Eikrem-forlik var 20 ganger større enn fullmakt

Kunnskapsdepartementets fullmakt åpner for at universiteter kan inngå forlik opp til 300.000 uten departementets involvering. Eikrem-avtalen ligger på anslagsvis seks millioner.

Eikrem på vei ut av styremøtet i fjor der hans skjebne ved NTNU skulle bestemmes.
Publisert

Samtidig som Eikrem-saken var oppe i styret ved NTNU ble det også forhandlet frem et forlik mellom universitetet og Eikrem. Dette etter det ble klart at styret ikke ville gå inn for avskjedigelsen.

Det kom fram av avtalen, som Universitetsavisa har publisert i sin helhet, at Eikrem innplasseres på lønnstrinn 86 fra 1. august 2022. Dette tilsvarer 977 600 kroner. Fra denne datoen tiltrer Eikrem en åremålsstilling som postdoktor. Dette varer til 2026, når Eikrems ansettelsesforhold med NTNU oppheves.

Ifølge Khrono er avtalen på anslagsvis seks millioner kroner langt utenfor det Kunnskapsdepartementets (KD) tildelingsbrev åpner for at universiteter kan inngå av forlik på egenhånd, den summen ligger på 300.000.

«Institusjonen har fullmakt til å inngå forlik eller innrømme ansvar i saker om erstatning opp til 300 000 kroner. I saker som gjelder erstatning over 300 000 kroner, skal saken legges frem for departementet til avgjørelse både i tilfeller hvor institusjonen skal dekke dette innenfor egne budsjettrammer eller belaste budsjettkapittel 471, jf. nedenfor», står det i departementets tildelingsbrev.

Kun kommunisert med KD i en serie tekstmeldinger

Ifølge innsyn Khrono har fått er den eneste kommunikasjonen som har vært mellom NTNU og departementet en serie tekstmeldinger mellom rektor Anne Borg og ekspedisjonssjef Maria T. Storeng i Kunnskapsdepartementet.

«Hei, vi har inngått forlik i Eikrem-saken i dag. Mvh Anne.», er meldinga ekspedisjonssjefen fikk fra NTNU-rektoren.

Hun takker for informasjonen og spør så om saken opplyses offentlig dagen etterpå, før rektor viser til at det allerede er i media.

Jussdekan sier det er problematisk

Jussdekan Karl Harald Søvig ved Universitetet i Bergen sier til Khrono at han opplever forliket som juridisk problematisk.

- Ja, dersom NTNU har inngått et forlik uten å involvere Kunnskapsdepartementet er det problematisk, sier Søvik og viser til bestemmelsen og grensen for å inngå forlik uten å få godkjenning hos departementet er 300.000 kroner.

Han sier samtidig også at departementet kanskje har satt grensa litt lavt. Han sier også at det er få sjanser for eventuelle sanksjoner mot universitetet, men at eventuelt institutsjonens styre kan kritisere beslutningen.

- KD vil vurdere nærmere

Khrono har også vært i kontakt med KD som skriver følgende.

«Kunnskapsdepartementet er ikke kjent med detaljene i sluttavtalen som er inngått i denne konkrete saken og har heller ikke vært involvert underveis»

Videre så viser de til bestemmelsene i fullmakten.

Avisa har også forsøkt å få kontakt med ekspedisjonssjef Maria T. Storeng, som mottok meldingene fra rektor Borg. Hun svarer følgende.

- KD har i dag fått oversendt informasjon fra Khrono om avtalen som NTNU har inngått. KD vil gjøre en nærmere vurdering av informasjonen og ønsker derfor ikke å svare på spørsmålene nå.

- Innenfor NTNUs fullmakt

Khrono har også vært i kontakt med organisasjonsdirektør Roar Tobro ved NTNU, som sier at fullmakten ble vurdert underveis og svarer at forliket er inngått basert på de virkemidler og fullmakter de mener ligger til NTNUs funksjon som arbeidsgiver.

«Etableringen av en stilling som postdoc ligger innenfor de ordinære fullmakter NTNU har til å etablere nye stillinger.», skriver han i svaret.

Khrono anslår at NTNUs måte å regne forlike på fortsatt vil bety at det ligger på over to millioner kroner.