Campusprosjektet

Kuttlisten er klar: Dette faller ut ved busjettsprekk

Hvis campusprosjektet overstiger budsjettet på 6 millarder kroner er det logistikksentralen og nytt grafisk senter som ryker først.

Sånn ser de nye planene for baksiden av Hovedbygget ut. Bildet viser sørsiden av Hovedbygget, sett fra plenen bak.
Den omdiskuterte ombyggingen ble til slutt godskjent av Riksantikvaren. Nå står den på rektors liste som et mulig kutt, men om det ikke kan gjennomføres på campussamlingsbudsjetettet er NTNU innstilt på å betale for det selv.
Publisert Sist oppdatert

Til tross for at budsjettet til campussamlingsprosjektet er nært halvert fra de opprinnelige planene, må NTNU må ha en liste med kutt tilsvarende mellom 600 og 900 millioner kroner ferdig til 31.mars.

I alle store statlige byggeprosjekter skal det foreligge en kuttliste. Listen skal fungere som sikkerhetsnett for Kunnskapsdepartementet som prosjekteier, ved at prosjektet kan gjennomføres selv ved store budsjettsprekk.

Universitetsavisa har tidligere skrevet om hvor det foreslås å kutte. I etterkant av dette har det blitt utarbeidet en mer konkret kuttliste som skal presenteres på styremøtet til NTNU 6.mars.

Her er forslagene til kutt som skal behandles av NTNU styre på styremøtet mandag:

1. Ikke bygge felles logistikksentral, varm garasje og grafisk senter.

Planen var at en logistikksentral med varelager skulle gjøre vare- og avfallstransportene mer effektive slik at ble færre kjøretøy på Gløshaugen. Rektor kan vanskelig å se for seg at NTNU skal kunne gjennomføre samling av sin virksomhet uten at det blir tilrettelagt for nødvendig logistikk og støttefunksjoner på en hensiktsmessig måte, og NTNU må ta kostnaden selv hvis ikke staten gjør det. Kuttes det her vil det kunne spares 160 millioner.

2. Bare lage tilbygg og universell utforming i sokkelen på Hovedbygningen

Ved å droppe tilbygg og universell utforming i resten av bygget vil man kunne spare 35 millioner kroner.

3. Ikke bygge om Hovedbygningen

Etter planen skal det lages et hovedknutepunkt i Hovedbygningen med felles faglige og sosiale funksjoner og møteplasser som blant annet bibliotek og servering.

Les mer om bygget: Riksantikvaren har godkjent ny byggeplan for Hovedbygningen.

Siden ingen av fagmiljøene skal inn i bygget og det derfor ikke vil ha spesielt stor på målet om å flytte fra Dragvoll, anbefaler rektor å legge til på lista ettersom et helt bygg må til for å nå målet om 10 prosent forslag til kutt.

I sakspapirene gjentas det flere ganger at disse kuttene i praksis innebærer at kostnadene flyttes fra campussamlingsprosjektet til NTNUs ordinære budsjett. Altså er det et ønske om å realisere prosjektet selv om budsjettet skulle sprekke. Man vil kunne spare 440 millioner ved å ikke gjennomføre alle de planlagte endringene i Hovedbygningen ifølge styrepapirene.