NTNU-professor henter nesten 30 millioner i viktig EU-stipend

Bernt-Erik Sæther ved Institutt for biologi ved NTNU får et ERC Advanced Grant på 2,5 millioner euro.

Bernt Erik Sæther sier naturkrisa er en av menneskehetens største utfordringer.
Publisert

Bernt-Erik Sæther får tildelt et ERC Advanced Grant på 2,5 millioner euro over fem år. Det tilsvarer cirka 28 millioner norske kroner. Det skriver Gemini.

Pengene går til å finne ut hvordan vi kan berge arter som står i fare for å dø ut.

- Målet er å utvikle tommelfingerregler for å identifisere hva som skal til for å unngå at en art dør ut i et område på kort sikt. Samtidig må vi sikre at en bestands evne til å tilpasse seg endrete miljøbetingelser blir varig over tid, sier professor Sæther til Gemini.

Det femårige prosjektet som Sæther leder, har fått navnet Eco-Evolutionary Rescue of Fragmented Populations (EcoEvoRescue).

- Om vi greier å få de banebrytende resultatene vi satser på, vil dette utvilsomt ha betydning for å utarbeide konkrete tiltak som kan redusere omfanget av naturkrisa også på globalt nivå, sier professor Sæther.

Det europeiske forskningsrådet (ERC) ble opprettet av EU i 2007, og er den fremste europeiske finansieringsorganisasjonen for fremragende forskning. Hvert år finansierer ERC de aller beste, kreative forskerne for å drive prosjekter basert i Europa.