Litteraturhuset vil ha arrangement med Eikrem

Ingen av de spurte fra NTNU har så langt ønsket å stille opp som motdebattanter.

Trond Åm, leder for Litteraturhuset, sier han har fulgt Eikrem-saken tett i media, og mener det er sider av den som kan være interessante å belyse nærmere.
Trond Åm, leder for Litteraturhuset, sier han har fulgt Eikrem-saken tett i media, og mener det er sider av den som kan være interessante å belyse nærmere.
Publisert Sist oppdatert

Trond Åm, leder for Litteraturhuset, sier han er i kontakt med Øyvind Eikrem om å få istand et arrangement på Litteraturhuset.

- Vi har ennå ikke klart for oss hvilke tema vi skal diskutere, eller hvordan samtalen skal legges opp. Men mest sannsynlig blir det en samtale kun med Eikrem, sier Åm.

Han bekrefter at Litteraturhuset også har undersøkt muligheten for å ta med flere i samtalen, og dermed lage en debatt.

- Ja, vi har vært i kontakt med flere personer, men så langt har ingen takket ja. Men vi har ikke gått dem hardt på klinga, og det er også flere som kunne vært aktuelle, som vi ikke har spurt, sier Åm.

- Saken har flere prinsipielle sider

- Ville det vært naturlig at noen fra NTNU stilte opp i en debatt?

- Det kommer an på hvordan en slik debatt legges opp, og hva deltakerne faktisk kan og vil bidra med. Denne saken har flere prinsipielle sider som det åpenbart vil være interessant å få NTNU i tale om. Samtidig framstår noen av de prinsipielle spørsmålene som uløselig knyttet til den konkrete saken, på en måte som gjør at det ikke er opplagt at den beste måten å belyse den på er en paneldebatt med flere deltakere, sier Åm.

LES OGSÅ: Eikrem-saken - hvordan kunne vi ende der?

På spørsmål om hvem han har spurt, svarer Åm at han så langt har hatt uformelle samtaler med personer som har vært direkte eller indirekte involvert i saken, for å undersøke hva slags samtale det kan være mulig å gjennomføre på en opplysende måte.

Ytringsfrihet i akademia

Åm sier Eikrem-saken er kompleks, og at det derfor er viktig å bruke tid på å finne ut hvilke sider av den som bør tas opp i Litteraturhuset.

- Jeg har selv fulgt saken tett i media, og mener det er sider av den det kan være interessant å belyse nærmere. Det er viktig at vi trekker fram de delene av saken som er interessante for et bredere publikum. Ytringsfrihet i akademia er ett aspekt som det er naturlig å se på, sier Åm.

LES OGSÅ: Rektor holder Eikrem ansvarlig for rasistiske ytringer på Facebook.

Jo Skårderud har sagt seg villig til lede en samtale med Eikrem, men dette er fortsatt høyst prematurt, forteller Åm.

Ennå er det ikke satt en dato for arrangementet.

- Vi har ikke avklart premisser eller rammer for samtalen ennå, og Eikrem har stilt krav til enighet om tema som også må diskuteres før dette blir en realitet, sier Åm.

LES OGSÅ: Trond Åm mener det var riktig å si nei til foredraget om «den jødiske lobbyen».