NTNU vil ha 200 studieplasser for ukrainske flyktninger i høst

Blir pågangen stor, er universitetet innstilt på å øke kapasiteten med 250 plasser.

Rett etter krigens start ga NTNU symbolsk støtte til Ukraina ved å lyssette Hovedbygningen. Nå er det duket for praktisk støtte.
Publisert Sist oppdatert

NTNU har nå meldt inn en oversikt til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir). Det er snakk om midlertidige studieplasser.

Regjeringa har sagt at den vil finansiere 1.000 ekstra studieplasser og NTNU tar nå imot inntil 25 prosent av disse, skriver universitetet i Innsida.

I praksis ser universitetet for seg at antallet flyktninger som kan tas opp i Trondheim, Gjøvik og Ålesund kan bli mye høyere. Universitetets ledelse regner med at mange av studentene først og fremst ønsker å studere på deltid. Hvis kvoten er på 200 heltids studieplasser, kan det bli rom for å gi et studietilbud til 1.000 - 1.500 flyktninger.

NTNU peker i sitt brev til HKdir på at et flertall av dem som er aktuelle for høyere utdanning vil være kvinner. Mange av dem har omsorgsansvar. En del vil også ønske å fortsette som fjernstudenter ved ukrainske universiteter. Da er det mulig i tillegg å ta enkeltemner i Norge.

«Dette er forhold som tilsier at mange av flyktningene ikke ønsker å bli heltidsstudenter. Derfor ønsker NTNU stor fleksibilitet i fordelingen av studieplasser, og vil tilrettelegge for ulike hybride løsninger Det viktigste vil være å gi studietilbud som tar hensyn til flyktningene sine ulike behov og livssituasjon.»

Disse studietilbudene kan det være aktuelt å tilby ukrainske flyktninger:

  • Introduksjonskurs (kortkurs) i norsk og videregående norskopplæring trinn 1 – 4.
  • 275 bachelor-emner som undervises på engelsk. Slike emner tilbys i alle tre byer.
  • 63 internasjonale engelskspråklige masterprogram.
  • Innpassing i pågående engelskspråklige masterprogram som ble startet høsten 2021.
  • Kompletterende utdanning for sykepleiere med profesjonsutdanning fra utenfor EU/EØS (deltid over 1,5 år). Dette forutsetter at Helsedirektoratet fraviker sitt krav om språkkompetanse i norsk for denne gruppen.

I begynnelsen av juni skal Kunnskapsdepartementet offentliggjøre fordelinga av studieplasser. Da skal også nasjonale opptaksregler for flyktninger være på plass. Parallelt må NTNU lage en lokal opptaksforskrift. Først etter at alt dette er unnagjort, kan universitetet begynne å ta inn studenter med flykningstatus. Da er planen å foreta opptak gjennom sommeren og fram til studiestart i høst.

Studietilbud og søknadsskjema vil bli presentert på NTNUs nettside om Ukraina.

NTNU peker i brevet til HKdir på andre problemer som også må avklares.

Regjeringa har foreslått endringer i introduksjonsordninga for flyktninger fra Ukraina. Dette vil innebære at ikke-fullstidsstudenter vil falle mellom to stoler, og miste rett til livsoppholdsfinansiering som flyktninger etter 6 måneder. NTNU advarer om at dette kan føre til at en stor gruppe deltidsstudenter vil kunne miste finansiering av livsopphold og bolig etter et halvt år slik regelverket ligger an til å bli.

NTNU understreker at dette ikke er en risiko de kan påta seg og som kan sette mange studiesøkende flyktninger i en vanskelig situasjon.

Videre skriver universitetet at det er behov for å avklare forutsetningene for at denne gruppa med flyktninger kan få muligheter for å få bolig i regi av studentsamskipnadene.