De skal representere studentene i styret neste studieår

Valgoppslutningen gikk litt opp fra i fjor da Emilie Faarup Storvik og Roar Høiby Brakstad ble stemt fram av NTNU-studentene.

Emilie Faarup Storvik og Roar Høiby Brakstad gleder seg til å ta over som styremedlemmer.

Emilie Faarup Storvik og Roar Høiby Brakstad gleder seg til å ta over som styremedlemmer.

Publisert Sist oppdatert

Nå er resultatet fra studentvalget klart, Emilie Faarup Storvik og Roar Høiby Brakstad skal være studentenes stemme i NTNU-styret fra etter sommeren og det neste året.

Storvik er 23 år gammel og tar en mastergrad i Europastudier ved det humanistiske fakultet, hun ser fram til sin tid som studentrepresentant i NTNU-styret.

- Det har vært en fin og lærerik valgkamp med utrolig mange gode kandidater, og jeg er svært beæret over å ha fått tilliten av studentene til å sitte i NTNU-styret etter sommeren. Jeg gleder meg, sier Emilie Faarup Storvik i en pressemelding sendt ut av studentvalgets valgstyre.

26 år gamle Brakstad tar lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag ved fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Han uttrykker stor takknemlighet for tilliten.

- Det er en ære å få tillit til dette enorme vervet, spesielt med tanke på hvor enormt dyktige kandidater det har vært til årets valg. Nå gleder jeg meg egentlig bare til å begynne arbeidet forteller Roar Høiby Brakstad.

Høyeste oppslutning på fem år

I år var det 40 433 stemmeberettigede studenter på NTNU. Av disse var det 4312 som stemte i valget, noe som gir en oppslutning på 10,66 prosent. I fjor var oppslutningen på 9,60 prosent.

Valgstyret skriver også at det ble nødvendig med kvotering for å oppfylle kravet om kjønnsbalanse blant varamedlemmene.

Amalie Farestvedt skulle ønske oppslutningen var større.
Amalie Farestvedt skulle ønske oppslutningen var større.

– Det er dessverre vanskelig å nå ut til den store studentmassen på NTNU. Jeg tror det må strukturelle endringer til for å sikre høyere oppslutning i valget. Allikevel er jeg veldig stolt over at vi har fått høyeste valgoppslutning på fem år, sier sittende styrerepresentant for studentene Amalie Farestvedt.

Forrige semester hadde man den laveste oppslutningen i nyere tid under et studentvalg ved NTNU, da var det Studenttinget og ikke styrerepresentantene som var ute på valg.

Blir mange store saker det kommende året

Styret er NTNUs øverste organ og tar avgjørelser i saker av prinsipiell og overordnet karakter, ifølge NTNUs egen beskrivelse av organet. Styret har ansvaret for virksomheten ved universitetet, at virksomheten drives innenfor de rammer og retningslinjer som er gitt av Stortinget og Kunnskapsdepartement.

Jørgen Valseth som også er styrerepresentant for studentene i dag og leder for valgstyret sier i pressemeldingen at det vil være mer enn nok store saker å ta tak i.

Jørgen Valseth sier det blir flere store saker det kommende året.
Jørgen Valseth sier det blir flere store saker det kommende året.

- De nye styrerepresentantene har et utrolig spennende år foran seg, med store saker som campusprosjektet, ny utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet og finansiering i UH-sektoren. Vi gleder oss veldig til å se Emilie og Roar ta plassene sine rundt styrebordet, sier Valseth.

Fra perioden 28.03 til 31.03 kunne studenter ved NTNU stemme på hvem som skulle bli de nye studentrepresentantene i styret. Det var opprinnelig elleve kandiater som ble annonsert, men det var ti som kunne voteres over. Det ble også valgt inn to varamedlemmer, Sander Elias Høyland og Hanna Drag Lysø.