Campusutvikling:

Vedtok at NTNU selv skal stå for medvirkningen

Bygningsrådet vedtok tirsdag at NTNU skal levere et forslag til planprogram for Grensen og Vestkråningen som inkluderer alternativer til riving av bygg og bygging i park.

Tirsdag vedtok bygningsrådet i Trondheim kommune at NTNU skal legge frem et samlet planforslag for de to områdene Grensen og Vestskråningen. Alternativet som ble nedstemt var å legge frem to forslag for Grensen og tre for Vestskråningen.
Tirsdag vedtok bygningsrådet i Trondheim kommune at NTNU skal legge frem et samlet planforslag for de to områdene Grensen og Vestskråningen. Alternativet som ble nedstemt var å legge frem to forslag for Grensen og tre for Vestskråningen.
Publisert Sist oppdatert

Tirsdag tok bygningsrådet i Trondheim kommune første avgjørelse knyttet til planarbeidet for et nytt og samlet NTNU-campus på Gløshaugen.

Der ble det vedtatt at bygningsrådet ønsker at NTNU leverer forslag til de to planområdene Grensen og Vestskråningen, som inkluderer alternativer til riving av bevaringsverdige bygg og bygging i parken, et forslag som ble lagt frem av konsulentselskapet WSP på vegne av Statsbygg og NTNU.

LES OGSÅ: Politikerne skal vurdere hvor mye publikum skal kunne påvirke campusutbyggingen
LES OGSÅ: Park = bycampus for alle!

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Forutsetter alternativer til bygging og riving

Et tilleggsforslag fremmet av Ingrid Skjøtskift (Høyre) på vegne av Høyre og Venstre ble også vedtatt. Tilleggsforslaget sier at det forutsettes at det utredes alternativer når det gjelder bruk av park i Vestskråningen og vern av bygninger i Grensen før planen sendes til førstegangsbehandling. I tillegg forutsettes det også at det under utredningene åpnes for samråd og medvirkning. Både hovedforslaget og tilleggsforslaget ble vedtatt med syv mot fire stemmer.

- Planprogrammet fastslår at det er noen viktige utfordringer knyttet til grøntområder og kulturminneverdier i området, men spørsmålet er hvordan en rent praktisk skal gjøre dette. Jeg tror ikke det å behandle fem forskjellige planer er en spesielt hensiktsmessig måte å drive planlegging på, sa Skjøtskift da hun la frem sitt forslag.

For det var nettopp dette som var det andre alternativet bygningsrådet skulle stemme over. Et forslag fra kommunedirektøren hvor bygnignsrådet ba om å få fem forskjellige planforslag - to for Grensen med ulik grad av riving og tre for Vestskråningen med forskjellige nivå av bygging i park, hvorav en løsning uten bygg i parken.

- Bygningsrådet har hele veien hatt en sterk og klar mening om at park og kulturminner skal ivaretas. Men vi må også ivareta campusidéen. Det handler om å utvikle NTNU til et enda mer slagkraftig miljø, og da må vi se på de gode sammenhengene. Alternativet er å flytte de kvadratmeterne med bygg sørover og lengre bort fra byen, ikke tettere på byen som jeg tror de aller fleste ønsker, sa Skjøtskift.

Foreslo fullt vern av park

I tillegg til forslagene fra kommunedirektøren, WSP og tilleggsforslaget til Høyre og Venstre, la også Senterpartiets Marte Løvik frem et nytt helhetlig forslag på vegne av Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti.

Der foreslo de at bygningsrådet skulle vedta at det ikke skal planlegges med bygging i Vestskråningen, og at det bør legges frem en plan for hvordan bevaringsverdige bygg på Grensen kan ivaretas.

- Jeg oppfatter at saken her er at ønske om å få ting avklart før det videre arbeidet, og vil derfor legge frem et forslag som gir den tydeligste avklaringen som kan gis. Det vi slår fast her er at vi ikke ønsker bygging i parken, og at vi ønsker å bevare så mye som mulig på Grensen, sa Løvik og dro med det diskusjonen bort fra spørsmålet om hvilket omfang den videre utredningen skal ha og over på hvorvidt det skal bygges i park.

- Fullstendig sjokkerende

Etter mye frem og tilbake, der Ola Lund Renolen fra Miljøpartiet de Grønne blant annet slo fast at en nå vet at det ikke er behov for å verken bygge i park eller rive på Grensen...

- Jeg klarer ikke å forstå at man ikke ser muligheten til å lage en idyllisk landsby på Grensen. Litt sånn Bakkebygrenda. Med kafeer. Det hadde blitt det mest populære området på campus.

...og Skjøtskift fra Høyre advarte mot å utfordre idéen om en samlet campus...

- Det virker som om Renolen vet noe NTNU ikke vet - at man ikke trenger de kvadratmeterne en har tegnet. Vi må høre på NTNU, og ikke vingeklippe dem nå ved å svekke campusidéen.

...endte det hele med en kraftsalve fra Venstres Erling Moe:

- Det er ikke slik at kommunedirektøren etterspør en avklaring om Vestskråningen eller Grensen i denne saken. De spør om vi ønsker to eller fem reguleringsforslag. Det er helt fullstendig sjokkerende at deler av bygningsrådet nå konsentrerer seg om den fliken av dette som er spørsmålene rundt bygging i Vestskråningen og riving på Grensen, sa han.

Renolen sto dog på sitt.

- Hvis hele NTNUs samfunnsprosjekt står og faller på om det er en gangbro fra Elgeseter og opp så er prosjektet i utgangspunktet tynt. Vi vet hvor mange kvadrat som trengs, og vi vet hva det er som er tilgjenglig. Jeg mener vi vet nok til at vi kan si at vi ikke trenger å bygge i parken eller rive på Grensen, og da synes jeg det er like greit at vi sier det med en gang, så vi slipper å gå ekstra runder.