- Jeg får utrettet mer som dekan enn som doktor

Björn Gustafsson blir dekan for landets største helsefakultet, og har ambisjoner om flere nobelpriser til fakultetet.

- Det blir en spesielt viktig oppgave å sørge for at Ålesund og Gjøvik blir godt faglig integrert, sier Björn Gustafsson.
- Det blir en spesielt viktig oppgave å sørge for at Ålesund og Gjøvik blir godt faglig integrert, sier Björn Gustafsson.
Publisert Sist oppdatert

Gustafsson ble dekan for Det medisinske fakultet ved NTNU i fjor da Stig Slørdahl fikk lederjobben i Helse Midt-Norge. Torsdag besluttet NTNU-styret at Gustafsson blir leder for Fakultet for medisin og helsevitenskap i nye NTNU. Fakultetet får cirka 1800 ansatte og 6000 studenter.

Legger grunnlaget for helse-Norge i 40-50 år

- Jeg brenner for legeyrket og for å hjelpe pasienter, men jeg ser at som dekan får jeg utrettet enda mer. Utdanningen vi jobber med utvikler helsefagene og legger grunnlaget for ansatte i helse-Norge i 40-50 år fremover. Dette er en ekstremt viktig oppgave, sier han til UA.

Den nye helse-dekanen mener samlingen av helsefag i nye NTNU er en unik mulighet for tverrprofesjonell utdanning. Han sier det er et paradoks at leger og sykepleiere som er utdannet ved samme fakultet i dag, først begynner å jobbe sammen når de kommer ut i arbeidslivet. Gustafsson ser det som sin største oppgave å sørge for samarbeid under utdanningen.

Samtidig blir integreringen av utdanningene fra de gamle høyskolene en viktig oppgave.

- Det er en del kulturelle forskjeller fra det som har vært det klassiske medisinske fakultet, og det som blir det nye fakultetet. Vi har over tid utviklet et mer tverrprofesjonelt fakultet i Trondheim. Forskningen har lenge vært tverrprofesjonell, og det skal vi har mer av, sier Gustafsson.

- Viktig å integrere Gjøvik og Ålesund

Han sier den geografiske avstanden mellom miljøet i Trondheim og Gjøvik og Ålesund kommer til å medføre den største endringen for fakultetsledelsen.

- Samarbeidet vi har i Trondheim har vi fra før, og det kommer til å styrkes ytterligere. Det som kommer til å påvirke min jobb i størst grad er det geografiske. Det blir en spesielt viktig oppgave å sørge for at Ålesund og Gjøvik blir godt faglig integrert.

- Hvor mye reising blir det?

- Det vet jeg ikke helt, men det blir utvilsomt mer enn det er nå. Vi må bruke moderne kommunikasjonsteknologi i stor grad.

Håper på flere nobelpriser

- Hvilke endringer vil du gjøre med fakultetet?

- Bare fusjonen i seg selv er en stor endringsprosess. Jeg må få det til å fungere i praksis. Det blir min oppgave å stimulere til at det blir godt samarbeid, og å få til tydelig tverrprofesjonell læring. Man skal se at dette er et fakultet der legene og sykepleierne blir kjent på et tidlig stadium. Dette kan for eksempel skje gjennom felles læringsmoduler.

Gustafsson sier det også er er viktig med internasjonalisering og at fakultetet fortsatt skal være i forskningsfronten.

- Kommer det nye nobelpriser med Björn Gustafsson som dekan?

- Det er absolutt noe vi må håpe på og jobbe for. Det er en god ambisjon å ha. Vi har jo allerede nobelprisen, og det kommer til å være store forventninger til oss på forskningsfronten.

LES OGSÅ: Monica Rolfsen blir ny økonomidekan
LES OGSÅ: Wroldsen fortsetter som viserektor i Gjøvik

Powered by Labrador CMS