NTNU-folket om fusjonen:

To av tre ved gamle NTNU mener statusen er svekket

To av tre ansatte ved gamle NTNU mener fusjonen har bidratt til å svekke universitetets akademiske status. Et fåtall synes ledelsen fører NTNU i riktig retning.

Dette viser en fersk undersøkelse utført av Nifu - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Den tar for seg vitenskapelig ansattes holdninger til fusjonen. Studien blir lagt fram på et frokostmøte mellom ledelsen og ansatte (se faktaboks) mandag 11. juni. Undersøkelsen ble sendt ut til dem som var fast eller midlertidig ansatt ved det fusjonerte NTNU første januar i år.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

«Gamle» NTNU-ere mindre fornøyde

- Generelt kan vi si at en stor del av de gamle NTNU-erne ser ut til å være mindre fornøyd  med fusjonen, og det samme gjelder til dels vitenskapelige ansatte ved tidligere HiST. Vitenskapelige ansatte ved tidligere HiG og HiÅ derimot er veldig fornøyde med fusjonen – med hensyn til faglig integrasjon, tilgang på nettverk og karrieremuligheter, kommenterer Siri Brorstad Borlaug, seniorforsker ved Nifu.

Borlaug kommer til å legge fram resultatene under mandagens møte.

Hun fremholder at uavhengig av tidligere institusjonstilhørighet, viser undersøkelsen at de vitenskapelige ansatte er kritiske til kvaliteten på administrative og tekniske tjenestene, og mener at deres medbestemmelsesrett er svekket.

Men undersøkelsen viser også at det er flere prosesser på gang på tvers av de tidligere institusjonene og fagområder for samarbeid om undervisning og forskning. Fusjonen har også bidratt generelt til å senke terskelen for samarbeid på tvers. 

Professorene mest negative

Undersøkelsen viser at når det gjelder graden av positivitet til fusjonen, svarer 38 prosent av dem som tilhørte gamle NTNU at de er positive til fusjonen, mens tallet er 44 for HiST. Høgskolene er vesentlig mer positive: 60 prosent ved HiÅ, mens HiG topper med 69 prosent. Gjennomsnittet for hele NTNU er 42 prosent.

Jevnt over er professorene mer negativt innstilte til fusjonen, og det reflekterer at de fleste er ansatt ved gamle NTNU. Andelen professorer ved NTNU er 49 prosent, langt lavere for de øvrige institusjonene, 18 prosent for HiG og 8 for HiÅ og HiST.

Når det gjelder tid til F&U-arbeid er det liten forskjell mellom institusjonene:

35 prosent hevder de har mindre tid til forskning og utvikling som følge av fusjonen, 54 prosent advarer om at situasjonen er uendret, tre prosent mener de har mer tid og sju prosent svarer at dette ikke er relevant.

- Mindre attraktivt å jobbe her? Ja.

For å måle generell temperatur på fusjon ble respondentene bedt om å ta stilling til en rekke påstander. For påstanden «Det er mindre attraktivt å jobbe her nå enn før fusjonen» svarte 47 prosent av ansatte ved gamle NTNU at de er helt eller litt enig i påstanden. For HiÅ er tallet 24, HiG 9, HiST 43 prosent.

- Her er det interessant å merke seg at ansatte ved gamle NTNU og HiST uttrykker samme holdning, kommenterer Borlaug.

«Fusjonen vil bidra til å svekke NTNUs akademiske status»: 62 av gamle NTNU-ere er helt eller litt enige i denne påstanden, 6 prosent ved HiÅ og HiG, 19 prosent for HiST.

Her bemerker Nifu-forskeren at ansatte ved gamle NTNU er alene om å uttrykke denne holdningen såpass klart.

- Riktig retning? Uenig.

«Tillit til at rektoratet fører organisasjonen i riktig retning»: Andelen av ansatte ved gamle NTNU som er helt eller delvis enig i utsagnet er 20 prosent. For HiÅ er tallet 54, HiG 65 og HiST 24 prosent.

«Merkenavnet NTNU har blitt sterkere»: 15 prosent for NTNU, 48 for Høgskolen i Ålesund (HiÅ), 54 for Høgskolen i Gjøvik (HiG) og 30 for Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST).

«Jeg har fått tilstrekkelig informasjon om fusjonsprosessen»: 42 prosent av dem fra gamle NTNU er helt eller delvis enig i utsagnet, for HiÅ er tallet 57, HiG 58 og HiST 39 prosent.

«Fusjonen har svekket ansattes innflytelse over viktige beslutninger»: 63 prosent av gamle NTNU-ansatte er helt eller delvis enig i utsagnet, for HiÅ er prosentandelen 82, HiG 54 og HiST 83 prosent.

«Mer byråkrati knyttet til samarbeid internt»: Av dem som er helt eller delvis enig i utsagnet er tallet 53 prosent for NTNU, 83 prosent for HiÅ, 75 prosent for HiG og 54 prosent for HiST.

«Studentene har fått/vil få et bedre tilbud»: 25 prosent ved gamle NTNU er helt eller delvis enig i den påstanden, HiÅ 52, HiG 50 og HiST 27 prosent.

Nifu-undersøkelsen

Halvannet år etter at «nye NTNU» formelt ble sjøsatt spurte Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu) vitenskapelig ansatte om hvordan de nå ser på fusjonen. Er de positive eller negative? Hvordan har forskningen og undervisningen blitt påvirket? Og har det egentlig blitt noe mer samarbeid mellom nye kolleger på tvers av campusene? 

Dette var noen av spørsmålene som forskerne fra Nifu stilte som ledd i følge-evalueringen av fusjonen.

Undersøkelsen ble sendt ut til 2515 personer. Svarprosenten var på 55 prosent (1384 besvarelser). 1266 fullstendige besvarelser er brukt i analysene.

En studie av vitenskapelig ansattes holdninger til NTNU-fusjonen blir lagt fram på et frokostmøte mellom ledelsen og ansatte mandag 11. juni. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

En studie av vitenskapelig ansattes holdninger til NTNU-fusjonen blir lagt fram på et frokostmøte mellom ledelsen og ansatte mandag 11. juni. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Akademisk frihet vs. ytringsfrihet:

- Varsellampene bør blinke når en leder «vil ta en prat»

Hvem skal avgjøre når en forsker som uttaler seg i det offentlige rom går utenfor eget kompetanseområde? - Ingen andre enn forskeren selv, mener Espen Leirset.

Gjesteskribenten:

ABE-«reformen» – når er det nok?

Det er klart at en årlig reduksjon av budsjettet på 0,5–0,8 prosent må slutte på et tidspunkt. Kunsten er å vite når nok er nok.

Koronaviruset:

Må holde seg hjemme etter besøk i Italia

Sosiolog Arve Hjelseth kom fra Nord-Italia på mandag. I dag har han hjemmekontor i tråd med NTNUs reiseråd.

Korona i Firenze:

- Her går livet som normalt

- Personlig tar jeg dette med relativt stor ro, sier professor Kristian Steinnes på telefon fra sitt kontor i utkanten av Firenze.