NTNU og økonomien

Slik håper fakultetet å slippe ansettelsstopp

Ved Fakultet for økonomi skal dekanen nå godkjenne alle ansettelser. Dekan Monica Rolfsen sier målet er at de skal slippe strengere tiltak.

Dekan Monica Rolfsen sier det er mye man kan spare på, men til syvende og sist må man spare på lønn om budsjettene skal gå opp.
Publisert

Flere fakultet ved NTNU har innført ansettelsesstopp den siste tiden, og flere går nå til videre skritt med nedbemmaningsplaner. Ved Fakultet for økonomi er ikke situasjonen like prekær per dags dato, men likevel innfører de nå et ekstra ledd for å holde lønnskostnadene i sjakk framover.

Fra 5. mars kan ingen stillinger lyses ut uten godkjenning av dekan. Dekan Monica Rolfsen er klar på at dette ikke er det samme som en ansettelsesstopp. Det handler først og fremst om å få oversikt. 

- Det blir et ekstra ledd for å gjennomgå hvilke ansettelser som er nødvendig og ikke. Vi har i utgangspunktet veldig mye ansvar delegert ned til instituttnivå. Det er veldig positivt, men nå ser vi at det er nødvendig å ta en ekstra runde på hver ansettelse, sier Rolfsen.

Ingenting man kan spare like mye på som lønn

I en melding i sin internkanal på Innsida skriver fakultetsledelsen blant annet at en gjennomgang av fakultetets økonomi viser at de vil ha brukt opp sine oppsparte midler ved utgangen av 2027, dersom det ikke settes i verk tiltak for å endre utviklingen.

Rolfsen sier at man alltids kan spare inn på en del småting.

- Men det er ingen kostnader som kommer i nærheten av lønnskostnadene. Når du ansetter noen gjør du det kanskje for 40 år fram i tid. Da er det verdt å ha et ekstra refleksjonsledd: Er det sånn at vi kan løse denne oppgaven på en annen måte, for eksempel, eller er dette det vi som fakultet skal satse på flere tiår fram i tid, nevner Rolfsen som eksempler på spørsmål ledelsen vil stille til mulige ansettelser.

Hun understreker at de skal finne ut av dette sammen med instituttene og de tillitsvalgte.

Målet er å slippe mer drastiske tiltak

- Kan det være at dere også må innføre en ansettelsesstopp, eller står det ganske greit til?

- Målet er jo at vi ikke skal komme dit. Det er noen skjær i sjøen. Uten tiltakene vi gjør nå ser ting litt dårligere ut et stykke fram i tid. Vår ambisjon er å raskt komme dit at vi har kontroll på kostnader og inntekter i langtidsbudsjettet, slår Rolfsen fast.

Ifølge fakultetets melding til de ansatte vil også andre tiltak bli diskutert løpende framover.

Følg UA på Facebook og Instagram.