarbeide med næringslivet kan vi sikre at både forskningen og utdanningen vår er relevant og at studentene er godt forberedt på arbeidslivet. Samtidig kan bedriftene dra nytte av vår ekspertise og få tilgang til ny kunnskap og teknologi, sier Sagen Major.

Hun understreker at NTNU i Ålesund har en klar intensjon om å spille en ledende rolle i å fremme teknologisk innovasjon og økonomisk vekst i regionen og samtidig styrke sin posisjon som en viktig aktør innenfor høyere utdanning og forskning i Norge.

Drivkraft for økt vekst

- Vår visjon er å være med på å skape innovasjon og utvikling. Vi tror at ved å jobbe tett sammen med andre aktører kan vi skape noe som vil gagne både universitetet, bedriftene og samfunnet som helhet, sier Sagen Major. Hun opplever at det som nå gjøres blir mottatt med åpne armer av hele NTNU og tilbakemeldingene er at dette løses på en god måte. 

Det såkalte Teft-samarbeidet handler helt konkret om en kobling av studenter og arbeidsliv på tre måter:

På Næringslivsdagen møtes studenter og bedrifter. Her er det mange som sikrer seg jobb eller praksis.
  • Næringsnær førsteuke:  En uke som skal sikre at studentene kommer i kontakt med arbeidslivet allerede fra første dag på campus.
  • Bootcamp for innovasjon: 30 NTNU-studenter fra Gjøvik, Ålesund og Trondheim var med da den første bootcampen ble arrangert i Ålesund i fjor høst. Temaet var offshore-vind. Målet var å få til en tett kontakt mellom studenter og arbeidsliv og mellom studentene på de tre campusene.
  • Campus Connect: En grundig rekrutteringsprosess for å finne praksisplasser der studenter og bedrifter passer sammen på en god måte

- Vår visjon er å være en drivkraft for innovasjon og utvikling i regionen. Vi tror at ved å jobbe sammen med arbeidslivet så kan vi skape noe som vil gagne både universitetet, bedriftene og samfunnet som helhet, sier Sagen Major.

Hun understreker at NTNU i Ålesund har en klar intensjon om å spille en ledende rolle i å fremme teknologisk innovasjon og økonomisk vekst i regionen, og samtidig styrke sin posisjon som en viktig aktør innenfor høyere utdanning og forskning i Norge.

 - Jeg opplever at det vi nå gjør blir mottatt med åpne armer av hele NTNU og vi får signaler om at dette løser vi på en god måte. Dette er noe vi får til, sier viserektoren i Ålesund.

Studentkontakt med næringslivet

Disse tre NTNU-studentene ønsker velkommen til Næringslivsdagen 2024. Mange skaffer seg jobb i kontakt med bedriftene som deltar her sier studentene Sofie Paulsen (til venstre), Hedda Karlsen og Emilie Øverås.

Hvert år inviterer studentene i Ålesund alle til Næringslivsdagen. Årets arrangement ble gjennomført i begynnelsen av denne måneden. I følge Næringslivsutvalget ved NTNU er dette Sunnmøres største studentdrevne nettverkstreff. På Næringsutvalgets nettsider står det at Næringslivsdagen er en viktig arena for informasjonsutveksling.

Lars Espetvedt, student på Shipping Management, er godt fornøyd med den kontakten han har hatt med lokale virksomheter.

Sofie Paulsen er student ved Biomarin innovasjon og med i markedsføringsgruppa for Næringslivsdagen. Hun sier at arrangementet fungerer som et viktig bindeledd mellom studentene og næringslivet.

- Her kan studentene få møte bedrifter og se hvilke muligheter de har etter studiet. Alle kan ta direkte kontakt for å høre om de har ledige stillinger og få vite mer om bedriften. Studentene har ulike interesser og her møter de både små og store virksomheter, sier Sofie Paulsen.

Paulsen understreker at det er god kontakt mellom NTNU og næringslivet gjennom hele året. Hun har selv studert i Ålesund i tre år og har allerede fått seg jobb på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK).

 

 

Følg UA på Facebook og Instagram.