Varsler om seksuell og kulturell trakassering ved IE-fakultetet

Én ansatt ved IE-fakultetet varsler om seksuell og kulturell trakassering fra sine kolleger, en annen vurderer å politianmelde en aggressiv kollega som presser på hen sin religiøse tro.

Publisert

UA har bedt om innsyn i varsler ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk i 2023 og 2024. Varslene er delvis sladdet, og UA kjenner ikke identiteten til varslerne.

Sent i januar omtalte UA flere varsler mot IE-dekan Ingrid Schjølberg, hvor hun beskyldes for å bedrive «destruktiv ledelse.» Disse varslene er rettet mot ansatte ved fakultetet.

Ett varsel, fra oktober i fjor, dreier seg om mulig seksuell trakassering. En kvinnelig ansatt ved fakultetet forteller om en hendelse på lunsjrommet til fakultetet. En mannlig kollega kommer med en seksualisert og upassende vits som omhandler henne personlig, noe som fører til at flere rundt bordet ler. Vitsen dreide seg også om varslerens kultur. UA har lest hele dialogen. Siden det var mange til stede, velger UA å ikke gjengi dialogen for ikke å identifisere varsler, men uttalelsene til den mannlige kollegaen er nedlatende og av seksuell karakter.  

Varsleren sa ifra med det samme om at uttalelsene var veldig upassende, uten at kollegene stoppet. Til slutt må hun forlate bordet. Hun opplever at kollegaene her oppfører seg respektløst mot henne, og også at de angriper hennes nasjonale identitet. 

Ble rådet til ikke å varsle

Samme varsler forteller også om en annen hendelse, der en kollega kommenterer romtemperaturen på kontoret hennes, og spør om hun pleier å gå naken rundt hjemme. 

Varsleren har tatt opp hendelsene med sin leder, som rådet henne til å ikke varsle. Han viste også til at hun har en annen kulturell bakgrunn, og varsleren opplever at han med dette antydet at hun hadde misoppfattet mennene. Dette mener hun er tull, siden hun snakker flytende norsk og kommentarene var klart seksuelle. 

Varsleren forteller at hun har opplevd flere lignende situasjoner ved arbeidsplassen, både når det gjelder fiendtlighet og upassende oppførsel, og at hun føler seg utrygg der. 

Vurderer politisak

En annen varsler, en postdoktor, forteller om at en kollega tar kontakt med hen på bussholdeplassen. Senere tar han kontakt igjen inne i bygningen og spør om varslerens etternavn og religion. Han spør også om hen er hindu, og når svaret er nei, blir han veldig opphisset og aggressiv og fortsetter å presse på med sine religiøse tanker, ifølge varsleren. Varsleren ber ham om å stoppe flere ganger. Etter denne episoden tar han også kontakt med postdoktoren gjennom meldinger. 

Varsleren mener at NTNU bør informeres, og vurderer også å gå til politiet.

Trakasseringssaker

En annen varsler forteller om en ansatt som utagerer overfor andre ansatte, og ufin overfor studenter og kommer med mange spydige kommentarer. 

En masterstudent klager også over å ha blitt utsatt for trakassering under forsvaret av masteroppgaven sin. Flere andre, både ansatte og studenter, bekrefter at oppførselen til den interne sensoren var ydmykende og aggressiv overfor studenten. 

Blant varslingssakene er også en doktorgradsstipendiat som forteller at hen har opplevd flere tilfeller av trakassering fra sin veileder. Varsleren opplever heller ikke at hen har blitt godt ivaretatt av instituttleder, når varsleren har bedt om å få skifte veileder.

«Dårlig personalpolitikk»

En av bekymringsmeldingene dreier seg om ressurssituasjonen på HR ved IE-fakultetet. Andre ansatte ved fakultetet melder ifra om at rekrutteringsteamet på HR har for mange oppgaver i tillegg til rekruttering. De som jobber der er slitne, og jobber når de er syke og utenfor normal arbeidstid. 

«Dette er et problem for ledelsen, og vi setter spørsmålstegn ved hvorfor ikke ledelsen ved IE har tatt tak i problemstillingen. Dette vitner om en svært dårlig personalpolitikk ved å ikke ivareta sine ansatte», skriver varslerne.

UA har spurt IE-dekanen om hvordan sakene er fulgt opp, samt om de har fått noen form for konsekvenser for ansatte. Schjølberg svarer slik i en epost:

«Varslene er fulgt opp i henhold til NTNUs varslingsrutiner. Vi kan som arbeidsgiver ikke kommentere arbeidsforhold til våre arbeidstakere. Det er derfor ikke mulig for å oss å svare på denne type spørsmål.»

Følg UA på Facebook og Instagram.