Politikerne skal vurdere hvor mye publikum skal kunne påvirke campusutbyggingen

Kommunedirektøren ønsker en høring med flere alternativer, slik at publikum skal få en reell medvirkning på campusutviklingen ved NTNU.
Trehusbebyggelsen i Grensen er ett av stridens epler ved NTNUs campusutbygging. Skal de bevares eller ikke? 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Trehusbebyggelsen i Grensen er ett av stridens epler ved NTNUs campusutbygging. Skal de bevares eller ikke?  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Bygningsrådet i Trondheim kommune skal tirsdag formiddag vurdere to mulige alternativer til veien videre for campusutbygging på NTNU. Ett av disse alternativene skal velges.

Her kan du se behandlingen av saken på nett-tv tirsdag kl 9.

Det ene alternativet er at det skal utarbeides to forskjellige planforslag for Høgskoleveien/Grensen, som viser ulik grad av rivning av bevaringsverdige bygg. Dessuten skal det utarbeides tre alternative planforslag for Hesthagen/Vestskråningen, som viser ulik bygging i parken. Ett av disse forslagene skal vise en løsning uten noe bygging i parken.

Det andre alternativet er at det skal lages en prinsippsak om disse to planområdene, som skal inkludere alternativer til rivning av bevaringsverdige bygg og bygging i parken.

LES OGSÅ: 11,6 milliarder til campussamling
LES OGSÅ: Bystyret krever at NTNU utreder alternativ til riving i Grensen

Mer eller mindre påvirkning fra publikum

Avdelingsleder Grete Kristin Hennissen ved Byplankontoret forklarer at hovedforskjellen på de to alternativene, er at i alternativ 2 blir publikums medvirkning mindre.

Politikerne får samme handlingsrom, uansett hvilket alternativ som velges. Men forskjellen er om man legger flere komplette planforslag ut på formell høring eller ikke.

I alternativ 1 legges flere planforslag med konsekvensutredninger for samme geografiske område ut offentlig, og alle som vil kan komme med høringsinnspill til forslagene.

Det vil da bli sendt ut et høringsbrev til offentlige instanser og private institusjoner som blir berørt, med planforslagene som vedlegg. I tillegg vil planforslagene ligge offentlig tilgjengelig i Bytorget i Erling Skakkes gate og på kommunens nettsider, slik at alle kan sette seg inn i saken og sende inn høringsinnspill.

LES OGSÅ: Campussamling trolig ikke ferdig før i 2030

Kun ett forslag på høring

I alternativ 2 legger forslagsstiller ut forslagene på NTNUs nettsider og ber om innspill før det legges fram en prinsippsak for politikerne i bygningsrådet. Politikerne må ta stilling til foreløpige forslag til bygging eller ikke bygging i park, og bevaring eller ikke bevaring av verneverdige bygninger, uten å legge det ut på offentlig ettersyn eller få høringsinnspill fra publikum.

Deretter kan kommunedirektøren legge fram ett reguleringsplanforslag for hvert område, som så kan sendes ut på høring.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Mener det blir for arbeidskrevende

Grunnen til at det er satt opp to ulike alternativer her, er at kommunedirektøren ønsker en presisering og avklaring av hva slags politisk prosess politikerne egentlig ønsker.

Firmaene Asplan Viak og WSP skal lede planprosessen på oppdrag fra Statsbygg. Asplan Viak og WSP, som er forslagsstillere, ønsker alternativ 2.

Ifølge sakspapirene kommer det fram at WSP mener det vil bli svært arbeidskrevende dersom det skal legges fram alternative forslag til detaljreguleringer til førstegangsbehandling, høring og offentlig ettersyn.

Viktig med god medvirkning

Kommunedirektøren mener på sin side at det er viktig å legge opp til en prosess som sikrer god medvirkning.

«Områdene Høgskoleveien/Grensen og Hesthagen/Vestskråningen er spesielt konfliktfylte, og det er derfor viktig å legge opp til en prosess som er åpen og forutsigbar», skriver administrasjonen, ved byutviklingsdirektør Einar Aassved Hansen, i saksdokumentene.

Kommunedirektøren er skeptisk til en prosess som forslagsstiller skisserer, der det utarbeides ett overordnet planforslag for de to områdene som kan detaljeres ut nærmere etter førstegangsbehandling. Kommunedirektøren mener dette ikke gir konkret framstilling av planforslaget og dermed gjør en reell medvirkning vanskeligere.

«Med en høring av flere alternativer kan samtidig Trondheims innbyggere og berørte aktører ha en reell medvirkningsprosess før valg av endelig alternativ. Saken har stor betydning for NTNU, og skaper stort engasjement blant naboer og i befolkningen for øvrig».

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Kraftig nedgang i strykprosent i vår

Tall fra DBH viser at strykprosenten ved NTNU ramlet med en tredjedel våren 2020 sammenlignet med 2019.

Oppfordrer til hjemmeeksamen

NTNU har oppfordret alle fagmiljøene til å endre eksamensform til hjemmeeksamen der det er mulig.

Thomassen klager NTNU inn for Sivilombudsmannen

Professor Øyvind Thomassen klager NTNU inn for Sivilombudsmannen for behandlingen han ble utsatt for i forbindelse med IHS-striden.

Mener forholdet mellom NTNU og Sintef gnisser

NTNU og Sintef konkurrerer om de samme oppdragene, prosjektene og forskningsmidlene, advarer direktør Magnus Langseth i SFI Casa ved NTNU.