NTNUs campusplaner opp i Bygningsrådet: Dette kan bli betydningen

I starten av mars skal Trondheim kommune etter planen godkjenne planene for campusprosjektet. Neste steg skjer tirsdag formiddag.

Gangbrua ved Hesthagen og bygg på Fengselstomta på baksiden av Samfundet kan endres på av kommunen.
Publisert

Tirsdag formiddag, fra 09.00 og utover skal Trondheim kommunes bygningsråd behandle campussamling ved NTNU. Alle delområdene i campusprosjektet skal opp til behandling og medlemmene av rådet vil få mulighet til å si sin mening om prosjektet.

De vil så gi sine anbefalinger til areal- og samferdselskomiteen som møter torsdag 16. februar. De vil gjøre en innstilling på vedtak, som så sendes til bystyret i Trondheim kommune for endelig vedtak 02. mars. Byutviklingsdirektør i Trondheim Kommune, Bente Næverdal, forteller at kommunen er opptatt av at dette skal bli gjennomført etter timeplanen, så det ikke stikker noen kjepper i hjulene for NTNU og statsbygg.

Fakta

Delområder i campusprosjektet

  • Delområde 1 - Høgskoleveien/Grensen
  • Delområde 2 - Hesthagen/del av Høgskoleparken
  • Delområde 3 - Gløshaugen
  • Delområde 4 (Lerkendal) og 5 (Valgrinda)
  • Planforslagene har vært på høring/offentlig ettersyn. Planforslagene sluttbehandles nå av kommunen

Kilde: NTNU Campussamling.

- Alle delområder behandles i morgen, men det er nok Delområde 1: Grensen og Høgskoleveien og Delområde 2: Hesthagen og del av Høgskoleparken det er knyttet mest spenning til. Her er det to ulike forslag å velge mellom. På de andre delområdene var Trondheim kommune ganske enig med NTNU og Statsbygg. Det er uansett ikke noe som skal vedtas tirsdag, men man får nok en del signaler, forklarer Næverdal.

Dreier seg om bygg i delområder 1 og 2

I sakspapirene for det kommende møtet presenteres de ulike forslagene.

I Delområde 1 dreier det seg om høyden på NTNUs planlagte bygg på Fengselstomta. I utgangspunktet ligger det i NTNUs forslag en høyde på 43 meter og fem etasjer. Kommunen mener dette er for høyt og foreslår en begrensing på 38,5 meter og fire etasjer.

Se mer om dette her.

I Delområde 2 handler det om høyden på nybygget i Hesthagen. Her har kommunedirektøren et alternativ med lavere etasjehøyde, samt at bygget er flyttet 5 meter mot sør. NTNU har gitt innspill til sluttbehandlingen om at endringer på etasjehøyden vil komplisere den planlagte gangbruas inngang på bygget og bedyrer at universell utforming må ivaretas. Næverdal svarer fra kommunedirektørens side at universell utforming vil bli ivaretatt i begge alternativer, men at forskjellen vil være i hvilken etasje gangbrua går inn i.

Les mer om disse planene her.

- Hovedtrekkene blir nok som man ser nå

Næverdal tror dette vil være de to stedene man kan se eventuelle endringer. Hun sier det kan være at politikerne gir beskjed om andre ting kommunedirektørens kontor bør se videre på, men tviler på at det vil være av store konsekvenser.

- Det er stor enighet om at man ønsker at dette skal gå gjennom som planlagt, så det kan være det er ting vi ser nærmere på, men hovedtrekkene blir nok slik vi ser dem akkurat nå, forteller hun.

Byutviklingsdirektør i Trondheim kommune, Bente Næverdalg sier man nok vil se noen signaler om hvilken vei det heller når saken skal diskuteres i Bygningsrådet.

Møtet vil foregå i Formannskapssalen, i Rådhuset. Det vil også strømmes på Trondheim kommunes nettsider. Universitetsavisa vil også oppdatere videre fra hva som skjer.