Disse NTNU-forskerne mottar pristisjefylte EU-stipend

Forsker Madeleine Dungy og professor Øivind Wilhelmsen mottar ERC Starting Grant på 16,5 millioner og 17 millioner kroner 

Professor Øivind Wilhelmsen leder termodynamikk- gruppen ved Institutt for kjemi ved NTNU.
Publisert Sist oppdatert

Det skriver Gemini 

Madeleine Dungy er ansatt ved Institutt for moderne samfunnshistorie ved NTNU. Hun mottar nå 16, 5 millioner for å forske på «Festning Europa». 

Midlene skal brukes til å forske på forestillingen om Festning Europa, der Europas strenge grensekontroll i seg selv stenger ute migranter fra andre deler av verden. Men er det virkelig sånn?

Madeleine Dungy mottar 16,5 for å forske på Europas strenge grensekontroll.

Professor Øivind Wilhelmsen leder termodynamikk-gruppen som mottar ERC Starting Grant på 17.millioner kroner. 

– Selv i 2023 kjenner vi ikke mekanismene bak transporten av energi og partikler i overgangen mellom flytende form og gassform, sier professor Wilhelmsen til Gemini.

Forskningsgruppen ønsker derfor å utvikle langt mer presis teori og metoder for å forstå og beskrive grenseflaten mellom flytende form og gass bedre.