Kapasiteten sprengt hos tilretteleggingstjenesten

De ansatte ved tilretteleggingstjenesten legger merke til at det flere søkere nå enn noen gang på tilrettelagte lesesalplasser. Seniorrådgiver Hanne Kvello mistenker at pandemien har skjult det økende behovet.

Tilretteleggingstjenesten ønsker å gi tilbud om tilrettelagt lesesalplass til alle som søker, men viser til at det for øyeblikket er for lite rom å utdele, t.v. Seniorrådgiver Hanne Kvello og rådgiver Gisle Marhaug.
Publisert

Onsdag publiserte UA en kronikk av Eir Akerhaugen som frykter at hun ikke kunne levere masteroppgaven på grunn av manglende tilrettelegging. Hun søkte om å få plass på en tilrettelagt lesesalplass og fikk heller plass på en ordinær lesesal.

I kronikken beskriver hun følelsen av de med funksjonsnedsettelser blir glemt. På tilretteleggingstjenesten forteller seniorrådgiver Hanne Kvello at de har opplevd den største økningen i antall søknader på tilrettelagt lesesalplass noensinne.

- Vi ser det er en rekordøkning i antall søkere på tilrettelagte lesesalplasser i år. På alle tilbudene våre er kapasiteten sprengt, sier hun.

Mistenker pandemi kan ha skjult økning

Tilretteleggingstjenesten tilbyr også kurs for studenter med ADHD med plass til circa 14 studenter og et kurs for studenter med Aspergers. Per nå er det opp imot 40-50 studenter som står på venteliste på kurset for studenter med ADHD. Kvello forteller at de har måtte dele gruppen med Aspergers i to for få plass til alle. Dette i tillegg til veiledningstjenesten de tilbyr.

Kvello mistenker at pandemien kan ha skjult økningen i behovet for tilrettelegging.

- Vi mistenker at de to årene med korona skjulte en økning vi ikke har fanget opp fordi mange har sittet hjemme og har derfor ikke hatt samme behov og tilbud. Lesesalplasser har heller ikke vært aktuelt i denne tiden ettersom studentene har sittet hjemme og vi holdt kursene digitalt. Kursene handler mye om å dele erfaringer med andre studenter og egner seg derfor ikke så godt digitalt, sier Kvello.

Fakta

Retningslinjer for tilrettelagt lesesalsplass

  • Studenter kan søke om tilrettelagt lesesalplass om de ikke får det fra sitt institutt. På grunn av stor pågang gjøres det prioriteringer etter følgende kriterier:Behov, ansiennitet på tiltaket (høyere prioritert ved lengre ansiennitet), studieprogresjon og andre relevante forhold.
  • Å få beholde lesesalplassen er avhengig av studieprogresjon.
  • Plassen må benyttes jevnlig om man skal beholde den.

Kilde: NTNUs intranett.

Tildeling av rom faller inn under eiendomsavdelingens domene. Kvello forteller at de har meldt inn et behov for flere ressurser og rom.

- Vi jobber med saken og vi må se på tilbudene vi faktisk har og om de kan tilbys på en annen måte for å nå flere.

- Antallet plasser legger begrensninger

På spørsmål om hvorvidt studentene ikke har rett på tilrettelegging av lesesalplasser, viser Kvello til at det er vurdering som må gjøres mellom hvor mye plasser som er tilgjengelig og hvilket behov folk har.

- Vi har et visst antall plasser på Dragvoll og Gløshaugen og noen få på Kalvskinnet og på Tunga. Det har alltid vært flere søkere enn antall plasser, men nå som det er det veldig mange flere må vi fordele ut i fra legeerklæringene hvem som har størst behov. Helst skulle vi ha gitt til alle sammen. Det er jo det vi ønsker, men antallet plasser legger begrensninger, forklarer Kvello.

- Veldig frustrerende som student

Eir Akerhaugen kan fortelle at hun endelig har fått lesesalplass. Hun presiserer til UA at hun ikke kritiserer tilretteleggingstjenesten, men heller NTNU og mangelen på ressurser og rom.

- De har gjort jobben de skal gjøre, men jeg oppfatter at det ikke er nok folk. Det er ganske vanvittig at det er så mange som venter på plasser og vi er jo godt ute i semester allerede. Jeg vet at det er mange institutter med tomme kontorer og det er mange ledige rom som ikke brukes av ulike grunner. Det er veldig frustrerende når som man student ikke får til å jobbe på grunn av mangel på tilrettelagt lesesalplass, forteller Akerhaugen.

Les også: - Alle som har et dokumentert behov har rett på tilrettelegging