75 prosent nedgang i antall flyktningsstudenter

Kun 13 flyktninger ble tatt opp som studenter ved NTNU dette høstsemesteret. I vår var antallet 52.

Mange av flyktningene som tas opp ved NTNU i høst kommer fra Ukraina, som også har toppet statistikken tidligere semestre.
Publisert

Det er en innskjerping av opptakskravene for flyktninger som er årsaken til nedgangen. Dette skriver NTNU Nyheter mandag.

Flyktninger har nå samme opptakskrav som øvrige søkere.

Mange fyller ikke opptakskrav

I 2022 gjorde NTNU seg klar til å tilby studieplass til 200 flyktninger. Dette var etter at universitetene som en spesialordning fikk ekstra midler fra Kunnskapsdepartementet for å gi flyktninger mulighet til å starte, eller fortsette høyere utdanning.

I motsetning til ordinere søkere fra land utenfor EU må ikke flyktninger som har fått beskyttelse i Norge og som blir tatt opp til høyere utdanning betale skolepenger.

I alle tre semestre der ordningen har vært praktisert har det kommet mange søknader som av ulike grunner ikke oppfyller opptakskravene.

Ordningen gjelder flyktninger fra alle land. En forutsetning for opptak er at søkerne må befinne seg i Norge og ha blitt innvilget beskyttelse av norske myndigheter. De må også ha bestått en engelsk-test.

Vanligste årsak er manglende dokumentasjon på kunnskaper i engelsk.

Mindre pågang enn forventet

Av de 13 flyktningene som begynte ved NTNU i høst kom sju fra Ukraina, tre fra Syria, to fra Belarus og én fra Tyrkia. 11 av dem studerer i Trondheim og to i Gjøvik. Det er mer enn halvparten av flyktningene som for tiden studerer norsk.

Antall flyktningestudenter har vist seg å bli langt lavere de siste to årene enn det man trodde like etter krigsutbruddet i Ukraina. Denne høsten er det lavere enn noensinne.

Selv høsten 2022 tok NTNU kun opp rundt 40 flyktninger. Det har dermed lenge blitt tatt opp langt færre enn det universitetet har hatt kapasitet til. Forrige høst forklarte Marit Reitan situasjonen på følgende måte:

- Vi kunne tatt opp 140 heltidsplasser. Det er flere grunner til at det har kommet færre studenter enn beregnet - blant annet at det er kommet færre flyktninger enn man antok, at det ikke er så mange i studiealder, og at noen ikke kvalifiserer til opptak fordi de ikke kan engelsk godt nok, sa Reitan den gang.

Løpende opptak

Fram til i sommer har det vært et eget opptak for flyktninger. 

- Søknadene er blitt behandlet fortløpende helt frem til 15.juli, og ordningen har vært tilpasset at flyktningene kommer til Norge gjennom hele året, skriver NTNU Nyheter. 

Det er uvisst per i dag om denne spesialordningen blir videreført for høstsemesteret 2024, eller om flyktningene må begynne å følge den ordinære søknadsfristen som er 15. april.

Studietilbudet for våren 2024 er nettopp lagt ut, med søknadsfrist 1.desember. Da blir det bare mulig å søke på enkeltemner.

Mer informasjon om opptak av flyktninger ved NTNU finnes på universitetets egne sider.

Følg UA på Facebook og Instagram.