Valgkamp i akademia

Aps Nina Sandberg advarer mot «direktoratisering» av UH-sektoren

Regjeringen lagde «kjempedirektorat»:- Denne direktoratiseringen er betydelig, særlig innen området forskning og høyere utdanning, og den har økt på under statsråd Henrik Asheims vakt, mener Aps talsperson for forskning og høyere utdanning.

Sandberg om regjeringens UH-politikk: - Først gir de litt med den ene hånda, og kutter masse med den andre.
Publisert

Med en regjering ledet av Arbeiderpartiet blir ABE-kuttene noe av det første som forsvinner, lover Nina Sandberg. I dette intervjuet imøtegår hun statsråd Henrik Asheims argumentasjon i et ferskt intervju, hvor han lover mindre detaljstyring av universiteter og høyskoler dersom regjeringen får fornyet tillit.

Sandberg etterlyser en debatt omkring den omfattende «direktoratiseringen» hun mener har skjedd under denne regjeringen, ikke minst innenfor UH-sektoren. Mer om dette begrepet siden.

Med Høyre og Asheim som statsråd for området forskning og høyere utdanning har institusjonene fått mer styring og flere kutt, hevder Arbeiderpartiets Nina Sandberg.

Sandberg er utgående stortingsrepresentant og Arbeiderpartiets talsperson for forskning og høyere utdanning, og påtroppende generalsekretær i Universitets- og høgskolerådet. I dette intervjuet henvender UA seg til politikeren Sandberg.

- Men for å ta det: Om en påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre slår på tråden etter valget, hva svarer du da?

- At jeg er på vei ut av politikken. Jeg har vært forsker en tredjedel av yrkeslivet mitt, politiker i den neste tredjedelen, nå er tida inne for å gjøre noe annet.

ABE: - Det motsatte av målrettet politikk

Så hva mener Ap-politiker Sandberg om regjeringens UH-politikk?

- Først gir de litt med den ene hånda, og kutter masse med den andre. Sektoren har fått for stramme rammer. Når regjeringen samtidig har stått for en styring med mange detaljerte, kryssende oppdrag og pålegg, er det en dårlig kombinasjon. Det vitner også om manglende forståelse for dem som hver dag gjør jobben på lærestedene; studentene og de ansatte. ABE-kuttene har tappet sektoren for over 1, 5 milliarder gjennom Erna Solbergs regjeringsperiode, det er det motsatte av målrettet politikk.

LES MER: - En feig og urettferdig styringsform

- Men vil Ap virkelig kutte ABE-kuttene – eller vil dere bare kutte på en annen måte?

- Vi har vært veldig tydelige på at vi vil slutte med den typen flate ostehøvelkutt. Slike kutt kan funke 1-2 år, men over tid virker de helt mot sin hensikt.

En mer fornuftig ressursfordeling er viktig når den sees i kombinasjon med tillitreformen, framholder Sandberg.

- Det holder ikke å gi folk tillit om de ikke samtidig får ressurser til å gjøre jobben.

LES MER: Tankesmien Agendas rapport om «Tillitsreformen»

Ukritisk direktoratvekst

I et intervju med Universitetsvisa argumenterer Henrik Asheim for fire nye år med at med denne regjeringen får universitetene mindre detaljstyring. Sandberg ser noe annerledes på den saken. Stram økonomi er ledsaget av hva hun karakteriserer som en utstrakt mål- og resultatstyring og ukritisk direktoratvekst.

- Til sammen har dette rammet autonomien og kjerneaktiviteten. Parallelt har distriktenes utfordringer blitt enorme, uten at regjeringen har vist vilje til å satse på desentralisert utdanning og utvikling av mennesker og lokalsamfunn utenfor storbyene. Det blir ikke mindre byråkrati av å lage et kjempedirektorat, og studentene får ikke bedret sin psykiske helse av å delta på flere toppmøter.

