Campussjefen er i gang

Amund Aarvelta har akkurat satt seg i stolen som Trondheim kommunes campusleder. Noe av det første han gjorde, var å ta turen til universitetet.

– Jeg håper at debatten omkring campusløsning ikke blir preget av en enten/eller-holdning. Hvordan vi fører prosessen vil bli avgjørende for hvordan folk vil reagere.

Det vakte en viss overraskelse da kommunaldirektør Morten Wolden annonserte at historiestudent og samskipnadsstyreleder Amund Aarvelta fikk den viktige jobben med å lede kommunens arbeid for å samlokalisere kunnskapsinstitusjonene nærmere byen.

LES OGSÅ: NTNU-student blir campussjef

Hjulene er i bevegelse

Aarvelta har knapt rukket å gjøre seg kjent i rådhuset etter han hadde sin første arbeidsdag 13. mai. Som prosjektleder i Rådmannens fagstab skal han fungere som navet i hjulet som ruller i retning samlokalisering av NTNU.

Den formuleringen er i beste fall upresis, mener Aarvelta:

– Jeg skal lede kommunens arbeid med campusutvikling i Trondheim. Det innebærer mange ulike prosjekter i byen, presiserer han.

En av Aarveltas viktigste oppgaver, blir å ivareta tette relasjoner med universitetet. Den nye campuslederen tok turen fra rådhuset til Gløshaugen rett før pinsehelgen. Hjulene er for alvor kommet i bevegelse, nå som Kunnskapsdepartementet har gitt konsulentselskapet Rambøll i oppdrag å gjennomføre konseptvalgutredningen (KVU).

I mellomtiden har NTNU nedsatt sin egen arbeidsgruppe som skal støtte oppunder arbeidet med KVU-en. Tidligere campus-direktør Inge Fottland blir ny, permanent studiesjef, mens Tone Merethe Berg Aasen – seniorrådgiver i prorektors stab for utdanning - blir ny prosjektleder av arbeidsgruppen, melder NTNU på Innsida. Aarvelta, som representant for kommunen, inngår i universitetets arbeidsgruppe.

I tillegg skal en «visjonsgruppe» - ledet av dekan Tore Haugen – tenke vidt og fritt omkring campus i et 25 til 50-års perspektiv. Gruppen starter arbeidet fra høsten av.– Beste studentby, også om femti år

Utvikling av Kunnskapsbyen Trondheim er høyt forankret i den politiske ledelsen i kommunen. Aarvelta skal lede møter i kommunens egen campusgruppe minst én gang i uken.

Som studentpolitiker, var Aarvelta selv overbevist éncampus-tilhenger. Det er han fortsatt.

– «Campus» er et vidt begrep, som gjelder noe langt mer enn selve bygningsmassen og enkeltprosjekter. Derfor er kommunen så sterkt engasjert. For at universitet og høyskolen skal lykkes med sine strategier, så må Trondheim være en attraktiv by for ansatte og studenter.

Ett av NTNUs krav for å vedta en flytting av Dragvoll til sentrum, er utbyggingsrom i et femtiårsperspektiv.

– Jeg håper at alle forsøker å løfte blikket, og erkjenner at Trondheim må posisjonere seg for å fortsette å være en attraktiv kunnskapsby også om femti år.

Både NTNU og kommunen har tatt lærdom av den forrige campus-diskusjonen for seks-syv år siden. Mange NTNU-ansatte opplevde at prosesser og beslutninger ble tatt i lukkede rom. Denne frustrasjonen var sterkt medvirkende til at universitetsstyret til slutt landet på å videreutvikle en tocampus-løsning.

Skal ikke gjenta 2006-prosessen

– Det er vanskelig for meg å analysere det interne livet på NTNU og beveggrunner for at folk reagerer som de gjør.

Trondheim kommune legger stor vekt på åpenhet i denne runden, til tross for meget stramme tidsskjema. Departementet har bestemt at KVU-en skal foreligge innen årets utgang. Denne vil bli premissleverende for endelig valg om Dragvoll fraflyttes til fordel for boligbygging og ny bydel i Trondheim.

LES OGSÅ: Dragvoll kan bli kjøpesenter

Bygningsrådet i Trondheim kommune har vedtatt en plan for å forsere gjennomføringen av en ny og renere Elgesetergate. Graving kan starte så tidlig som høsten 2014.

En campusbeslutning ligger likevel et godt stykke fram i tid, tid nok til å tilstrekkelig involvere alle berørte parter, mener Aarvelta.– Alle skal bli hørt.

Starter jobben i solskinn: Med ny jobb kom også våren til Trondheim og Amund Aarveltas nye jobb i rådhuset. Blir temperaturen i debatten omkring campus-valg lke høy som i 2006? 
        
            (Foto: Tor H. Monsen)

Starter jobben i solskinn: Med ny jobb kom også våren til Trondheim og Amund Aarveltas nye jobb i rådhuset. Blir temperaturen i debatten omkring campus-valg lke høy som i 2006?  Foto: Tor H. Monsen

Relaterte artikler

Jugend-bygg må vike for bulevard?

