Etterlyste forpliktende vedtak for å få ned bruken av midlertidig ansatte

- Vedtakene som angår midlertidig ansatte er vage og uangripelige, sa styremedlem Guro Busterud da NTNUs styre torsdag diskuterte status for 2016.
Styremedlem Guro Busterud (med ryggen til) var ikke fornøyd med hvordan de midlertidig ansatte blir fulgt opp og lekset opp overfor styret.  
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Styremedlem Guro Busterud (med ryggen til) var ikke fornøyd med hvordan de midlertidig ansatte blir fulgt opp og lekset opp overfor styret.   Foto: KRISTOFFER FURBERG

Utgangspunktet var lovende. Organisasjonsdirektør Ida Munkeby la fram statistikk som viser at det har vært en svak nedgang i midlertidigheten i et unntaksår med kunngjørings- og tilsettingsstopp.

Statistikken viser at NTNU har hatt en nedgang på 0,4 prosentpoeng i bruk av midlertidige tilsettinger sammenliknet med 2015. For undervisnings- og forskerstillinger ligger midlertidigheten ved NTNU på 16, 9 prosent, som er en økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med året før.

NTNU har færre midlertidig ansatte i denne gruppa enn de andre breddeuniversitetene. NTNUs andel er på 16,9 prosent, mens Universitetet i Oslo og i Bergen har en andel på henholdsvis 24,9 og 23,8 prosent.

- Manglende framdrift

I styrenotatet heter det: «Universitetsstyret har for øvrig under tidligere behandlinger truffet vedtak om hvordan midlertidigheten skal kunne redusereres og pekt på elementer i en personalpolitikk for midlertidig tilsatte. Dette har hatt god effekt.»

Denne formuleringa provoserte Guro Busterud, som er representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte i styret.

- Det er en manglende framdrift i saken, som vi har opp til behandling hvert år. I fjor kritiserte jeg påstanden om at styret har truffet vedtak som har effekt fordi den er udokumentert. Hvis tidligere styrevedtak har hatt effekt, burde vi fått dokumentasjon på dette, sa hun.

At samme formulering sto i notatet til styret også i år, likte hun ikke.

- Det synes jeg er useriøst, og det signaliserer at man ikke tar saken og gruppa på alvor. At det også står at det ikke er behov for nye tiltak, men heller lederfokus, er å skyve problemstillingen fra seg når vi altså vet ingenting om den påståtte effekten.

- Vage vedtak

Busterud viste også til et punkt i notatet som fastslår at hovedfokuset er på den uønskede midlertidigheten. «Mer problematisk er langvarige midlertidige tilsettinger på prosjekt. Dette er legale tilsettingsformer, men er ofte krevende for den tilsatte», heter det i notatet.

Det blir også pekt på at midlertidig tilsatte i eksternt finansierte undervisnings- og forskerstillinger, ifølge lovverket, ikke har krav på annen passende stilling ved prosjekttørke og oppsigelse.

- Men vi har et styrevedtak fra mai 2011, der det står at NTNU i større grad skal tilsette dem i faste stillinger. Det jeg synes er problematisk med de vedtakene som blir gjort, er at de er veldig vage og uangripelige. Jeg savner at vi gjør mer forpliktende vedtak, framholdt Busterud.

Statistikken viser at 79,2 prosent av forskerstillingene i eksternt finansierte stillinger var av midlertidig karakter i 2015. Året etter var andelen på 71,4. For ingeniørene gikk andelen ned fra 35,9 til 27,7 i samme tidsrom.

Lite klok på statistikken

Flere styremedlemmer sa seg enig med Busterud og ønsket seg bedre statistikk.

- Norges mest tekniske universitet må få på plass et system som gir oss god statistikk. Det er for mye preget av tåke. Kan vi ikke få et notat som er målrettet mot den uønskede midlertidigheten, at for eksempel rektor er midlertidig ansatt som det står i notatet, er jo ikke noe problem, sa Nils Kristian Nakstad.

Og la til:

- Vi må stille langt høyere krav til oss selv enn å være best i et dårlig felt.

Dag Waaler kommenterte også statistikkbruken. Som statistiker mente han endringene over flere år er lite statistisk signifikante, og at man derfor ikke ser beviselige effekter av tiltak for å få ned midlertidigheten.

Lovte bedre oppfølging

Ida Munkeby opplyste at de er midt i et samarbeid med Universitetet i Tromsø og Bergen om et anskaffelsessystem. Da vil NTNU får et system med bedre statistikk. Hun var enig i at det må komme klarere fram hva som er normal midlertidighet og hva som er uønsket.

Det ble også pekt på at det er en markant nedgang i andelen eksternt finansierte forskere som er midlertidig ansatt, og at det er den store nedgangen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap som bidrar til de gode tallene.

- Er det reell nedgang eller er det fordi man har døpt dem om til fast ansatte? Hvis de likevel har en sluttdato før de går av med pensjon, så er de per definisjon midlertidige, innvendte Guro Busterud.

- De er fast ansatt og de har ingen sluttdato, svarte saksbehandler Petter Wiig.

På bakgrunn av diskusjonen ble tilrådingen  endret noe. Det ble tilføyd at styret ber om at de kommentarene som framkom i møtet ivaretas og følges opp før neste års gjennomgang i styret.

LES OGSÅ: Kvikkleire stanser bygging bak Samfundet

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Student fant Nord-Norges første viking-handelssted

En UiT-student har ifølge universitetet funnet fram til det første kjente handelsstedet fra 800-tallet som vi kjenner til i Nord-Norge.

Utøya-studie med overraskende funn

Tidlige fysiske plager, som hodepine og magesmerter, etter en traumatisk hendelse kan gi økt risiko for langvarige psykiske plager, ifølge en Utøya-studie.

Misfornøyd med Sits boliginformasjon på nett

Student Victoria Dontsova mener manglende innvendige bilder og plantegninger på Sits nettsider skaper unødvendig merarbeid for flytteklare studenter.

Rapport:

Nesten 1 av 4 undervisningsansatte melder om svekket IT-sikkerhet i hjemmekontor

Flere ansatte i hjemmekontor melder om svekket IT-sikkerhet som følge av at jobben måtte gjøres hjemmefra. Undervisningsansatte er nesten i toppen av listen.