Elgeseter gate 16

- De nye lokalene er ikke egnet for studentkontakt 

Helsefagstudenter trenger mer plass når Tunga-miljøet flytter til campus Øya. Det fører til at fakultetsadministrasjonen nå må flytte ut av Fred Kavli-bygget. 

- Ansatte gleder seg til å flytte til nytt bygg, men mange frykter for hvordan hverdagen blir på flermannskontor, sier lokal tillitsvalgt for NTL NTNU, Jannicke Gjølme Eriksen.
- Ansatte gleder seg til å flytte til nytt bygg, men mange frykter for hvordan hverdagen blir på flermannskontor, sier lokal tillitsvalgt for NTL NTNU, Jannicke Gjølme Eriksen.
Publisert Sist oppdatert
Fakta

Elgeseter gate 16

  • Elgeseter gate 16 blir et nytt bygg med seks etasjer og én underetasje. 
  • Elgeseter Gate 16 AS er byggherre. 
  • NTNU har her inngått leieavtale på 5918 kvm med byggherre, og vil holde til i fjerde og femte etasje.
  • Samlet leiekostnad for NTNU vil være på 18.9 millioner per år. 

Kilde: Bjørn Haugstad, organisasjonsdirektør ved NTNU

November 2024 flytter fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ut fra sine lokaler i første og andre etasje i Fred Kavli-bygget. 

Her har de holdt til siden de første kullet av medisinstudentene startet ved NTNU i 1993. 

- Noen har sagt opp

Fakultetsadministrasjonen skal etter planen flytte inn i lokalene som for tiden er under oppføring i Elgeseter gate 16, og vil bli nærmeste nabo til Helgasetr-bygget.

- Vi gleder oss selvsagt til å komme inn i nytt bygg, men vi har også en del bekymringer knyttet til kontorfasilitetene i det nye bygget, sier Jannicke Gjølme Eriksen. 

Hun er lokal tillitsvalgt for NTL NTNU, og den eneste tillitsvalgt som sitter i referansegruppa til prosjektet. Der representerer hun alle tillitsvalgte i Lokalt samarbeidsutvalg (Losam). 

Ifølge Gjølme Eriksen er mange ansatte bekymret for den nye hverdagen på flermannskontor. Enkelte har gått så langt at de har sagt opp stillingen sin fordi de ikke ønsker denne kontorløsningen. 

Basert på plantegningen fra bygget skal de ansatte i hovedsak sitte i grupper på fire og fire i åpent kontorlandskap. Kun ledelsen og personer med legeattest får sitte på enekontor. 

Elgseter gate 16: Her pleide det å ligge en gammel, nedlagt bensinstasjon. Den ble revet for å sette opp bygget. Det er Lykke eiendom AS som eier bygget, og Hent er totalentreprenør.
Elgseter gate 16: Her pleide det å ligge en gammel, nedlagt bensinstasjon. Den ble revet for å sette opp bygget. Det er Lykke eiendom AS som eier bygget, og Hent er totalentreprenør.Dette er spesielt utfordrende for de ansatte ved utdanningsseksjonen i fakultetsadministrasjonen.

- De ansatte ved utdanningsseksjonen har mye studentkontakt, og studenter tar daglig turen innom kontorene våre her. De nye lokalene er ikke egnet for denne typen kontakt da det vil føre til støy for kollegaer, sier Gjølme Eriksen.

Hun tror også at studentene vil få høyere terskel for å oppsøke fakultetsadministrasjonen i det nye bygget, da Elgeseter gate 16 vil være mye mer utilgjengelig og ikke tilrettelagt for studentmottak. 

- Kommer frustrerte studenter som har strøket på medisineksamen til å dra turen bort i Elgeseter gate 16, femte etasje for å snakke med oss? I tillegg vil det ikke være noen resepsjon, kun et callingssystem som vil stå ubetjent, sier Gjølme Eriksen.

MH har i dag to resepsjoner for studenter, en i Kunnskapssenteret og en i Øya Helsehus. Ingen av disse ligger i Fred Kavli- bygget som blir fraflyttet. 

Det er Lykke eiendom AS som er eier av Elgeseter gate 16. Foruten NTNU som skal leie fjerde og femte etasje i bygget, skal Sykehusapoteket og Sintef også leie lokaler der. 

Endringer må betales av fakultetet

Det er fremdeles usikkerhet knyttet til antall ansatte som skal over i nytt bygg. IT-avdelingen ved fakultetet skal fortsette å sitte i Fred Kavli-bygget.

