Studenttinget vedtok opptak av alle forelesninger, med unntak

Forslag om å erstatte punkt om at alle tradisjonelle forelesninger med noe som ga større frihet falt. Representant la til protokolltilførsel om sin uenighet i vedtaket.

Studenttinget var samlet til møte i K5 på Gløshaugen kvelden torsdag 30. september.
Publisert Sist oppdatert

Artikkelen er oppdatert kl. 09.30 med protokolltilførselen fra Ragnhild Sødal Gjennestad.

Mandag meldte Universitetsavisa at Studenttingets arbeidsutvalg hadde kommet med en innstilling om opptak av alle tradisjonelle forelesninger. Dette har ført til stor debatt i UAs spalter.

Torsdag kveld ble forslaget behandlet i Studenttingsmøte. Punktet var satt opp til å vare en time på Studenttingets dagsorden, men tok godt i overkant av tre timer.

Flere endringer ble gjort i vedtakets ordlyd underveis i prosessen. Blant annet på det første punktet om at det skal gjøres opptak av alle tradisjonelle forelesninger, ble det lagt til en formulering om at dette ikke gjaldt om man hadde en god grunn.

Les mer om opptak av forelesninger og se Studenttingets opprinnelige forslag til vedtak her: Vil koste 100 millioner å kunne ta opptak i alle undervisningsrom.

Fakta

Studenttingets vedtak

Studenttinget NTNU mener at:

  • Det skal, med mindre god grunn for unntak, gjøres opptak av alle forelesninger, som tilgjengeliggjøres for studentene i faget frem til siste mulige vurderingsgrunnlag er innlevert, om ikke lengre.
  • Alle nybygde undervisningslokaler skal ha mulighet for opptak. NTNU bør også sette en langsiktig plan for å installere opptaksverktøy i alle lokaler på NTNU som primært brukes til undervisning.
  • NTNU skal gjennomgående sørge for at kompetanse knyttet til bruk av digitale hjelpemidler sikres hos alle institutt og fagenheter, slik at undervisere enkelt kan dele erfaringer og arbeide godt digitalt innen sine tilknyttede studieprogram.
  • NTNU skal gjøre det mulig å følge samt fullføre flere fag digitalt, til fordel for utvekslingsstudenter og undervisning på tvers av campus og byer.
  • Opptak av undervisning skal ikke hindre utviklingen av studentaktiv læring, men gå parallelt med dette.
  • NTNU skal sørge for at digitale forelesninger ikke blir den dominerende undervisningsformen etter pandemien, men heller blir integrert som et supplement til fysisk undervisning.
  • Den enkelte underviser skal, i samråd med referansegruppen i emnet, grundig vurdere hvilke løsninger som er best egnet for å gjøre undervisningen universelt utformet, blant annet ved hjelp av digitale og nettbaserte ressurser.

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig og saksansvarlig Sigurd Solheim, som også forsvarte vedtaket på trykk holdt innlendingen om saken.

- Som dere har sett har denne debatten gått i pressen. Det som ikke har kommet så godt fram og som også ikke kommer så tydelig fram i sakspapirene er at dette også er noe som er positivt for de som har hørselsproblemer eller konsentrasjonsvansker. Det er også bra for frivillige og de som sitter hjemme og er syke, sa han.

- Tror vi gjør en bjørnetjeneste

Mye av diskusjonen underveis i saken gikk på hvor sterkt standpunkt Studenttinget burde ta. Om det var et krav eller ønske med mer tilgang på videoer. Mye diskusjon gikk også i hvorvidt dette egentlig er noe studenter ønsker seg eller om det er noe som egentlig bedrer læring. En av de som stilte spørsmål til dette var representant Ragnhild Sødal Gjennestad.

- Jeg synes det er skummelt å ta denne beslutningen for alle framtidige studenter. Dette er noe som krever veldig store ressurser og kan ha enorme konsekvenser for både forelesere og studenter.

