Laveste oppslutning på årevis etter Gløs-fokusert valgkamp

Studenttinget har valgt inn 25 nye faste kandidater, men deltakelsen dupper under seks prosent.

Det nå avtroppende Studenttinget under møte kvelden før valgresultatet ble annonsert.
Publisert Sist oppdatert

I går stengte urnene for Studentvalget 2021 og i dag, klokken 12.00 ble resultatet annonsert. Som tidligere omtalt var det 27 kandidater da valget åpnet på mandag, der det kun var Ålesund med fire kandidater hvor det var flere å velge i enn det var stillinger.

I år var det 43 218 stemmeberettigede studenter på NTNU. Av disse var det 2569 som stemte i valget, noe som gir en oppslutning på 5,94%. Dette er 136 stemmer færre enn året før. Da var oppslutningen 6.51%.

- Vi kan vel ikke si oss veldig fornøyd med den oppslutningen, selv om det må sies at vi er veldig fornøyd med de representantene som er valgt inn. Det er ikke bare i studenttingsvalget, men vi ser også det er lav oppslutning, men også i Studentrådene, så det er jevnt over et problem, sier leder for valgstyret Jørgen Valseth.

- Er dette den laveste oppslutningen det har vært i et Studentvalg?

- Det er ikke noe vi har oversikt over akkurat nå, hvertfall.

Et søk i Universitetsavisas og studentavisa Under Duskens arkiv er det ikke mulig å oppdrive resultat under seks prosent tidligere. Studenttingets promoteringsstrategi fra 2017 sa at «Studenttinget skal oppnå en valgoppslutning på minimum 30 prosent» ifølge en artikkel i Under Dusken fra det året.

Studentrepresentant i NTNU-styret Jørgen Valseth er leder for Valgstyret.

Lite stands på andre campus

Under Studenttingsmøte kvelden før kritiserte Arja Pedersen fra Studentrådet ved Humanistisk fakultet at det hadde vært stort fokus på Gløshaugen under valgperioden.

- Under valget har Studenttinget vært lite til stede på Dragvoll. Avstanden til Dragvoll bør ikke være så høy. Det er noe som reflekteres i hvor mange som stiller fra Gløshaugen, mens det i år er få fra Dragvoll. Håper det er noe valgstyret tar med seg videre, sa hun under møtet.

Valseth anerkjenner at de har hatt lite fokus på andre campus i Trondheim sammenlignet med Gløshaugen.

- Vi har ikke vært i nærheten av like mye på andre campus som vi har vært på Gløshaugen. Det er ikke usannsynlig at det har en effekt på oppslutning. Dette året er det også veldig mange kandidater fra Gløshaugen. Vi har ikke tilgang på tall om hvor studentene stemmer mest, men vi ser at det jevnt over er lavt på alle tillitsvalgte ved de ulike fakultetene, sier Valseth.

Nå sier han at de skal ta en evaluering av valget og foreslå ulike måter man kan snu denne trenden.

- Det har vært mye som skjer denne høsten med UKA og gjenåpning etter pandemien. Så spiller det nok inn at det har vært få reelle valg med like mange kandidater som stillinger. Men det kan også tenkes vi må se nærmere på valgreglementet og utførelsen vår sier Valseth.

Fakta

Dette er det nye studenttinget

Faste Studenttingsrepresentanter:

 • 1. Amanda Lohne, 21 år, Master i materialteknologi, Trondheim
 • 2. Anne Cecilie Løvenskiold, 23 år, Master i energi og miljø, Trondheim
 • 3. Astrid Hilling, 21 år, Bachelor i sykepleie, Trondheim
 • 4. Bilal Ahmad Sheikh, 19 år, Master i energi og miljø, Trondheim
 • 5. Emilie Faarup Storvik, 23 år, Master European Studies, Trondheim
 • 6. Frederick Nilsen, 22 år, Master i fysikk og matematikk, Trondheim
 • 7. Fredrik Framhus, 22 år, Master i nanoteknologi, Trondheim
 • 8. Guled Yusuf Mohamud, 25 år, Master i industriell kjemi og bioteknologi, Trondheim
 • 9. Hanna Hoelstad Faarlund, 20 år, Bachelor i sosialantropologi, Trondheim
 • 10. Ida Austigard Ødegård, 21 år, Master i nanoteknologi, Trondheim
 • 11. Iver Lieberg Stieng, 21 år, Bachelor i økonomi og administrasjon, Gjøvik
 • 12. Jonas Låstad, 22 år, Bachelor i materialteknologi, Trondheim
 • 13. Jørgen Andreas Hveding, 22 år, Master i energi og miljø, Trondheim
 • 14. Kamilla Elene Samuelsen, 21 år, Bachelor i økonomi og administrasjon, Trondheim
 • 15. Ludvig Brannsether Ellingsen, 23 år, Master i kybernetikk og robotikk, Trondheim
 • 16. Markus Grorud Gaasholt, 21 år, Bachelor i automatiseringsteknikk, Ålesund
 • 17. Peder Bergset Botten, 20 år, Bachelor i filosofi, Trondheim
 • 18. Petter Jacob Brautaset, 24 år, Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet, Gjøvik
 • 19. Sarah Johanne Brudevoll, 21 år, Master i materialteknologi, Trondheim
 • 20. Sofie Dalheim, 22 år, Medisin, Trondheim
 • 21. Stine Bertelsen, 22 år, Bachelor i økonomi og administrasjon, Trondheim
 • 22. Theo Nørving Viken, 21 år, Bachelor i allmennslitteraturvitenskap, Trondheim
 • 23. Torjus Levisen Johansen, 21 år, Bachelor i nautikk, Ålesund
 • 24. Torstein Wiiger Opsahl, 24 år, Master i fysikk og matematikk, Trondheim
 • 25. Øystein Fruseth Christiansen, 22 år, Master i fysikk og matematikk, Trondheim

Vararepresentanter:

 • 1. Joakim Sander Løken, 23 år, Bachelor elektroingeniør, Ålesund
 • 2. Sander Finsnes Hansen, 22 år, Bachelor i økonomi og administrasjon, Ålesund

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.