campusprosjektet

Ønsker å kutte en etasje fra planene: - Rart at ikke NTNU ser viktigheten av Hovedbygningen

Bygningsrådet anbefaler å kutte en etasje fra NTNUs bygg på Fengselstomta. Universitetet fikk også refs for sine planer. - Marginal forskjell, sier organisasjonsdirektør.

Høyres Trygve Bragstad sier politikerne i Trondheim har reddet NTNUs hovedbygg fra NTNUs egne planer.
Publisert Sist oppdatert

Tidligere under samme møte hadde Bygningsrådet bestemt seg for å støtte NTNUs instilling når det kom til det planlagte bygget på Hesthagen. Det gikk derimot ikke veien når det kommer til bygget som er planlagt på Fengselstomta, bak Studentersamfundet.

Dette er bygget der det opprinnelig var planlagt det som på et tidspunkt ble omtalt som et tårn på syv etasjer. I NTNUs nåværende forslag er det en høyde på maks 43 meter og fem etasjer. Kommunedirektøren mener dette fortsatt er for høyt og foreslår en begrensing på 38,5 meter og fire etasjer. Det var også denne innstillingen Bygningsrådet valgte å følge.

- Ville umuliggjort mange av de mest ikoniske Trondheimsbildene

Fakta

Delområder i campusprosjektet

  • Delområde 1 - Høgskoleveien/Grensen
  • Delområde 2 - Hesthagen/del av Høgskoleparken
  • Delområde 3 - Gløshaugen
  • Delområde 4 (Lerkendal) og 5 (Valgrinda)
  • Planforslagene har vært på høring/offentlig ettersyn. Planforslagene sluttbehandles nå av kommunen

Kilde: NTNU Campussamling.

NTNU høstet kritikk for at de fortsatt ønsker et bygg som politikerne hevder dekker for mye til av Hovedbygningen.

- Skulle vi gjort som NTNU og Statsbygg ville først, ville man ikke sett fjorden fra Gløshaugen og man ville ikke sett Hovedbygningen fra store deler av byen. Det er altså kommunen og oss politikere som må redde Hovedbygningen. Det er rart at det er vi som kjemper denne kampen og ikke NTNU, sa Høyres Trygve Bragstad, som også la til:

- Det er rart at NTNU ikke selv ser viktigheten ved sin egen Hovedbygning. Der burde de nok belæres. Med et tårn som dekker til mellom Studentersamfundet og Hovedbygningen ville man umuliggjort mange av de mest ikoniske bildene av Trondheim.

Han sa også at de allerede har valgt å delvis ofre Statsarkivet og at streken må settes før Hovedbygningen.

Bygningsrådets beslutning er ikke endelig, men de vil gi sine anbefalinger til areal- og samferdselskomiteen som møter torsdag 16. februar. Komiteen vil så gjøre en innstilling på vedtak, som så sendes til bystyret i Trondheim kommune for endelig vedtak 02. mars.

Les mer om de ulike alternativene og veien videre for kommunal godkjenning av campusprosjektet her.

Har en jobb å gjøre

Organisasjonsdirektør ved NTNU, Bjørn Haugstad som tilbrakte møtet på bakbenk, sier i etterkant til Universitetsavisa at NTNU nå har en jobb å gjøre.

- Vi må ta til oss argumentasjonen, som er at siktlinjen til Hovedbygningen er avgjørende. Så må vi overbevise politikerne om at forskjellen mellom fire og fem etasjer er marginal for den siktlinjen. Hvis ikke oppfatter jeg at det blir fire etasjer og da må vi gjøre det beste ut av det, sier Haugstad.

Bjørn Haugstad (t.v.) sier det virker per nå som at fire etasjer er det man ender på.

- Forskjellen mellom de to alternativene er 700 kvadratmeter, hvor mye utgjør det?

- 700 kvadrat i helheten av prosjektet kan virke marginalt, men for dette delprosjektetet: For å få samlet det som tidligere var KAMD-senteret, så er det helt sentralt. Så får vi se om det har noen videre påvirkning på prosjektet i aksen Samfundet til Hovedbygget, svarer Haugstad.

Han legger til at han hører bekymringen for Statsarkivet og sier han mener de der har kommet fram til en god løsning med Riksantikvaren.

- Hva tenker du om kritikken om at NTNU ikke forstår viktigheten av Hovedbygningen?

- Det tror jeg vi bare skal ta til oss. Det er interessant å høre at vi undervurderer vår betydning og våre byggs betydning for byen. Så tror jeg det problemet er mindre nå, som det er et lavere omfang i utbyggingsplanene.

Ønsker heller at NTNU bygger mot Lerkendal og Valgrinda

Behandlingen av delområdene Gløshaugen, Lerkendal og Valgrinda gikk uten større overraskelser. Her var det kun innstilt på NTNU og Statsbyggs egne forslag. MDGs Ola Lund Renolen og Line Fjørstad sa at partiet jobber med flere forslag til vedtak som skal gjøre prosjektet som helhet grønnere. Fjørstad bedyret at det burde være en nullutslippssone.

Det var stor entusiasme for å bygge ut mot Lerkendal og Valgrinda.

- Det har vært litt snakk om at man skal nedskalere ut av hensyn til naboene, men er det noe sted man øke bygningsmassen, så er det Lerkendal og Valgrinda. Her kan man gjerne gå for maksimal utbygning, sa Trygve Bragstad.

I to av delområdene var det motstridende forslag, i de resterende tre ble NTNUs forslag stemt gjennom uopponert.

Organisasjonsdirektør ved NTNU Haugstad sier at NTNU har respondert på tydelige politiske signaler.

- NTNU har fått tydelige signaler om å bygge ut mot byen. Det var stor politisk oppmerksomhet rundt hvorvidt NTNU skulle bygge mot sør eller mot byen og da var det mange profilerte politikere som tok til orde for at dette skulle være et byutviklingsprosjekt og at vi skulle ta utgangspunkt i aksen Gløshaugen/Midtbyen. Det gir et visst behov for fortetning. Dette er ikke noe vi har snublet inn i uten hensyn til byen, forteller Haugstad.

- Nå sier Trygve Bragstad fra Høyre at han gjerne vil at man bygger mot sør, Lerkendal og Valgrinda?

- Og samme parti ønsket for noen år siden at vi skulle ta utgangspunkt i aksen Gløshaugen/Kalvskinnet/Leutenhaven, så dette endrer seg litt over tid. Uansett tror jeg bare det er positivt å få etablert hvor viktig Gløshaugen og Hovedbygningen er for byen, sier Haugstad.