BOTT-ØL

Lønnsutbetalingen blir lakmustesten

Overgangen til nytt lønnssystem har forløpt uten store utfordringer, men ansatte har jobbet døgnet rundt for å at du skal få lønn i januar.

Seniorkonsulent Mari Haugdahl Lie i HR-seksjonen er en av de som har jobbet hardt for at det ikke skal oppstå store problemer.
Publisert Sist oppdatert

HR-portalen er nå erstattet med Selvbetjeningsportalen ved NTNU. Her skal ansatte registrere arbeidstid, sende reiseregning og legge inn personlige utlegg. Registrering av ferie skal også legges inn her.

Ansatte ved Seksjon for lønn og HR-tjenester – tjenestesenteret, har jobbet døgnet rundt den siste tiden for å få alt på plass til overgangen 1. januar.

- Det har vært enormt mye arbeid, og de ansatte har jobbet langt utover kvelden de siste månedene. Likevel må jeg bare rose de ansatte for å være positive, og det har vært god stemning hele veien, sier Ingrid Iren Eide, seksjonssjef ved Seksjon for lønn og HR-tjenester.

Innloggingsproblemer

Ifølge Eide har overgangen til det nye systemet skjedd uten spesielt store overraskelser eller feil så langt, men det er for tidlig å se alle eventuelle konsekvenser av overgangen så tidlig i prosessen.

I går mottok Tjenestesenteret 299 saker i NTNU Hjelp, 72 telefoner og rundt 2500 treff på nettsider.

- Hva dreide de fleste henvendelsene seg om?

- Mange av dem dreie seg om innloggingsproblemer. En del hadde også spørsmål knyttet til hvordan ansatte skulle registrere arbeidstiden sin, sier Eide.

Ingrid Iren Eide sier det så langt ikke har vært store overraskelser.

Lønnsutbetaling blir den store testen

Det neste store lakmustesten er lønnsutbetaling til NTNU-ansatte den 12. januar. Da skal det utbetales lønn til rundt 10 000 ansatte. Som Universitetsavisa tidligere har omtalt er «worst case» at systemet kneler da.

- Vil ansatte få lønn til riktig tid denne måneden?

- Ja, det vil de nok, og hvis det oppstår problemer er det trolig ikke systemet i seg selv som har skyld i dette. Ofte skyldes feil i meldingene vi har fått inn, for eksempel svikt i rutiner rundt tilsetting og arbeidskontrakter av studentassistenter og gjesteforelesere for eksempel.

Det vil være ansatte på jobb dag og kveld frem til lønnsutbetalingen den 12. ifølge Eide er dette helt vanlig i tiden før lønningsdag.

Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø har allerede innført systemet. Ved UiB opplevde de at midlertidlig ansatte ikke fikk lønnen slik de skulle. NTNU valgte derfor å utsette overgangen ett år, slik at leverandøren, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring fikk tid til å foreta nødvendig feilretting og tilpasning.