NTNU-professor henter nesten 30 millioner i viktig EU-stipend

Bernt-Erik Sæther ved Institutt for biologi ved NTNU får et ERC Advanced Grant på 2,5 millioner euro.

Bernt Erik Sæther sier naturkrisa er en av menneskehetens største utfordringer.
Bernt Erik Sæther sier naturkrisa er en av menneskehetens største utfordringer.
Publisert

Bernt-Erik Sæther får tildelt et ERC Advanced Grant på 2,5 millioner euro over fem år. Det tilsvarer cirka 28 millioner norske kroner. Det skriver Gemini.

Pengene går til å finne ut hvordan vi kan berge arter som står i fare for å dø ut.

- Målet er å utvikle tommelfingerregler for å identifisere hva som skal til for å unngå at en art dør ut i et område på kort sikt. Samtidig må vi sikre at en bestands evne til å tilpasse seg endrete miljøbetingelser blir varig over tid, sier professor Sæther til Gemini.

Det femårige prosjektet som Sæther leder, har fått navnet Eco-Evolutionary Rescue of Fragmented Populations (EcoEvoRescue).

- Om vi greier å få de banebrytende resultatene vi satser på, vil dette utvilsomt ha betydning for å utarbeide konkrete tiltak som kan redusere omfanget av naturkrisa også på globalt nivå, sier professor Sæther.

Det europeiske forskningsrådet (ERC) ble opprettet av EU i 2007, og er den fremste europeiske finansieringsorganisasjonen for fremragende forskning. Hvert år finansierer ERC de aller beste, kreative forskerne for å drive prosjekter basert i Europa.