Det er her Arbeiderpartipolitikeren bringer inn begrepet «direktoratisering» som viser til en framvekst av sentrale statlige forvaltningsorgan på nivået under departementene. Dette er uttrykk for en vertikal spesialisering som har vokst fram i de fleste vestlige land under overskriften «agencification»

- Denne direktoratiseringen er betydelig, særlig innen området forskning og høyere utdanning, og den har økt på under Asheims vakt. Man vet alt for lite hva den delen av styringssystemet har ført til. Jeg er sikker på at det har stor betydning – detaljerte rapporteringssystem, mye ekstraarbeid, kryssende styringssignaler og mer til. Det at man etablerer et kraftfullt nivå mellom politisk nivå og institusjonene problematiseres ikke i det hele tatt i styringsmeldinga.

Kunnskapsorganisasjoner er ikke bedrifter

- Hvilke grep vil ein statsråd med ansvar for forsking og høyere utdanning utgått fra dere, ta tak i først og endre på?

- Norge etter pandemien trenger en helhetlig kraftsatsing på kunnskap og kompetanse, for bærekraftig vekst, omstilling, arbeidsplasser og velferd. Arbeiderpartiet ser at det trengs et veiskille i styringen av sektoren. Kunnskapsorganisasjoner er ikke bedrifter, umderstreker Sandberg.

- Høyregjeringen var inne på tanken om å gjøre universiteter om til foretak. Vi vil gjennomføre en tillitsreform for universiteter og høyskoler, og erstatte ABE- kuttene med målrettet effektivisering og en fullstendig gjennomgang av styringssystemet for å nå nasjonale mål for høyere utdanning og forskning. Vi vil ha mindre rapportering, færre og tydeligere mål, mer faglighet og mer medbestemmelse blant studenter og ansatte.

Utdanningsentra

- Hva med desentralisert utdanning - det er noe Senterpartiet er særlig opptatt av ...

- Det er også Arbeiderpartiet opptatt av. Hele vår historie har Ap jobbet for utdanning til vanlige folk over hele landet. Det er viktig å få inn i langtidsplanen en plan for opptrapping av studieplasser rundt om i hele landet.

- Men blir det flere campuser rundt om i landet med en rødgrønn regjering?

- Vi har ikke tatt stilling til flercampusløsninger, men det vi har sagt at vi ønsker etablering av en ordning med utdanningssentra – hvor man tar i bruk fagfolk i eksisterende UH-institusjoner, og tilfører ressurser og studieplasser, sier hun.

Sandberg framholder at Arbeiderpartiet prioriterer en storsatsing på desentralisert utdanning.

- Det handler om opptrapping av studieplasser, tydeliggjøring av lærestedenes regionale ansvar, og nevnte utdanningssentre som bidrar til kompetansebygging og utvikling der folk bor.

- Han lover gull og grønne skoger

Med Arbeiderpartiet skal mer av forskningsressursene gå til å løse de store samfunnsutfordringene, samtidig som institusjonenes autonomi og akademisk frihet styrkes.

- Ikke minst vil Ap i regjering gjøre en forskjell for studenters og ansattes vilkår, med tiltak for mindre midlertidighet, mer likestilling, og mer mangfold i høyere utdanning og forskning. Vi vil bygge 3000 studentboliger i året, innføre 12 måneders studiestøtte for studenter med barn, og styrke heltidsstudenten. Det er konkret og god politikk.

Arbeiderpartiets Nina Sandberg er lite imponert over hva den sittende regjeringen har fått til innen høyere utdanning og forskning etter at Røe Isaksen og Haugstad gikk av i 2017, og man plutselig fikk en periode til.

-Det blir litt kunstig av Asheim å love gull og grønne skoger om han bare får enda en periode, når han strengt tatt må bli dømt på hva regjeringen hans har gjort i snart åtte år. Vil ansatte på universitetene si at det har blitt mindre detaljstyring eller mer «styring i det store»? Jeg tror ikke det. Snarere tvert imot. Det er noe av dommen over Henrik Asheims statsrådtid.

LES OGSÅ Regjeringen mangler en plan for desentralisert utdanning

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.