Elleve studenter fra seks fakultet vil sitte i NTNU-styret

Leder for valgstyret er godt fornøyd med spredningen.

Øverst fra venstre: Alexander Järvi, Brede Haugland, Christoffer Røneid, Emilie Faarup Storvik, Hanna Drag Lysø, Hanna Solemdal, Jonas Låstad, Roar Høiby Brakstad, Sander Elias Høyland, Sindre Vie Jørgensen, Tobias Clausen.
Publisert

Nominasjonsperioden for årets studentvalg, der to studentrepresentanter ved NTNU-styret skal velges er nå over. Det er elleve kandidater som har meldt sitt kandidatur, hvorav åtte er menn og tre er kvinner.

Det skal velges én kvinnelig og én mannlig representant, med hver sin vara. Valget åpner den 28. mars.

Dette er kandidatene

 • Alexander Järvi, 24 år, Master i industriell kjemi og bioteknologi, NV-fakultetet
 • Brede Haugland, 22 år, Master i elektronisk systemdesign og innovasjon, IE-fakultetet
 • Christoffer Røneid, 21 år, Master i fysikk og matematikk, NV-fakultetet
 • Emilie Faarup Storvik, 23 år, Master i europastudier, HF-fakultetet
 • Hanna Drag Lysø, 23 år, Bachelor i sosialantropologi, SU-fakultetet
 • Hanna Solemdal, 21 år, Bachelor i sykepleie, MH-fakultetet
 • Jonas Låstad, 22 år, Bachelor i materialteknologi, NV-fakultetet
 • Roar Høiby Brakstad, 26 år, Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag, SU-fakultetet
 • Sander Elias Høyland, 23 år, Lektorutdanning i realfag, IE-fakultetet
 • Sindre Vie Jørgensen, 23 år, Bachelor i fysikk, NV-fakultetet
 • Tobias Clausen, 22 år, Bachelor i økonomi og administrasjon, ØK-fakultetet

Fornøyd med spredning

Jørgen Valseth er fornøyd med hvor mange som har lyst til å ta over etter han er ferdig.

Sittende styrerepresentant og valgstyreleder, Jørgen Valseth, sier en pressemelding at han er godt fornøyd med antallet og spredningen av kandidater.

- Vi er fornøyde med at det er så mange som er interesserte i å stille til et såpass stort og viktig verv. Det er også gledelig å se at vi har klart å rekruttere bredt i studentmassen. Dette gir valget synlighet og legitimitet, sier Jørgen Valseth.

Kandidatene kommer fra seks av NTNUs åtte fakulteter.