NTNU-Gründere inngår kontrakt på en halv million med Oslo kommune

Studenter ved NTNUs Entreprenørskole skal utvikle et delesystem for utleie av maskiner og utstyr i Oslo-skolene.

Tre gründere fra NTNU
Daniel Hansen, til venstre, Marcus Balcon og Scott A.Bekke står bak bedriften Leasi som nå har inngått en kontrakt med Oslo Kommune.
Publisert

Firmaet Leasi vant kontrakten med Oslo Kommune, og har nå 15 uker på seg til å utvikle en protoype for en deleløsning av maskiner og utstyr for de rundt 200 skolene i Oslo kommune.

Fakta

Leasi

  • Selskapet ble dannet av tre entreprenør-studenter ved NTNU i 2022.
  • Leasi utvikler primært systemer for utleie og ressurshåndtering innenfor bygg - og anleggsbransjen.
  • Selskapet skal i løpet av 15 uker utvikle en prototype for en deleløsning av maskiner og utstyr for de rundt 200 skolene i Oslo kommune.

Tre studenter ved masterstudiet i entreprenørskap startet startup-selskapet Leasi i 2022. Selskapet utvikler i hovedsak systemer for utleie og ressurshåndtering innenfor bygg- og anleggsbransjen, men de har nå tatt på seg oppdraget om å lage et lignende system for Oslo kommune.

- Fantastisk at noen gir oss denne tilliten

En av gründerne i Leasi er Marcus Balcon. Han er svært positiv til kontrakten selskapet har fått:

- Det er utrolig gøy at vi har fått kontrakten med Oslo kommune. Vi konkurrerte mot aktører med lang erfaring innenfor feltet, og det er fantastisk at noen gir oss denne tilliten som et ungt selskap. Dette gir oss tyngde til veien videre og vil være en døråpner for oss, sier han.

Oslo kommune har satt seg ambisiøse mål for reduksjon av klimagassutslipp. Innen 2030 skal byen redusere sine klimagassutslipp med 95 % sett opp mot 2009. Et viktig tiltak for å nå målene er å forbruke mindre og dele mer. Derfor ønsker kommunen nå å utvikle en deleløsning for maskiner og utstyr i Oslo-skolene.

I dag har de fleste av Oslos om lag 200 grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentre sin egen utstyrspark. Utdanningsetaten og Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo ønsker å innføre mer deling og effektiv drift av maskinene, slik at man med færre maskiner og bedre vedlikehold kan oppnå minimum tilsvarende drift som tidligere. Oslo kommune skal derfor kjøpe inn nytt og mer miljøvennlig utstyr som skal deles mellom disse skolene.

- Gjennom deling vil vi raskere kunne spre utslippsfrie parkmaskiner i Osloskolen. Det skaper mindre støy og luftforurensing, og et bedre arbeidsmiljø for elever og vaktmestre, påpeker Oslos finansbyråd Einar Wilhelmsen.

App på telefonen

Prototypen som Leasi nå utvikler er en app på telefonen som skal fungere som en bookingportal for vaktmestrene ved Oslo-skolene. Der kan de booke maskinene de trenger til neste dag.

- Vi har allerede vært et par turer i Oslo for å teste ut systemet sammen med noen av vaktmestrene. Det fine med deleløsningen er at vaktmestrene er sikret miljøvennlig og moderne utstyr. De slipper dårlige og eldre gressklippere på skoler med dårlig økonomi, og jobben tar dermed kortere tid, sier Balcon.

Studenter snakker sammen på møte.
Leasi ble opprettet i 2022 av entreprenør-studenter ved NTNU. Kontrakten de nå inngår med Oslo kommune er selskapets første kontrakt.

Likevel slipper man ikke unna enkelte utfordringer knyttet til deling av utstyr, for eksempel innenfor logistikk. Hvordan skal for eksempel maskinene som leies ut fraktes til vaktmesteren som har booket den? Det er ikke helt klargjort, men det kommer på plass etter hvert, forteller Balcon.