Foredrag om «jødisk lobby»

- Temaet er helt legitimt. Måten det formidles på er problemet

Trond Åm, leder for Litteraturhuset i Trondheim, mener det var riktig å si nei til foredraget om den «jødiske lobbyen». Hans Olav Brendberg, som skulle holde foredraget, mener oppstyret er hysterisk.

- Dette ble bedre enn jeg hadde trodd på forhånd, sa Venstres Trond Åm etter vedtaket i Bygningsrådet.
- Dette ble bedre enn jeg hadde trodd på forhånd, sa Venstres Trond Åm etter vedtaket i Bygningsrådet.
Publisert Sist oppdatert

Hans Olav Brendberg skulle holde foredraget«Den jødiske lobbyen - frå borgarrettar til etnokrati», men fikk nei først av Litteraturhuset og senere av NTNU. NTNU brukte som begrunnelse at det ikke er lov å booke rom for private arrangementer.

Det var Nidaros som først omtalte saken.

Debatten har også tidligere gått i Klassekampen.

Trond Åm, leder for Litteraturhuset, sier at dette er første gang Litteraturhuset sier nei til å avholde et arrangement.

- Temaet i foredraget er i og for seg helt legitimt. Det er måten det er formidlet på som er problemet. Vi har brukt enormt mye tid på å vurdere saken, for det var viktig for oss å gjøre ei uavhengig vurdering, sier Åm.

Lefling med antisemitter

Han mener Brendberg bruker kontroversielle begrep.

- Det er Brendbergs bruk av i beste fall kontroversielle begrep som «den jødiske lobbyen» og det jeg oppfatter som lefling med åpenlyse antisemitter som resulterer i en dobbeltkommunikasjon. Den dobbeltkommunikasjonen kan jeg ikke se noen grunn til at vi skal bidra til å legitimere ved å innlemme foredraget i vårt program, sier Åm.

Han mener fortsatt avslaget var riktig.

- Kan det ikke være problematisk å ikke tilby grupper et sted å ytre seg? Jamfør debatten om no-platforming eller scenenekt?

- I aller høyeste grad. Derfor har vi tatt denne saken på stort alvor. Det er første gang vi sier nei til noen på dette grunnlaget, og det er ikke noe vi gjør med lett hjerte. Samtidig, dersom Brendbergs mål var å nå fram med det han har å si, hadde det vært så mange måter å gjøre det på som ikke hadde fremstått kontroversielt i det hele tatt. Framgangsmåten virker barnslig, sier Åm.

Må vurdere arrangementene

Han mener at alle arrangementer må vurderes individuelt.

- I praksis tror jeg det vil være like vanskelig å sette ei grense som det vil være å si at alt innenfor loven er greit. Til sjuende og sist kommer vi ikke utenom at det må gjøres konkrete og tidvis ganske vanskelige vurderinger av enkeltarrangement. Men det tror jeg også er avgjørende viktig at vi gjør. Det kan bidra til å avsløre noen myter rundt oppfatningen av "kanselleringskultur", samtidig som beslutningsgrunnlaget løftes fram i offentligheten og kan diskuteres av alle.

- Hva mener du om at man forsøker å booke et rom på NTNU for dette formålet, uten å gjøre det klart hva rommet skal brukes til?

- Det får være opp til NTNU å mene noe om, men overfor oss var Brendberg åpen på hva som skulle foregå under foredraget, og det opplevde jeg som ryddig og en riktig måte å gjøre det på, sier Åm.

Mener det dreier seg om forhåndssensur

Hans Olav Brendberg er lærer på Frøya, nynorskforkjemper og tidligere RV-medlem.

- Åm påstår at jeg driver med dobbeltkommunikasjon, og da dreier det seg om begrepet «jødisk lobby». Men nettverket har selv kalt seg jødisk lobby, og jeg vet ikke hva annet jeg skal kalle det. Dette handler om organisasjoner som kalte seg «jødiske», og som hevdet å representere jødene i sine land, sier Brendberg.

- Men kunne du lett brukt andre begreper, og dermed unngått å være så provoserende?

- Jeg mener det oppstår en fryktkultur når man ikke tør bruke begreper. Det må være mulig å snakke om historien. Jeg mener det er forhåndssensur når vi blir nektet å holde dette foredraget, sier Brendberg.

Holder gjerne foredraget på NTNU

Han har blitt nektet å holde foredraget flere steder i Oslo og i Trondheim.

- Det dukket opp politi da vi skulle holde foredraget på et hotell i Oslo. Egentlig mener jeg alt oppstyret rundt dette er helt hysterisk. Og nå blir det selvsagt stadig verre å be noen om å huse foredraget, de risikerer jo å havne på avisforsiden hvis de sier ja, sier han.

- Burde dere spurt NTNU offisielt om å få holde foredraget?

- Ja, de sier jo at begrunnelsen for at de sier nei er at det er et privat arrangement. Jeg holder gjerne et offentlig møte der og tar imot motinnlegg - dette er ikke et hemmelig møte vi forsøker å avholde, sier Brendberg.