campusprosjektet

Bygningsrådet støtter NTNU-forslag om Hesthagen

Flertallet av Bygningsrådets medlemmer stemte for NTNUs forslag til byggeprosjektet på Hesthagen.

Bjørn Haugstad og Monica Rolfsen var til stede under møtet. De er begge veldig fornøyd med resultatet og sier at et annet resultat vil medføre store problemer for NTNU.
Publisert Sist oppdatert

Tirsdag morgen ble detaljreguleringen av Hesthagen behandlet under møtet i Bygningsrådet.

Medlemmene skulle votere over to ulike alternativ for utbyggingen av Hesthagen.

Sju medlemmer stemte for alternativ 1, NTNUs eget forslag. 4 medlemmer stemte for alternativ 2, som er kommunedirektørens forslag.

Alternativ 1 er det høyeste alternativet. Bygget blir også stående der det opprinnelig var tenkt, og flyttes ikke for å skåne naboene.

Begge forslagene innebærer en bruforbindelse. Den største ulikheten mellom alternativene er at trappereposet fra trappa inn til bygget vil plasseres på ulike høyder. Trappas høyde og omfang er lik for begge alternativ, men i alternativ 1 treffer brua i planforslaget på et mellomnivå mellom etasjer.

Les mer om alternativene her.

Ville fjerne brua

Dagens voteringer er kun en innstilling til møtet i areal- og samferdselskomiteen torsdag 16. februar. De vil gjøre en innstilling på vedtak, som så sendes til bystyret i Trondheim kommune for endelig vedtak 02. mars.

Mona Berger fra SV ønsket sammen med MDG å fjerne brua fra prosjektet, samt at det skal gjøres en ytterligere reduksjon av høyden på bygget.

Trygve Bragstad stilte følgende spørsmål til Berger i forbindelse med at hun ønsket å gjerne brua fra prosjektet.

- Hvordan skal man løse kravet om universell utforming dersom man fjerner brua fra prosjektet?

- Veien som er der i dag burde bli utformet på en annen måte fremfor å lage en bru. Brua bør tas ut så man ikke ødelegger parken, svarte hun.

Bekymret for høyden på bygget

Naboene til Hesthagen har ytret bekymring for den planlagte høyden på det nye bygget i Hesthagen. Trygve Bragstad fra Høyre argumenterte med at samfunnsgevinsten med å reise byggene er så stor at man til en viss grad må tåle at det går utover noen naboer.

Bygningsrådet vedtar innstillinger som så vil gå videre til Areal- og samferdselskomiteen og Bystyret i Trondheim.

Monica Rolfsen, dekan for ØK-fakultetet var del av NTNU-bakbenken under møtet. Hun er glad for at de får medhold på både bro, etasjehøyde og areal.

- Det er flott at det var et så klart flertall. Det som kan synes som ganske små endringer har store konsekvenser. Etasjehøyden er viktig ut av hensyn til framtidige behov. Vi vet ikke hva vi trenger om noen år. For eksempel, da Realfagsbygget ble bygd for 20 år siden tenkte man ikke på at man trengte stikkontakter. Vi vet ikke hvilke behov vi har om førti år, da er det beste å bygge med fleksibilitet, forklarer hun.

Viktig med universell utforming

Hun er også klar på at det er viktig at broen består ut av hensyn til universell utforming.

- Uten det er det en bratt bakke oppover. Det er ikke nødvendigvis så farlig for de fleste av oss, men prøv å komme deg opp på Gløshaugen med rullestol så vil du nok skjønne hva jeg mener.

Universitetsavisa kommer tilbake med mer om behandlingen av campusprosjektet.