NTNU dropper skriftlig skoleeksamen til våren

Eksamener som vanligvis har bokstavkarakterer skal fortsette med det.

Det blir over og ut med skoleeksamen til våren. I høstsemesteret fikk noen avholdt skoleeksamen før eksamensformen ble lagt om til hjemmeeksamen på tampen av året.
Publisert Sist oppdatert

NTNU har nå bestemt hvordan opplegget blir for vårens eksamener. Hovedpunktene er som følger, ifølge Innsida.

  • Hovedregel er at alle eksamener våren 2022 skal ha en annen eksamensform enn skriftlig skoleeksamen. Det betyr at de emnene som etter planen skal ha skriftlig skoleeksamen, må legges om til en annen eksamensform.
  • Hovedregel er videre at eksamener som normalt har bokstavkarakter, fortsatt skal ha bokstavkarakter selv om eksamen endrer form.
  • Det kan gjøres unntak for emner der det er særlig tungtveiende faglige grunner for å beholde skriftlig skoleeksamen eller der det er særlig utfordrende å legge til rette for bruk av bokstavkarakter når eksamensformen endres.
  • Alle emner som får innvilget skriftlig skoleeksamen, skal ha en plan for rask omlegging til alternativ vurderingsform.

NTNU begrunner beslutninga med at ved to eksamensperioder har eksamen blitt lagt om på kort varsel: Høsten 2020 og Høsten 2021. Nå skaper smittesituasjonen igjen usikkerhet om smittetrykk og hvilke tiltak som gjelder i mai.

De viser også til at det er delte meninger blant studenter og ansatte om hva som er gode og forsvarlige vurderingsformer. Det er imidlertid stor enighet om at flertallet ønsker forutsigbarhet.

Ett moment NTNU trekker fram, er at universitetet sikrer at studenter som har luftveissymptomer eller er i karantene eller isolasjon, likevel kan få tatt eksamen.

Strid om skoleeksamen eller ikke

Da NTNU våren 2020 la om til hjemmeeksamen for emner som tradisjonelt har skoleeksamen, var frustrasjonen stor, særlig blant faglærerne som underviser i ingeniørfagene. Argumentet var at tradisjonell skoleeksamen måler kunnskapen best og at det er lettere å jukse og samarbeide når svaret er entydig.

LES OGSÅ: 1100 studenter gikk opp i dette faget, ingen strøk

Det var også misnøye blant en del dyktige studenter som endte opp med bestått framfor karakteren A.

Høsten 2021 var det lagt opp til en rekke skriftlige eksamener med tilsyn (skoleeksamen). Trykket fra studentene ble etter hvert stort for å få avholdt hjemmeeksamen i stedet. De var blant annet redde for å bli smittet, og at studenter med covid-19 møtte opp til eksamen for å få den gjennomført.

LES OGSÅ: Underskriftskampanje for å droppe skoleksamen

Faglærere UA intervjuet sa at det verste var å snu om på flisa i siste liten. Det skjedde likevel da eksamensformen på seinvinteren ble endret fra skoleeksamen til hjemmeeksamen. 152 skoleeksamener ble omgjort til hjemmeeksamen.

Nå ønsker ikke NTNU nye runder med helomvending i siste øyeblikk og har altså bestemt at det blir ingen skoleeksamener dette året, med mulige unntak der det er tungtveiende grunner. Rosinen i pølsa er at studentene som er vant til det, nå får bokstavkarakterer framfor bestått/ikke bestått også på hjemmeeksamenen.