Må Trondheims fremste jugend-bygning vike for Elgeseter Bulevard? Ingen ønsker å rive Elgesetergate 30b, men det kan bli vanskelig å redde bygården.

Endelig tekno-bygg

Kristin Halvorsen hadde en siste lekkasje å komme med før revidert nasjonalbudsjett legges frem: 12 millioner for igangsetting av etterlengtet teknologibygg på høyskolen.

Vil ikke ha tunnel

NTNU vil ikke ha tunnel under Høgskoleparken. Trondheim kommune har fått innspill på hvordan løse trafikk- og miljøutfordringene i Elgesetergate.

Kommunen forserer utbygging

Bygningsrådet har vedtatt en plan for å forsere gjennomføringen av en ny og renere Elgesetergate. Graving kan starte så tidlig som høsten 2014.

Lunkne til samlet campus

Styrevalg 2013: Entusiasmen for samlokalisering er laber blant styrekandidatene. Svært mange tviler på hvorvidt encampus-prosjektet lar seg gjennomføre.

Dragvoll kan bli kjøpesenter

En mulighetsstudie bestilt av Trondheim kommune holder døren åpen for at Dragvoll campus kan bli kjøpesenter om éncampus-plan blir vedtatt.

Fra Elgeseter gate til bulevard

Kommunen vil gjenopplive gamle drømmer fra 30-tallet om en bulevard i Elgeseter til erstatning for dagens støy- og støvforpestede innfartsåre. En 34 meter bred, urban velkomst til byen, med en ny universitetscampus på begge sider av bulevarden.

NTNU-student fikk jobben som campus-sjef

Amund Aarvelta blir campusprosjektleder i Trondheim kommune. Han er historiestudent ved NTNU og styreleder i Studentsamskipnaden.

100 mill til Dragvoll

Kunnskapsdepartementet bevilger 10 millioner kroner årlig i en tiårsperiode fra 2014 til en midlertidig løsning på arealbehovet på Dragvoll.

Vil utvide Dragvoll med nye lokaler

SVT-dekan Jan Morten Dyrstad synes det var på høy tid at Kunnskapsdepartementet bevilget penger til utbedring av plassproblemene på Dragvoll. Nå fristes han av TØH-lokalene på Moholt.

Styret sier ja til KD

Noe alternativt forslag om å avvise Kunnskapsdepartementets forslag om en konseptvalgutredning (KVU), kom aldri til avstemning. Rektors tilråding ble vedtatt, med små endringer.

Energicampus i Trondheim

Sintef stiller seg i spissen for et forsøk på å etablere en energiforskningsklynge med internasjonale dimensjoner. Sammen med NTNU og forskningsavhengige selskaper ser Sintef for seg en energilandsby, plassert i området Lerkendal/Sorgenfri.

Høyt spill om NTNU

Kronikk: I 10 år har nybygg på Dragvoll stått øverst på NTNUs prioriteringsliste. Like lenge har mektige krefter i Arbeiderpartiet trenert saken, mener tidligere styremedlem ved NTNU og nå professor emeritus, Svein Lorentzen.

- Si nei til samlokalisering!

Det er en helt avgjørende beslutning som fattes av styret på onsdag, fstslår instituttleder Olav Bolland. Da får NTNUs styre campussaken på bordet.

- NTNU er en likegyldig eier

NTNU Vitenskapsmuseet bygger ned kirkekunstsamlinga for å få nok lagerplass. Magasinene er stappfulle og plassmangelen prekær. - Nå må NTNU avklare hva de vil med museet sitt, sier direktør Axel Christophersen.

KD svarer ikke styret

Kunnskapsdepartementets beslutning om ny utredning svarer ikke på noen av de fem forutsetninger NTNUs styre satte for på nytt å vurdere samlokalisering. Rektor råder likevel universitetsstyret til å gå videre.

- KD overkjører NTNU

- NTNU er blitt en brikke i et politisk spill, framholder fire styrerepresentanter i dette innlegget, hvor de går inn for å legge samlingstanken død, og i stedet satse hardt på Dragvoll.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Kan gå mot mer hjemmekontor

Siden i vår har hovedregelen for oppstart vært at NTNU-ansatte skal tilbake på campus i august. Nå skal NTNU revurdere innholdet i denne regelen.

KI-rektor advarer mot hardt klima i den svenske koronadebatten

Advarer mot et stadig hardere debattklima i kjølvannet av pandemien: KI-rektor Ole Petter Ottersen uttrykker uro for at Sverige skal havne i samme negative spiral som der USA befinner seg.

Studenter ble smittet av covid etter arrangement på campus

Fem studenter ved Aarhus universitet er smittet av covid etter å ha deltatt på ett stort arrangement på campus.

Semesterstart nærmer seg - studentledere holder pusten

For første gang foregår studiestart mens en pandemi pågår. Ledere av studentorganisasjoner i Trondheim ser fram til et nytt semester hvor studentene får innta campus igjen. Samtidig er de bekymret.