Hun fremmet også flere forslag til endringer i resolusjonen der flere falt. Hun tok også initiativ til en protokolltilførsel der hun stilte seg uenig med Studenttingets vedtak om at alle tradisjonelle forelesninger skal tas opp.

- Ifølge Studiebarometeret er noe av det studenter ved NTNU scorer dårligst på, å forberede seg godt til forelesninger. Jeg tror vi gjør oss selv en bjørnetjeneste ved å si at man bare kan følge forelesninger i etterkant. Er vi egentlig sikre på at studentene kommer til å lære bedre ved et slikt vedtak? En beslutning burde tas på basis av forskning, men jeg har ikke sett at dette ligger til grunn i sakspapirene, sa Gjennestad.

I protokolltilførselen fra Gjennestad heter det:

«Jeg er uenig i vedtakspunkt om opptak av alle tradisjonelle forelesninger. Jeg mener dette ikke er noe som passer til, eller bør kreves av alle fagmiljøer. Forskning på effekten av et slikt tiltak for både studenter og undervisere bør gjennomføres før slike føringer skal legges for hele NTNU

Ragnhild Sødal Gjennestad var uenig med flertallet.

Utfordrer fulltidsstudenten

Mye gikk også på hva slags krav man burde stille til studentene. Enkelte, blant annet leder for Velferdstinget, Ellinor Lindström, som var til stede som observatør, argumenterte for at man burde la studenter ha frihet til å legge opp sin hverdag selv.

Også saksbehandler Sigurd Solheim oppfordret til å gi studentene tillitt til å gjøre disse beslutningene selv. Lindströms kollega i Vt, Svein-Erik Olsen, stilte retorisk spørsmål om man utfordret idéen om heltidsstudenten.

- Det kan være at mange engasjerer seg i studentfrivillighet. På den andre siden kan det også være sånn at flere skaffer seg en fulltidsjobb og ser forelesningene når det passer seg.

Bekymring om Gjøvik og Ålesund

Representant fra Gjøvik, Torjus Levisen Johansen, presenterte et skrekkscenario der NTNU innser at man kan spare penger på å ha store emner i Trondheim der Gjøvik og Ålesund deltar digitalt.

- Jeg er redd for at man bare kaster alle fra Gjøvik og Ålesund inn på digitale forelesninger og at vi ikke får noe studiemiljø, fordi alle sitter på sin egen hybel. Jeg har selv fulgt exphil i Trondheim og det fungerte ikke spesielt godt. Kan være at man åpner en dør her for å spare litt penger på en samkjøring fra Trondheim, sa Johansen.

Blant de som var kritiske i forkant av Studenttingsmøtet var førsteamanuensis ved NTNU Arve Hjelseth og universitetslektor ved Nord, Mads Skauge som i en kronikk mente dette var en dårlig idé.

- Problemet oppstår når man vil presse alle typer forelesninger inn i én felles form, nemlig den som skal kunne leve også i ettertid. Det vil trolig gi mindre læring. Som det heter; det beste kan bli det godes fiende, skrev de.

Torjus Levisen Johansen hadde bekymringer om Gjøvik og Ålesund.

- Burde legges opp til frihet i akademia

Også student Cecilie B. Raustein sa tydelig nei takk.

- Jeg sier ja takk til å gi forelesere rom til å utforske videobaserte supplement til fysisk undervisning, men høyt og tydelig nei til at alle tradisjonelle forelesinger skal tas opp.

Raustein deltok også på Studenttingsmøtet og brukte den forslagsretten som alle studenter har i tinget til å fremme flere ulike forslag til endringer.

- Jeg mener det er alt for strengt å legge inn et krav. Det burde legges opp til mye frihet i akademia. Derfor burde man heller ha en strukturert evaluering. Nøyaktig hvordan den evalueringen burde foregå er noe Studenttinget kan ta hensyn til senere.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.