I referatet fra forrige Losam-møte foreslås følgende: 

Ettersom bemanningen reduseres nå så kan det kanskje være grunnlag for å se på innredningen på nytt og kanskje øke andelen enekontor eller foreta andre justeringer, f.eks. flere mobile skillevegger. 

Svaret de fikk på dette spørsmålet var at andelen enekontor var fastsatt av den øverste ledelsen ved NTNU, og at eventuelle justeringer må betales av MH-fakultetet selv. 

- Jeg tror at konsekvensen av å jobbe i åpent kontorlandskap blir at flere velger å jobbe hjemmefra for å få ro. I tillegg tror jeg at konsentrasjonen til den enkelte blir mye dårligere, sier Gjølme Eriksen. 

Dekan Siri Forsmo ved MH-fakultetet har forståelse for at de administrativt ansatte ved fakultetet opplever situasjonen som vanskelig. 

- Det er forståelig at man er redd for det man ikke har prøvd før, men de fleste er nok heldigvis ganske omstillingsbare, sier hun. 

Hun er selv positiv til flyttinga. 

Mer plass til studentene

Ifølge dekanen begynner Fred Kavli-bygget å bli gammelt og slitt, og det er svært lytt mellom kontorene der. Det er også behov for mer plass til studentene i Fred Kavli-bygget i tiden fremover. Helse- og sosialstudenter fra Tunga flytter snart til campus Øya, og det vil bli et større behov for undervisningsrom, arbeidsplasser og studentlokaler i bygget.   

- Det vil antakeligvis bli mer studentareal i Fred Kavli-bygget, sier hun. 

- Er det aktuelt å sette opp lettvegger og bygge om lokalene i Elgeseter gate 16? 

 - Nei, når økonomien ved fakultet er så dårlig som den er nå gjelder det å holde hodet over vannet. Hvis valget står mellom å si opp folk eller å betale for lettvegger, velger jeg å prioritere de ansatte, sier Forsmo. 

Siri Forsmo forteller at fakultetet trenger mer plass til studenter i Fred Kavli-bygget. Derfor flytter fakultetsadministrasjonen til Elgeseter gate 16.
Siri Forsmo forteller at fakultetet trenger mer plass til studenter i Fred Kavli-bygget. Derfor flytter fakultetsadministrasjonen til Elgeseter gate 16.

Ifølge Forsmo vil det bli vesentlig dyrere husleie i det nye bygget sammenlignet med husleien i Fred Kavli-bygget. 

- Vi trengte nye lokaler for å løse vårt arealbehov, men i det nye bygget må vi betale husleie til markedspris. Da vi inngikk avtalen visste vi dessverre ikke hvor dårlig stilt det ble med økonomien, avslutter Forsmo. 

Samlet leiekostnad for NTNUs lokaler i bygget vil være på 18.9 millioner per år.

Det er fremdeles uvisst hva bygget skal hete. Medisinsenteret er så langt mye brukt, men bygget kan ikke hete dette da flere bedrifter skal inn i bygget.

I det forrige Losam-møtet kom de frem til at det bør fastsettes et navn på bygget, før de midlertidige navnene «Medisinbygget» eller «Elg-16» fester seg.

- Ifølge reglene er det eierne av bygget som skal fastsette navnet, men NTNU skal nå be om å få lov til å velge navn gjennom en navnekonkurranse, sier Gjølme Eriksen. 

- MH har siktet etter åpne løsninger

I februar i år kom tillitsvalgte ved NTNU til enighet med ledelsen ved NTNU om en andel på minst 40 prosent enekontor i campussamlingen. 

- Avtalen ble inngått etter at avtalen om leie av Elgeseter gate 16 var inngått. Planløsningen i Elgeseter gate 16 har i hovedsak åpent kontorlandskap inkludert i leieprisen, men tilpasninger kan gjøres mot at leietaker betaler, sier Bjørn Haugstad, direktør for organisasjon og infrastruktur ved NTNU. 

Ved inngåelse av leieavtale var Elgeseter gate 16 under prosjektering, og MH har selv medvirket på hvilken kontorløsning de ønsker. 

- De har siktet etter åpne og fleksible løsninger med hensyn til kostnader og arealkonsepter som NTNU har fremmet de siste årene, sier Haugstad. 

Han forteller at en prioritert endring NTNU har bekostet i Elgeseter gate 16 er at det skal etableres et mottaksområde ved inngangen, med mange møterom som kan benyttes til studentsamtaler. 

Følg UA på Facebook og Instagram.