Studentene står for varslene ved NTNU

20 varsler er kommet inn via NTNUs nye varslingskanal. I alt 16 av dem er trolig fra studenter.

- 20 varsler i løpet av en så kort periode, er høyere enn det som har vært vanlig, sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby.
- 20 varsler i løpet av en så kort periode, er høyere enn det som har vært vanlig, sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby.
Publisert Sist oppdatert

Dette kommer fram i en oversikt over varslene NTNU har mottatt dette høstsemesteret, utarbeidet av HR- og HMS-avdelingen for Universitetsavisa (se tabell nedenfor).

- Det kommer flere varsler fra studenter. Dette er bra, og i tråd med det som har vært NTNUs ønske, sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby.

Siden flere av varslene er anonyme, er det ikke alltid lett å vite om det er ansatt eller student som har varslet. Men ut fra en tolkning NTNU har gjort av innholdet, ser det ut som at 16 studenter har levert inn varsler.

Seks av varslene handler om student som varsler på annen student. Da er det stort sett snakk om seksuell trakassering, mobbing eller trakassering. Det foreligger ingen varsler fra studenter på at ansatte har begått seksuell trakassering, slik vi tolker opplysningene.

LES OGSÅ: Historien om en knapp

Klager på foreleser

Med « tysker-saken» ved Universitetet i Bergen friskt i minne ser vi også noen få tilfeller ved NTNU der en eller flere studenter reagerer på noe foreleseren sier.

I ett varsel, sendt inn i september, er det oppgitt at det dreier seg om nedverdigende kommentarer fra foreleser. Foreleser skal angivelig ha omtalt IT-ansatte i negative ordelag.

To har varslet om samme sak, som går ut på at det falt uheldige koronauttalelser under forelesning. Her skal foreleseren angivelig sagt noe om koronakonsekvenser som ikke samsvarer med helsemyndighetenes råd og anbefalinger.

Ett varsel omhandler dårlig kvalitet på undervisning/foreleser.

Ett av varslene dreier seg om rasisme.

original

NTNU fikk varslingskanalen «Si fra!» på plass på vårparten. De 20 varslene er kommet inn etter at kanalen ble iverksatt nå i høstsemesteret.

Mange varsler anonymt

Ida Munkeby peker på at Studiebarometeret har vist at studentene ikke har kjent til retningslinjene for varsling. De har heller ikke visst hvordan eller hvem de skulle varsle.

- Lanseringa av Si fra-portalen har nok hatt stor betydning for å gjøre varsling kjent for studenter. Når det gjelder ansatte virker det som at antallet varsler ligger på det jevne, sier hun til UA.

Munkebys inntrykk er at varslingskanalen fungerer slik den er ment. Varslene kommer inn til NTNU på en god og sikker måte, og blir håndtert raskere enn før.

- Det som er litt krevende, er at en stor del av varslene er anonyme, noe som gjør oppfølging og håndtering vanskeligere.

Organisasjonsdirektøren opplyser at 20 varsler i løpet av en så kort periode er høyere enn det som har vært vanlig. Hun mener dette kan tyde på at NTNU fanger opp flere kritikkverdige forhold enn tidligere.

- Dette gir oss sjansen til å rette opp feil og heve kvaliteten der det er nødvendig. Hvorvidt det finnes underrapportering er vanskelig å si. Det er i hvert fall positivt at flere studenter sier fra om forhold de mener ikke er akseptable.

LES OGSÅ: 299 personer melder om seksuell trakassering

LES OGSÅ: Fire NTNU-ansatte melder om seksuelle overgrep

Alle sakene som handler om seksuell trakassering er oversendt til behandling ved fakultetene. Én sak er ikke sendt til videre behandling: Varsel 8 om trakassering var anonymt og utformet på en slik måte at det var umulig å forstå hva varselet handlet om, ifølge HR- og HMS-avdelingen.

Det er et eksternt utvalg som mottar varsler om seksuell trakassering og overgrep. Etter å ha vurdert sakene skal utvalget gi ei anbefaling om hvilken håndtering og videre oppfølging NTNU bør iverksette. Disse varslene vurderes altså først eksternt, mens videre saksgang blir intern.

LES OGSÅ: Mottok fire varsler på noen uker

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.